Огляд автоматичної підготовки програми Webex

Функція автоматичної підготовки в Control Hub дозволяє користувачам самостійно підготувати пристрої для викликів у Webex (Unified CM) з нульовим або мінімальним втручанням. Ця функція дозволяє уникнути надмірної підготовки кількох пристроїв в Unified CM, що допомагає мінімізувати вплив на масштабування кластерів і використання ліцензій. Пристрої автоматично створюються в Unified CM, коли користувач, підготовлений для викликів у Webex (Unified CM), входить у програму Webex за допомогою зареєстрованої адреси електронної пошти або ідентифікатора користувача.

Адміністраторам не потрібно відвідувати Unified CM, щоб попередньо підготувати будь-який із пристроїв програми Webex для користувачів у їхній організації. Коли користувач вперше входить у систему в програмі Webex за допомогою будь-якого пристрою й пристрій ще недоступний на сервері Unified CM, для користувача автоматично створюється новий тип пристрою.

Ця функція дозволяє автоматично підготувати такі типи пристроїв у Unified CM для користувачів, коли вони входять у програму Webex із різних платформ пристроїв:

 • Пристрій Android (BOT)

 • Пристрої Chromebook/iPad (TAB)

 • Пристрої Windows/MAC (CSF)

 • Пристрій iPhone (TCT)


 
Після видалення пристрою рекомендується зачекати 5–10 хвилин, перш ніж автоматично підготувати пристрій того ж типу. Крім того, можна скинути налаштування пристрою з програми Webex, перш ніж знову автоматично підготувати його (перейдіть до Довідка > Засіб перевірки працездатності і клацніть Скинути кнопка.)

Обов’язкова умова

Перш ніж дозволити автоматичне надання програми Webex для користувачів, переконайтеся, що ви відповідаєте наведеним нижче вимогам.

 • Активуйте Cloud-Connected UC і налаштуйте локальні пристрої у вашій організації для зв’язку з Control Hub. Додаткову інформацію див Налаштуйте UC, підключений до хмари, для локальних пристроїв .

 • Для облікового запису користувача в Control Hub додайте базову або професійну ліцензію Webex Calling.

 • Кластери Cisco Unified Communications Manager мають бути версії 11.5 або вище. Див. підтримувану версію Unified CM для викликів у Webex (Unified CM) за посиланням Посібник із розгортання для викликів у Webex (Unified CM) .

 • Мінімальна підтримувана версія програми Webex — 41.12 або вище.

 • Мінімальна підтримувана версія випуску Cisco Expressway – X14.0.2. Якщо версія Expressway нижча за рекомендовану, Expressway має вручну додати такі URL-адреси до списку дозволених, щоб дозволити зовнішнім клієнтам (Cisco Jabber або Webex App) отримувати доступ до вузлів Unified Communications, виявлених із конфігурацією MRA:

  • POST : https://{{cucmip}}:8443/devicemanagement/v1/clientAutoProv/createDevice

  • ОТРИМАТИ : https://{{cucmip}}:8443/ucmservices/v1/supportedServices

 • Переконайтеся, що ідентифікатор користувача або ідентифікатор електронної пошти користувачів Unified CM збігається з ідентифікатором користувача записів користувачів у службі ідентифікації Webex. Крім того, користувачі, налаштовані на сервері Unified CM, повинні бути доступні в службі ідентифікації Webex організації.

Потрібно активувати Підготовка програми Webex для викликів Unified CM у Webex Cloud-Connected UC, щоб дозволити автоматичну підготовку програми Webex для викликів Unified CM. Цю службу потрібно активувати принаймні для одного з кластерів Unified CM, щоб параметри функції автоматичної підготовки були видимі у Webex Control Hub, у розділі Виклики > Налаштування клієнта > Налаштування Unified CM > Дозволити автоматичну підготовку для Webex ).

1.

У поданні клієнта в Control Hub перейдіть до меню Служби > Connected UC. У картці Керування UC клацніть Реєстр.

Відобразиться список груп кластерів з описом, станом, кластерами й вузлами.
2.

Клацніть Відомості поруч із групою кластерів, до якої належить вузол.

З’явиться сторінка реєстру зі списком кластерів, що належать до вибраної групи кластерів.
3.

Клацніть Відомості поруч із кластером, до якого належить вузол Unified CM.

Відобразиться назва вузла із зазначенням версії, продукту й стану.
4.

Клацніть значок трьох крапок поруч із параметром «Історія подій» і виберіть Керування службами.

З’явиться сторінка «Керування службами» зі списком служб.
5.

Використовуйте перемикач, щоб увімкнути Підготовка програми Webex для викликів Unified CM служби.

6.

Клацніть Надіслати.

7.

Погодьтеся з політикою підтвердження збору даних і клацніть Надіслати щоб активувати послугу.


 
Якщо ви вже погодилися з цією політикою під час активації будь-якої іншої функції Webex Cloud-Connected UC, цей банер не відображатиметься.

Ця функція дозволяє вмикати або вимкнути автоматичну підготовку пристроїв програми Webex для викликів у Webex (Unified CM) на рівні організації. За замовчуванням цей параметр вимкнено, навіть якщо Підготовка програми Cisco Webex для викликів Unified CM службу ввімкнено для підготовки.

1.

З подання клієнта в Control Hub (https://admin.webex.com), перейти до Служби > Виклики > Налаштування клієнта .

2.

У розділі налаштувань Unified CM натисніть перемикач, щоб увімкнути Дозволити автоматичну підготовку для Webex функція.

Тут цю функцію ввімкнено для автоматичної підготовки пристроїв, коли користувач Unified Communications Manager входить за допомогою свого зареєстрованого ідентифікатора користувача або адреси електронної пошти.

3.

Визначте політику, щоб визначити, для яких пристроїв дозволено автоматичну підготовку. Виберіть один із варіантів:

 • Настільний і мобільний

 • Тільки настільний

 • Тільки мобільний

Можна налаштувати автоматичну підготовку програми Webex для користувачів на комп’ютері, мобільному пристрої або обох.


 

Ви також можете змінити це налаштування на рівні користувача для певних користувачів у Control Hub. Налаштування рівня користувача див Змініть параметри автоматичної підготовки для програми Webex для одного користувача .

Налаштування рівня користувача мають пріоритет перед налаштуваннями рівня за замовчуванням організації для автоматичної підготовки функції програми Webex.

Змініть параметри автоматичної підготовки для програми Webex для одного користувача

Змініть параметри автоматичної підготовки для програми Webex для одного користувача

Можна налаштувати параметри автоматичної підготовки для пристроїв програми Webex для окремого користувача в кластері.

 

Для облікового запису користувача в Control Hub додайте базову або професійну ліцензію Webex Calling.

1.

З перегляду клієнта вhttps://admin.webex.com, перейти до Керування > Користувачі .

2.

Виберіть користувача, якого потрібно змінити, і клацніть Виклик .

3.

У розділі "Налаштування Unified Communications Manager" за допомогою перемикача виберіть, увімкнути чи вимкнути цю функцію Дозволити автоматичну підготовку для Webex функцію для цього користувача.

4.

Виберіть дозволений параметр пристрою зі розкривного списку.

Можна вибрати один із наведених нижче варіантів. Лише настільний комп’ютер, Мобільний пристрій або обидва.
5.

На сторінці адміністрування Unified CM перевірте, чи пов’язано з користувачем основний внутрішній номер. Якщо користувач не має основного внутрішнього номера та будь-якого пов’язаного пристрою, додайте основний внутрішній номер до цього користувача.

 1. Перейти до Керування користувачами > Додати користувача/телефон > Швидке додавання користувача/телефону .

 2. Знайдіть користувача та додайте внутрішній номер у папці Розширення налаштування.

Можна встановити період для видалення неактивних автоматично підготовлених пристроїв у кластерах Unified CM. Цей параметр зменшує витрати на адміністрування, щоб видалити автоматично створені пристрої.

 
Автоматичне очищення та видалення автоматично підготовлених пристроїв підтримується з Unified CM Release версії 12.5 або вище.

 
Видаляються лише автоматично створені пристрої.
1.

З подання клієнта в Control Hub (https://admin.webex.com), перейти до Служби > Виклики > Налаштування клієнта .


 
У розділі налаштувань Unified CM натисніть перемикач, щоб увімкнути Дозволити автоматичну підготовку для Webex функція.
2.

Щоб установити період видалення, виберіть Видалити після і введіть кількість днів, після закінчення яких неактивний пристрій (пристрої, які не перебувають у стані реєстрації) можна видалити з кластера Unified CM.

3.

Якщо ви не хочете видаляти неактивні пристрої, виберіть Не видаляйте неактивні пристрої .

Ви можете налаштувати новий таймер завершення терміну дії маркера оновлення OAuth у днях для клієнтських програм. Маркери оновлення, видані після зміни, використовують новий таймер закінчення терміну дії, а попередньо видані маркери оновлення припиняють свою дійсність, що змусить усі клієнтські програми, які використовують старий маркер оновлення, повторно автентифікуватися. В іншому разі потрібно повторно автентифікуватися для нового токена, коли цей таймер завершиться для всіх користувачів.

1.

Щоб установити таймер закінчення терміну дії, увійдіть у Control Hub і клацніть Служби > Виклики > Налаштування клієнта а потім перейдіть до параметрів Unified CM.

2.

Введіть кількість днів Таймер закінчення терміну дії для маркера оновлення OAuth , щоб установити таймер закінчення терміну дії. Дозволений діапазон становить від 1 до 1825 днів. Значення за замовчуванням — 60.

Оновлення цього поля набудуть чинності негайно.

Після початкової зміни параметра таймера закінчення терміну дії з Control Hub ви можете змінити це налаштування ще раз на рівні окремого кластера. Налаштування на рівні кластера завжди мають пріоритет.

У таблиці нижче наведено сценарії та налаштування шаблону, що використовуються під час створення нового пристрою.

Сценарії

Наявні пристрої

Налаштування, що використовуються для нового пристрою

Користувач вперше входить до системи з нового мобільного або настільного пристрою

Немає доступних пристроїв

Налаштування пристрою —Шаблон пристрою профілю користувача використовується в наступному порядку бажаних параметрів.

 1. Універсальний шаблон пристрою для мобільних пристроїв і настільних ПК (UDT)

 2. UDT IP-телефона Cisco (настільний телефон).

 3. Якщо UDT недоступний, використовується шаблон автоматичної реєстрації (визначений системою) кластера.


 
Не вдається створити пристрій, якщо жоден із 3 наведених вище параметрів не доступний.

Шаблон кнопки телефону —Стандартний шаблон конкретної моделі

Користувач вперше входить до системи з нового мобільного або настільного пристрою

Будь-який пристрій

Налаштування пристрою —Наявні налаштування пристрою користувачів використовуються для нового пристрою в такому порядку бажаних параметрів: Мобільний, настільний IP-телефон або IP-телефон Cisco.

Шаблон кнопки телефону —Шаблон кнопки телефону для конкретної моделі стандартної моделі

Надано дані безпеки телефону для нових пристроїв

На основі старого профілю безпеки телефону новий телефон вибирає один із цих нових профілів для щойно створеного пристрою.

Старі налаштування профілю безпеки

Нове ім’я зіставленого профілю

Універсальний профіль безпеки (незалежно від моделі)

Універсальний профіль безпеки (незалежно від моделі)

Спеціальний профіль безпеки стандартної моделі

Стандартний профіль безпеки для нової моделі

Профіль безпеки користувацької моделі

Стандартний профіль безпеки для нової моделі

Користувацький універсальний профіль безпеки (незалежно від моделі)

Користувацький універсальний профіль безпеки (незалежно від моделі)