У разі синхронізації користувачів із каталогу, наприклад Active Directory, під час додавання користувачів у Control Hub вручну також необхідно додати їх до каталогу.


Імена й прізвища користувачів, яких буде додано, не повинні містити розширені символи ASCII або символи %, #, <, >, \, /,", а їхня довжина не повинна перевищувати 30 символів. Ці обмеження щодо використання спеціальних символів застосовуються лише до користувачів Webex Calling.

Перш ніж почати

Під час спроби додавання користувачів, які використовували свою адресу електронної пошти для створення пробного облікового запису, може виникнути помилка. Перш ніж додавати користувачів до своєї організації, вони мають видалити свою організацію.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com перейдіть до розділу Користувачі й клацніть Керування користувачами.

2.

Виберіть Додати або змінити користувачів вручну.

3.

(Необов’язково.) Якщо налаштовано автоматичне надсилання привітальних електронних листів, клацніть Далі.

4.

Виберіть один із варіантів нижче й клацніть Далі.

 • Натисніть Адреса електронної пошти й введіть до 25 адрес електронної пошти.
 • Виберіть Імена й адреси електронної пошти та введіть до 25 імен і адрес електронної пошти.

 

Можна додати користувачів, доступних для перетворення у вашу організацію.

5.

Призначення ліцензій.

 • Якщо у вас є активний шаблон ліцензій, для нових користувачів ліцензії будуть призначатися автоматично. Також можна переглянути зведену інформацію про ліцензії.
 • Виберіть служби, які необхідно призначити. Виберіть передплату зі списку, якщо їх кілька.


 

У разі призначення ліцензій для Contact Center виберіть Webex Teams, а потім Підтримка клієнтів із параметром Оператор рівня преміум і стандарт. Щоб додати контролера, виберіть параметри Преміум і Контролер. Якщо користувача не зробити контролером, він буде оброблятися як оператор.

6

Керування контентом.

 • Якщо для керування контентом вибрано параметр глобального доступу, керування контентом буде призначено користувачам автоматично.
 • Виберіть параметр керування контентом для кожного користувача.

7

Клацніть Зберегти.

 • Кожному користувачу буде надіслано електронний лист із запрошенням приєднатися.

 • У Control Hub користувачів буде відображено зі станом очікування прийняття запрошення, доки вони не виконають вхід у систему вперше. Ліцензії буде призначено після того, як користувач вперше ввійде в систему. Якщо ви використовуєте з’єднувач каталогів Cisco із заявленим доменом, ліцензії призначаються під час створення користувачів.

8

(Необов’язково.) Якщо для користувача додається служба Calling, призначте розташування, номер телефону й додатковий номер.

9

Перегляньте сторінку зведеної інформації про оброблені записи й клацніть Завершити.


 

Якщо одразу після додавання користувача служби Calling під час вибору параметра «Налаштування Calling» користувача з’явилася помилка, рекомендується видалити ліцензію Webex Calling, а потім ще раз призначити користувачу ліцензію Calling.

Що далі

Користувачам у вашій організації можна призначити права адміністратора.

Перш ніж почати

Якщо в організації є кілька файлів CSV, передайте один файл. Після завершення цього завдання можна передати наступний файл.

Для клієнтів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (включно з Японією, Китаєм і Гонконгом) ідентифікатор абонента, що телефонує, автоматично буде підставлено з полів Ім’я та Прізвище, а поля Ім’я ідентифікатора абонента, що телефонує і Прізвище ідентифікатора абонента, що телефонує у переданому файлі CSV буде проігноровано.


Деякі редактори електронних таблиць видаляють знак + з клітинок під час відкриття файлу CSV. Тому для оновлення файлу CSV пропонується використовувати текстовий редактор. У разі використання редактора електронних таблиць обов’язково встановіть текстовий формат для клітинок і знову додайте будь-які знаки +, які було видалено.


Експортуйте новий файл CSV, щоб зберегти останні поля та уникнути помилок під час імпорту змін.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com перейдіть до розділу Користувачі, клацніть Керування користувачами й виберіть Додавання або змінювання користувачів за допомогою файлу CSV.

2.

Клацніть Експорт, щоб завантажити файл, і в новому рядку у файлі CSV введіть інформацію про користувача.

 • Щоб призначити службу, додайте значення TRUE в стовпці цієї служби. Щоб виключити службу, додайте значення FALSE. Стовпець Ідентифікатор або адреса електронної пошти користувача (обов’язково) є єдиним обов’язковим полем. Якщо у вас є певний каталог і зовнішні номери для кожного нового користувача, додайте + на початку зовнішніх номерів без інших символів,

  Якщо у вас є активний шаблон ліцензій, залиште всі стовпці служб пустими. Шаблон автоматично призначить ліцензії для нового користувача в цьому рядку.


   

  За допомогою шаблона ліцензій не можна призначити користувачам дозволи на керування корпоративним контентом. Докладніше про це див. в статті Налаштування параметрів керування корпоративним контентом у Cisco Webex Control Hub.

 • Щоб призначити розташування, введіть ім’я в стовпці Розташування. Якщо залишити це поле пустим, користувачу буде призначено розташування за замовчуванням.

 • Якщо ви додаєте користувачів як контролерів для Cisco Webex Contact Center, потрібно додати користувачів вручну. Призначити ролі «Стандарт» і «Преміум» можна лише за допомогою CSV.

 

Під час введення імені користувача обов’язково вкажіть його прізвище, інакше можуть виникнути проблеми.

3.

Клацніть Імпорт, виберіть файл і натисніть Відкрити.

4.

Виберіть Лише додати служби або Додати й видалити служби.

Якщо у вас є активний шаблон ліцензій, виберіть Лише додати служби.

5.

Клацніть Надіслати.

Файл CSV буде передано й створено завдання. Можна закрити браузер або це вікно, і виконання завдання буде продовжено. Щоб переглянути перебіг виконання завдання, див. розділ Керування завданнями в Cisco Webex Control Hub.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com перейдіть до розділу Користувачі.

2.

Виберіть користувача й клацніть Служби > Змінити ліцензії.

3.

Виберіть передплату зі списку, якщо їх кілька.

4.

Виберіть служби, які потрібно додати або видалити, і клацніть Далі.

5.

Якщо ви призначили ліцензію Webex Meetings, виберіть тип облікового запису, який слід призначити користувачу для кожного вебсайту Webex Meetings, і клацніть Зберегти.


 

Щоб призначати користувачів відвідувачами, для вашого вебсайту Webex має бути ввімкнено функцію «Обліковий запис відвідувача». Якщо стовпець «Обліковий запис відвідувача» не відображається у файлі CSV, зверніться до менеджера з роботи з клієнтами (CSM), менеджера з роботи з партнерами (PSM) або центру технічної підтримки Cisco (TAC), щоб увімкнути цю функцію для вашого вебсайту Webex.

Тип «Обліковий запис відвідувача» недоступний для користувачів із роллю Адміністратор вебсайту Webex. Щоб призначити цим користувачам обліковий запис відвідувача, слід видалити їхні права адміністратора для цього вебсайту Webex Meetings.


 

Якщо одразу після додавання ліцензії Calling під час вибору параметра «Налаштування Calling» користувача з’явилася помилка, рекомендується видалити ліцензію Webex Calling, а потім ще раз призначити ліцензію користувачу.

Перш ніж почати

Якщо в організації є кілька файлів CSV, передайте один файл. Після завершення цього завдання можна передати наступний файл.

За допомогою шаблону CSV не можна видалити користувачів або змінити розташування, призначене користувачу.


Деякі редактори електронних таблиць видаляють знак + з клітинок під час відкриття файлу CSV. Тому для оновлення файлу CSV пропонується використовувати текстовий редактор. У разі використання редактора електронних таблиць обов’язково встановіть текстовий формат для клітинок і знову додайте будь-які знаки +, які було видалено.


Експортуйте новий файл CSV, щоб зберегти останні поля та уникнути помилок під час імпорту змін.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com перейдіть до розділу Користувачі, клацніть Керування користувачами й виберіть Додавання або змінювання користувачів за допомогою файлу CSV.

2.

(Необов’язково.) Якщо налаштовано автоматичне надсилання привітальних електронних листів, клацніть Далі.

3.

Клацніть Експорт, щоб завантажити файл. Завантажений файл (exported_users.csv) можна змінити в будь-який із наведених нижче способів.

 • Щоб змінити наявних користувачів, можна оновити будь-який стовпець, окрім стовпців Ідентифікатор або адреса електронної пошти користувача (обов’язково) й Розташування. Наприклад, якщо змінити ідентифікатор або адресу електронної пошти користувача, буде створено нового користувача.

 • Щоб призначити розташування, введіть ім’я в стовпці Розташування. Якщо залишити це поле пустим, користувачу буде призначено розташування за замовчуванням.

 • Щоб призначити службу, додайте значення TRUE в стовпці цієї служби. Щоб виключити службу, додайте значення FALSE.

 • Якщо у вас понад одну передплату, можна використовувати ідентифікатор передплати в заголовку стовпця, щоб ідентифікувати службу, яку потрібно додати. Наприклад, якщо їх дві, можна вказати службу з певної передплати, щоб застосувати її до користувача.

4.

Введіть значення у стовпці Поведінка під час викликів, якщо потрібно змінити спосіб здійснення викликів для певних користувачів. Можна ввести один із наведених далі параметрів. Додаткову інформацію щодо кожного налаштування див. в статті Налаштування поведінки під час викликів у програмі Webex.

 • USE_ORG_SETTINGS: введіть цей рядок, щоб використовувати налаштування на рівні організації.

 • NATIVE_WEBEX_TEAMS_CALLING: введіть цей рядок, щоб використовувати параметр Calling у Webex Teams.

 • CALL_WITH_APP_REGISTERED_FOR_WEBEXCALLTEL: введіть цей рядок, щоб використовувати програму Webex Calling.

5.

Введіть значення параметрів Номер ідентифікатора абонента, що телефонує, Ім’я ідентифікатора абонента, що телефонує і Прізвище ідентифікатора абонента, що телефонує. Якщо залишити порожніми стовпці Номер ідентифікатора абонента, що телефонує, Ім’я ідентифікатора абонента, що телефонує і Прізвище ідентифікатора абонента, що телефонує, то коли користувач здійснюватиме виклик, буде відображено вміст стовпців Ім’я, Прізвище й Номер телефону. Якщо залишити пустим поле «Номер ідентифікатора абонента, що телефонує», під час здійснення виклику користувачем буде відображено головний номер розташування.


 

Стовпці Ім’я ідентифікатора абонента, що телефонує і Прізвище ідентифікатора абонента, що телефонує не можуть містити спеціальні символи. Якщо поле ім’я ідентифікатора абонента, що телефонує або прізвище ідентифікатора абонента, що телефонує містить спеціальний символ, буде використовуватися спрощена версія імені.

6

Після збереження файлу CSV клацніть Імпорт, виберіть файл, до якого внесено зміни, і натисніть Відкрити.

7

Виберіть Лише додати служби або Додати й видалити служби та клацніть Надіслати.


 

Користувач не може мати дві ліцензії Calling, тому, якщо ваша організація має понад одну передплату й необхідно перемістити користувачів до нової передплати, виберіть параметр Додати й видалити служби. Щоб додати служби, установіть для клітинок значення TRUE. Щоб видалити служби, встановіть для цих клітинок значення FALSE.

Файл CSV буде передано й створено завдання. Можна закрити браузер або це вікно, і виконання завдання буде продовжено. Щоб переглянути перебіг виконання завдання, див. розділ Керування завданнями в Cisco Webex Control Hub.

Якщо не заблокувати електронні запрошення служби адміністрування, нові користувачі будуть отримувати електронні листи для активації.

У будь-який час можна призначити пристроям користувачів номер, додатковий номер або обидва ці номери. Призначені додаткові номери відображаються на дисплеях телефонів.

Також можна налаштувати альтернативні номери, щоб виклики на кілька номерів телефону надходили на один телефон. Щоб розрізняти лінії, на які надходять виклики, для кожного номера можна вказати різні мелодії дзвінка.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com перейдіть до розділу Користувачі й виберіть користувача, якому потрібно призначити номер.

2.

Виберіть Виклики й клацніть Додати номер.

3.

Виберіть номер телефону зі списку доступних номерів. Також можна призначити додатковий номер.

Якщо користувачу вже призначено номер, будь-який інший доданий номер буде додано як альтернативний номер. Користувачу можна додати до 10 альтернативних номерів.

4.

(Необов’язково.) Щоб ідентифікувати виклики, що надходять з певних номерів телефону, можна призначити спеціальну мелодію дзвінка. Щоб увімкнути, клацніть перемикач у розділі Спеціальна мелодія дзвінка.

5.

Клацніть Зберегти.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com перейдіть до розділу Користувачі й відфільтруйте стовпець Стан, щоб відобразити користувачів зі станом Очікування прийняття запрошення.

2.

У розділі Дії для користувача зі станом Очікування прийняття запрошення виберіть Додатково > Повторно надіслати запрошення.

Якщо у вашій організації використовується синхронізація каталогів, параметр видалення в Control Hub буде недоступним. Облікові записи користувачів потрібно видалити з Active Directory. Після цього список користувачів організації буде оновлено за допомогою з’єднувача каталогів Cisco під час синхронізації даних облікових записів користувачів.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com перейдіть до розділу Користувачі, клацніть кнопку «Додатково» й виберіть Видалити користувача.

Користувач більше не зможе входити на ваш вебсайт Webex, всі призначені йому служби Webex буде видалено, а користувача буде видалено з усіх просторів або команд, в яких він був учасником. Будь-який контент, створений користувачем у просторах, не буде видалено. На контент розповсюджується політика збереження, яку впроваджено власником кожного простору.

Щоб вимкнути для користувача служби Webex, включно зі службами Webex Calling, можна деактивувати його. На відміну від видалення користувача, у разі деактивації користувач залишиться у вашому списку користувачів і його можна буде повторно активувати в будь-який час, якщо це буде необхідно.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com/ перейдіть до розділу Користувачі.

2.

Клацніть кнопку «Додатково» .

3.

Клацніть Деактивувати користувача.

Служби Webex, включно зі службами Webex Calling, тепер деактивовано для цього користувача.

Після деактивації для користувачів програми Webex і програми Webex Calling буде виконано вихід із сеансів. Доступ усіх користувачів до https://settings.webex.com/ і Control Hub буде заборонено. Телефони MPP продовжуватимуть підтримувати вихідні й вхідні виклики протягом короткого проміжку часу, поки адміністратор не ввімкне перехоплення викликів для цього користувача. Додаткову інформацію про перехоплення викликів див. в статті Налаштування перехоплення викликів для користувача Webex Calling у Cisco Control Hub.

Можна налаштувати адміністратора клієнта з різними рівнями прав. Він може бути адміністратором із повними правами, адміністратором підтримки, адміністратором із правами лише для читання або відповідальним за дотримання вимог. Адміністратор із повними правами може призначити одну або кілька ролей будь-якому користувачеві в організації.


Адміністратор користувачів і пристроїв або адміністратор пристроїв не зможе адмініструвати Webex Calling.

У Control Hub можна отримати інформацію про різні рівні прав і налаштувати адміністратора клієнта. Адміністратори клієнтів можуть бути адміністраторами з повними правами, адміністраторами підтримки, адміністраторами користувачів і пристроїв, адміністраторами пристроїв, адміністраторами з правами лише для читання або відповідальними за дотримання вимог. Адміністратор із повними правами може призначити одну або кілька ролей будь-якому користувачеві в організації.

Для організації доцільно налаштувати кількох адміністраторів. Це розповсюджена практика, оскільки ви завжди зможете вносити адміністративні зміни, якщо один з адміністраторів недоступний.

Користувачам у вашій організації можуть бути призначені певні адміністративні ролі, щоб визначити, які дані вони можуть переглядати й до яких даних отримувати доступ у Control Hub. У разі призначення певних адміністративних ролей ви оптимізуєте обов’язки й полегшуєте визначення сфери відповідальності адміністраторів. Відповідальні за дотримання вимог можуть виконувати пошук конкретних осіб у вашій компанії, знаходити контент, до якого вони надали спільний доступ, або виконувати пошук у певному просторі й потім створювати звіт про отримані дані.


Інформацію щодо прав адміністратора HCS у Control Hub див. в статті https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/hcs/12_5/HCS_Solution/Upgrade_Service/chcs_b_upgrade-service-book/chcs_b_upgrade-service-book_chapter_010.html

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com перейдіть до розділу Користувачі й виберіть користувача.

2.

У розділі Ролі й безпека клацніть Ролі адміністратора або Доступ до служб.

3.

Виберіть роль, призначену цьому користувачу.

Щоб призначити користувача адміністратором вебсайту Webex, клацніть Змінити поруч із параметром Ролі адміністратора вебсайту Webex і виберіть роль для кожного вебсайту Webex, яким має керувати користувач.


 

Якщо користувачі з наявними ролями адміністратора служби (як-от адміністратор вебсайту Webex) отримують або втрачають роль адміністратора на рівні організації, їхні ролі адміністратора служби може бути змінено. Необхідно перевірити ролі адміністратора служби для цих користувачів, щоб упевнитися, що їх налаштовано належним чином.

4.

Виберіть Зберегти.