• Allmänt– Visar den allmänna kontoinformationen och aktuell användning.

  • Konfiguration– Visar de aktuella konfigurationsinställningarna för samtal och enheter.

  • Statistik– Innehåller uppdaterad diagnostisk information för ljud, video och innehållsdelning inställningar.

  • Exportera alla data– Skapar en . ZIP-fil med information som är användbar för felsökning, inklusive samtalsmiljödata, Webex-appspårningsfiler, minnesdumpfiler för Webex-appen och diagnostikdata. Filen sparas lokalt


    Rapporten innehåller konfidentiell information om ditt nätverk. Att dela denna information Cisco Webex support ger Cisco tillåtelse att använda informationen för att utreda problemet.

Klicka på profilbild och gå sedan till Hjälp > Hälsokontroll och bläddra sedan ner och klicka på Diagnostik längst ner i fönstret.

På skrivbordets menyrad går du till Hjälp > Hälsokontrollen och bläddrar sedan ner och klickar på Diagnostik längst ner i fönstret.