Çağrı API’leri

 • Hydra /telephony/config API’leri aracılığıyla CPAPI tarafından oluşturulan konum için Hydra Kimliği, Hydra kimlikleriyle uyumsuzdur ve diğer Hydra API’leri tarafından kabul edilmez.

  Geçici çözüm: /telephony/config API’leri olmayanlar için Hydra kimliklerinin /telephony/config API’leri tarafından döndürüldüğü konumu kullanmayın. Bunun yerine, Hydra/location API’leri ile ilgili konumu arayın.

Control Hub

 • Control Hub'da bir kullanıcı için CSV veya API yoluyla ad ve soyadı alanını güncellersanız ad veya soyadı boş bırakılırsa ad Control Hub'a kaydeder. Ancak ad, Webex Calling ve Cisco IP telefonlarında ad ve soyadı alanlarında nokta (".") ile görünür.

 • Control Hub’da kullanıcılar, çalışma alanları veya cihazlar için konumlara göre filtreleme yapabilir.

 • E-posta dilleri, Control Hub aracılığıyla ayarlanmış dil ayarına göre yerelleştirilmiştir. Ancak, son kullanıcı bir etkinleştirme e-postası aldığında, https://settings.webex.com/ ile açılan etkinleştirme bağlantısı, e-posta dilinden bağımsız olarak ayarlar sayfasını İngilizce olarak başlatır.

  Geçici çözüm: Son kullanıcı, oturum olduktan sonra https://settings.webex.com/ üzerinde uygun dili ayarlamayı sağlar.

 • Control Hub Webex Calling yeni kullanıcılar oluşturulduğunda kullanıcıların duyuru dilinin, konumun duyuru dili ayarında varsayılan olması gerekir. Bu varsayılan ayar şu anda gerçekleşmez ve yeni kullanıcılar için tüm Webex Calling dili varsayılan olarak İngilizce dilindedir.

 • Konuma göre cihaz durumu arama kullanılamıyor.

  Geçici çözüm: Cihazlar için konuma göre etiketler oluşturun. Ardından, Cihazlar sayfasındaki arama çubuğunu kullanarak etikete göre arama yapın. Cihazlara yönelik etiket oluşturma konusunda daha fazla bilgi için bkz. Etiketli Grup Cihazları

 • Webex Calling hizmet sağlayıcıları artık Webex Calling Destek Cihazları listesinde bulunmayan üçüncü taraf cihazların eklenmesine veya yönetilmesine izin vermiyor.

 • Bir çalışma alanı eklemeniz ve bu çalışma alanını ilk hat bağlantı noktası başka bir kullanıcı veya çalışma alanına atanmış bir ATA'ya atamak istemeniz durumunda, söz konusu ATA'nın MAC adresini giremeyeceksiniz.

  Geçici çözüm: Yeni çalışma alanını ekleyin, bir telefon atayın (gerçek olmayan bir MAC adresi kullanabilirsiniz) ve çalışma alanından cihazın atamasını kaldırın. Ardından, Bağlantı Noktasını Yapılandır düğmesini seçerek ATA'yı düzenleyin ve çalışma alanını ekleyin. Bir ATA'ya ek hat bağlantı noktası olarak atanan çalışma alanları, çalışma alanları tablosunda cihaz göstermez. Söz konusu çalışma alanının görüntülenmesi sırasında ATA, Cihazlar altında görünür.

 • Control Hub'da bir kullanıcının adını veya soyadını güncellediğinizde, ilgili Arayan Kimliği alanları güncellenmez. Bunu geçici olarak çözmenin yolu, CH’de kullanıcı adını değiştirmek ve ardından, CAP’de Arayan Kimliği Adını ve(ya) Soyadını güncellemektir

  Geçici çözüm: Kullanıcının adını Control Hub’da değiştirdikten sonra Control Hub’da Arayan Kimliği Adını ve Soyadını güncelleyin.

 • Bir konum oluşturup, halihazırda kullanılan bir numara atadığınızda, konum yine oluşturulur, ancak Control Hub'da yapılandırılmamış olarak görünür.

 • Control Hub'da Arayan Kimliği özelliği için Ad ve Soyadı alanlarına özel karakterler girebilirsiniz, ancak kullanıcı bir çağrı yaptığında, bu karakterler normalleştirilir ve telefon ekranından kaldırılır.

 • Kuruluşunuzun veya belirli bir kullanıcının Çağrı Davranışı olarak Webex Calling'i seçmeniz durumunda, mobil cihazlarda Webex 4.x sürümü üzerinden yapılan harici çağrılar beklendiği gibi Webex Calling uygulamasının açılmasını sağlamaz.

 • Webex Calling'in erişim kodu olarak sıfır kullanmayın. Sıfır, ulusal ve uluslararası arama ön ekleriyle çakışır. Erişim kodu olarak sıfır kullanılması durumunda, Webex Calling uygulaması veya Webex Calling cihazlarıyla yapılan çağrılar başarısız olur.

Acil Durum Geri Arama Numarası ile ilgili bilinen sorunlar:

 • Control Hub'da bir kullanıcı veya çalışma alanını devre dışı bırakma seçeneğiniz vardır. Ancak, devre dışı bırakma özelliği şu anda çalışmamaktadır. Bir kullanıcı veya çalışma alanını devre dışı bırakırken, söz konusu kullanıcı veya çalışma alanı Acil Durum Geri Arama Numarası (ECBN) olarak aktif bir şekilde kullanılıyor olması durumunda, yönetici bir uyarı mesajı alır. Devre dışı bırakma işleminin gerçekleşmemesi nedeniyle bu uyarı yok sayılabilir.

 • Kullanıcının Konumundan Atanan Numara seçildiğinde, Acil Durum Geri Arama Numarası bir geri dönüş hedefi seçer. Açılır menüde gösterilen ad ve numara, geçerli kullanıcıdır. Başlangıçta yapılandırılan kullanıcı değildir. Bu görünümle ilgili bir sınırlama olsa da yanıltıcıdır ve çözülecektir.

Telefon numaralarını toplu silme ile ilgili bilinen sorunlar

Çok sayıda numara aralığını silmeyi denerse Control Hub, bu aralık için bir ve yalnızca bir kayıt seçiliyse aralığın tamamını silecek. Bu aralıkta birden fazla numara seçilirse bu numara aralığının toplu olarak silin olması başarısız olacaktır.

Analizler için Webex Calling sorunlar

 • Analizlerde Webex Calling uygulaması mobil kullanıcılarının kullanımı görünmüyor. Bu sorun, Webex Calling Uygulaması 3.9.14 sürümü çıktığında giderilecektir.

 • Analog telefon adaptörleri (ATA) ve DECT cihazları desteklenmez.

 • Webex Calling'e IPv6 veya VPN sonlandırmasıyla kaydolan cihazlar da desteklenmez.

Calling kullanıcı portalı

 • Arayan kullanıcı portalında devre dışı özelliği etkinleştirildiğinde, arayanlar yoğun bakımı duyacaktır. Şu anda portalda açıklama, etkinleştirildiğinde arayanları sesli postaya göndereceklerini belirtir. Arayanların sesli postaya gönderilebilir olması için Meşgul olduğunda, arayan kullanıcı portalında sesli mesaj ayarlarında da etkinleştirilmesi gerekir.

Yerel ağ geçidi yapılandırması

 • Webex Calling’deki E-postaya Faks özelliği, yerel ağ geçidi (CUBE) üzerinden kullanıldığında T.38 protokolünü gerektirir. Örnek: Kişisel Faks numarasına FAKS > PSTN > CUBE > Webex Calling SBC > E-POSTA. Bu durumda, medya aktarımı şifrelenmez. Dolayısıyla, T.38 protokolünü kendi isteğinize göre etkinleştirin.

Webex Calling cihazları

 • Meşgul Meşgul Alanı (NEDENF), ikincil cihazlarda (paylaşılan çağrı uygulaması) görüntülenmez. Şu anda, NEDENLF yalnızca birincil cihazlar için gösteriliyor.

 • Bir kullanıcı devre dışı bırakılırken, çağrı hizmetleri Webex Uygulaması ve Webex Calling uygulaması için kullanılamaz. Cisco MPP telefonları, cihaz kaldırılıncaya veya bu kullanıcı için çağrı engelleme etkinleştirilinceye kadar çağrıyı desteklemeye devam eder. Çağrı engelleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Cisco Control Hub’dan Webex Calling’de Bir Kullanıcı için Çağrı Durdurmayı Yapılandırma.

 • ATA 191/192 - Ekleme sürecinde Cisco ATA 191/192 cihazları için uzaktan üretici yazılımı yükseltmesi yapmaya çalışırken, ATA üzerindeki üretici yazılımı daha eski bir sürümse sorunla karşılaşabilirsiniz. Sorunu gidermek için aşağıdaki talimatları uygulayarak Cisco ATA 191/192 üretici yazılımınızı manuel olarak yükseltin.

  • Geçici çözüm: Yönetim > Üretici Yazılımı Yükseltmesi’ne gidin. Dosyayı sıkıştırma arşivinden çıkarın. Yükseltme için sıkıştırılmamış dosyayı seçin. Üretici yazılımı buradan indirilir. Üretici yazılımı indirildikten sonra ATA’yı tekrar şuraya yönlendirin: https://cisco.sipflash.com/.

 • MPP cihazınız, Cisco Dizin Bağlayıcının senkronize ettiği hiçbir Active Directory’e (AD) erişemez. Özel Dizin menüsünden MPP telefonunuz yalnızca Webex Calling lisanslarının atandığı kullanıcılara erişebilir.

Webex Çağrısı uygulaması

 • Webex Calling uygulamanız Active Directory (AD) senkronizasyonu için AD’ye erişim sağlamamaktadır. Dolayısıyla, yalnızca dizininizdeki diğer Webex Calling kullanıcılarına (Webex Calling lisansı atanmış kullanıcılar) erişebilirsiniz.

 • Yöneticinizin Webex Calling’i çağrı uygulamanız olarak kurması ve çağrı yapmak için Webex Calling uygulamasını kullanmanız durumunda, Webex uygulamasında iletişim durumunuz telefonda olduğunuzu gösterecek biçimde değişmez.

Webex Operatör kullanıcılarını

 • Şu anda Webex Calling ve Webex Carrier, aynı kullanıcının her iki ortamda da sağlanmasına izin vermeyen sistemlerde ortak bir kimlik paylaşır. Webex Carrier için e-posta adresi tanımlayıcısına sahip bir Webex Calling müşterisi, aynı e-posta adresi tanımlayıcısıyla Webex Calling’e eklenemez.