Inställningarna som du väljer för åsidosättning av samtals överföring och röst brev låda är konfigurerade. Följande är funktioner för vidarekoppling som kan aktive ras eller ändras.
  • Alla samtal –du kan välja om du vill att samtal alltid ska vidarebefordras till ett specifikt telefonnummer här. Du kan välja att spela upp en kort signal när ett samtal sänds genom att markera kryss rutan.

  • Närdu är upptagen – du kan ställa in ett internt eller externt telefonnummer som ska vidarebefordras till när linjen är upptagen.

  • När inget svar –Välj det här alternativet för att ställa in ett alternativ för vidarebefordran när ett samtal överskrider ett visst antal ring signaler. Ange ett internt eller externt telefonnummer som samtalet ska vidarekopplas till. Om du väljer ett giltigt intern telefonnummer kan du även välja alternativet att skicka till röst brev låda. Välj antalet ring signaler innan du spelar upp en hälsning från rullgardinsmenyn.

  • Företags kontinuitet – Inställningar för företags kontinuitet används för att vidarebefordra samtal om användare inte kan nås. Om ditt kontor t. ex. förlorar anslutningen kommer kontinuitets inställningar att aktive ras. Ange ett internt eller externt telefonnummer som alla samtal ska vidarebefordras till. Om du väljer ett giltigt intern telefonnummer kan du även välja alternativet att skicka till röst brev låda.

1

Från kund visaren i https://admin.webex.com går du till användare och markerar de användare som du vill aktivera samtals vidarekoppling för.

2

Välj samtal och välj vidarekoppling .

3

Stäng av samtals tjänsten för vidarekoppling och välj de inställningar som du vill aktivera.

4

Välj Spara.