De inställningar du väljer för åsidosättning av samtalskoppling och röstbrevlådeinställningarna som har konfigurerats. Följande är funktioner för vidare vidarebefordran av samtal som kan aktiveras eller ändras.
  • Alla samtal –Du kan välja att alltid vidarebefordra samtal till ett specifikt telefonnummer här. Du kan välja att spela upp en kort ton när ett samtal vidarebefordras genom att markera kryssrutan.

  • När du är upptagen – du kan ställa in ett internt eller externt telefonnummeratt vidarebefordra till när linjen är upptagen.

  • När inget svar –välj det här alternativet för att konfigurera ett vidare vidarebefordransalternativ när ett samtal överskrider ett visst antal samtal. Ange ett internt eller externt telefonnummer som samtalet ska vidarebefordras till. Om du väljer ett giltigt internt telefonnummer kan du även välja alternativet att skicka det till röstbrevlådan. Välj antalet ringsignaler innan du spelar upp en hälsning i den nedrullningade menyn.

  • Verksamhetskontinui – inställningarna för kontinuitet i verksamheten används för att vidarebefordra samtal om användarna inte kan nås. Om till exempel ditt kontor förlorar anslutningen kommer inställningarna för kontinuitet att aktiveras. Ange ett internt eller externt telefonnummer till vilket alla samtal kommer att vidarebefordras. Om du väljer ett giltigt internt telefonnummer kan du även välja alternativet att skicka det till röstbrevlådan.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com gå till användare och välj de användare som du vill aktivera vidare vidarebefordran av samtal för.

2

Välj Samtal och väljSamtals vidarebefordran.

3

Sätt på samtalskopplingstjänsten och välj sedan de inställningar som du vill aktivera.

4

Välj Spara.