Pokud synchronizujete uživatele z adresáře, jako je například služba Active Directory, musíte je při ručním přidávání osob do Centra řízení také přidat do adresáře.


Při přidávání uživatelů nesmí jméno a příjmení obsahovat znaky rozšířené ascii nebo následující znaky %, #, <,>\, /," a musí mít maximální délku 30 znaků.</,> Tato speciální omezení znaků platí pouze pro uživatele volání Webex.

Než začnete

Pokud se pokoušíte přidat uživatele, kteří použili svou e-mailovou adresu k vytvoření zkušebního účtu, může se zobrazit chyba. Požádejte uživatele , aby nejprve odstranili svou organizaci , než je přidají do vaší organizace.

1

V zobrazení zákazníka přejděte https://admin.webex.com na Uživateléa potom klikněte na Spravovat uživatele.

2

Vyberte Ručně přidat nebo upravit uživatele.

3

(Volitelné) Pokud automaticky odesíláte uvítací e-maily, klikněte na Další.

4

Vyberte jednu z nich a klikněte na Další:

 • Vyberte E-mailová adresaa zadejte až 25 e-mailových adres.
 • Vyberte Jména a e-mailové adresya pak zadejte až 25 jmen a e-mailových adres.

 

Do vaší organizace můžete přidat uživatele, kteří jsou k dispozici pro převod.

5

Přiřazení licence:

 • Pokud máte aktivní šablonu licence, licence se novým uživatelům přiřazují automaticky a můžete si prohlédnout souhrn licencí.
 • Vyberte služby, které chcete přiřadit. Pokud máte více předplatných, vyberte předplatné ze seznamu.


 

Pokud přiřazujete licence pro Kontaktní centrum, vyberte Webex Teamsa pak Péče o zákazníky s možností Prémiový a Standardní agent . Chcete-li přidat supervizora, vyberte možnosti Premium i Supervisor . S uživatelem se zachází jako s agentem, pokud z něj neuděláte nadřízeného.

6

Správa obsahu:

 • Pokud je pro správu podnikového obsahu vybrán globální přístup, je správa obsahu automaticky přiřazena uživatelům.
 • Vyberte možnost správy obsahu pro každého uživatele.

7

Klikněte na položku Uložit.

 • Každému člověku se pošle e-mail s pozvánkou k připojení.

 • V Centruřízení se lidé zobrazují ve stavu čekající na pozvání, dokud se poprvé nepřihlásí. Licence jsou přiřazeny po prvním přihlášení uživatele nebo pokud používáte konektor Cisco Directory Connector s deklarovanou doménou, licence se přiřadí při vytvoření uživatelů.

8

(Volitelné) Pokud jste uživateli přidali Volání, přiřaďte místo, telefonní číslo a linku.

9

Zkontrolujte souhrnnou stránku zpracovaných záznamů a klikněte na tlačítko Dokončit.


 

Ihned po přidání volajícího uživatele, pokud se při výběru nastavení volání uživatele zobrazí chyba, doporučujeme odebrat licenci volání Webex a poté znovu přiřadit volající licenci uživateli.

Co dělat dál

Lidem ve vaší organizaci můžete přiřadit oprávnění správce.

Než začnete

Pokud máte pro svou organizaci více než jeden soubor CSV, nahrajte jeden soubor a po dokončení tohoto úkolu můžete nahrát další soubor.

U zákazníků v asijsko-tichomořské oblasti (včetně Japonska, Číny a Hongkongu) se ID volajícího automaticky vyplní z polí Jméno a Příjmení a pole ID volajícího Jméno a ID volajícího Se při nahrávání do formátu CSV ignorují.


Některé tabulkové editory odstraní z buněk znaménko + při otevření .csv. Doporučujeme použít textový editor k provedení aktualizací .csv. Pokud používáte tabulkový editor, nezapomeňte nastavit formát buňky na text a přidat zpět všechny znaky +, které byly odstraněny.


Exportujte nový soubor CSV, abyste zachytili nejnovější pole a vyhnuli se chybám při importu změn.

1

V zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Uživatelé, klikněte na Spravovat uživatele a zvolte Přidat nebo Upravit uživateleve formátu CSV.

2

Kliknutím na tlačítko Exportovat stáhněte soubor a můžete zadat informace o uživateli do nového řádku v souboru CSV.

 • Chcete-li přiřadit službu, přidejte hodnotu TRUE do sloupce této služby a chcete-li službu vyloučit, přidejte hodnotu FALSE. Sloupec ID uživatele/E-mail (povinné) je jediné povinné pole. Pokud máte specifický adresář a externí čísla pro každého nového uživatele, pak zahrňte úvodní + pro externí čísla bez dalších znaků,

  Pokud máte aktivní šablonu licence, ponechte všechny sloupce služby prázdné a šablona se automaticky přiřadí novému uživateli v tomto řádku.


   

  Oprávnění ke správě podnikového obsahu nelze přiřadit uživatelům pomocí šablony licence, podrobnosti naleznete v tématu Konfigurace nastavení správy podnikového obsahu v řídicím centru Cisco Webex.

 • Chcete-li přiřadit umístění, zadejte název do sloupce Umístění . Pokud toto pole ponecháte prázdné, bude uživatel přiřazen k výchozímu umístění.

 • Pokud přidáváte uživatele jako supervizory pro kontaktní centrum Cisco Webex, musíte přidat uživatele ručně. Role Standard a Premium můžete přiřadit pouze pomocí sdíleného svazku clusteru.

 

Při zadávání jména uživatele nezapomeňte uvést jeho příjmení, jinak můžete narazit na problémy.

3

Klikněte na Importovat, vyberte soubor a klikněte na Otevřít.

4

Zvolte buď Přidat pouze služby, nebo Přidat a odebrat služby.

Pokud máte aktivní šablonu licence, zvolte Přidat pouzeslužby.

5

Klikněte na tlačítko Odeslat.

Soubor CSV se nahraje a váš úkol se vytvoří. Můžete zavřít prohlížeč nebo toto okno a úloha bude pokračovat v běhu. Chcete-li zkontrolovat průběh úlohy, přečtěte si téma Správa úloh v řídicím centru Cisco Webex.

1

Ze zobrazení zákazníka přejděte https://admin.webex.com na Uživatelé.

2

Vyberte uživatele a klikněte na Služby > Upravit licence.

3

Pokud máte více předplatných, vyberte předplatné ze seznamu.

4

Vyberte služby, které chcete přidat nebo odebrat, a klikněte na tlačítko Další.

5

Pokud jste přiřadili licenci webex Meetings, zvolte typ účtu, který chcete uživateli přiřadit pro každý web webů Webex Meetings, a klikněte na Uložit .


 

Chcete-li přiřadit uživatele jako účastníky, musíte mít pro svůj web Webex povolenou funkci účtu účastníka. Pokud v souboru CSV nevidíte sloupec účtu Účastník, obraťte se na svého Manažera úspěchu zákazníků (CSM),Manažera úspěchu partnerů (PSM) nebo Cisco Technical Assistance Center (TAC) a povolte tuto funkci pro svůj web Webex.

Typ účtu účastníka není k dispozici pro uživatele s rolí správce webu Webex. Pokud chcete těmto uživatelům přiřadit účet účastníka, musíte odebrat jejich oprávnění správce pro tento web web web Webex Meetings.


 

Ihned po přidání licence pro volání, pokud se při výběru nastavení volání uživatele zobrazí chyba, doporučujeme odebrat licenci volání Webex a poté znovu přiřadit licenci uživateli.

Než začnete

Pokud máte pro svou organizaci více než jeden soubor CSV, nahrajte jeden soubor a po dokončení tohoto úkolu můžete nahrát další soubor.

Nemůžete odstranit uživatele ani změnit umístění přiřazené uživateli pomocí šablony CSV.


Některé tabulkové editory odstraní z buněk znaménko + při otevření .csv. Doporučujeme použít textový editor k provedení aktualizací .csv. Pokud používáte tabulkový editor, nezapomeňte nastavit formát buňky na text a přidat zpět všechny znaky +, které byly odstraněny.


Exportujte nový soubor CSV, abyste zachytili nejnovější pole a vyhnuli se chybám při importu změn.

1

V zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Uživatelé, klikněte na Spravovat uživatelea zvolte Přidat nebo Upravit uživateleCSV.

2

(Volitelné) Pokud automaticky odesíláte uvítací e-maily, klikněte na Další.

3

Kliknutím na tlačítko Exportovat soubor stáhněte. Stažený soubor (exported_users.csv) můžete upravit některým z následujících způsobů:

 • Chcete-li upravit stávající uživatele, můžete aktualizovat libovolný sloupec kromě ID uživatele/E-mail (povinné)a Umístění. Pokud například změníte ID uživatele /e-mail, vytvoří se nový uživatel.

 • Chcete-li přiřadit umístění, zadejte název do sloupce Umístění . Pokud toto pole ponecháte prázdné, bude uživatel přiřazen k výchozímu umístění.

 • Chcete-li přiřadit službu, přidejte hodnotu TRUE do sloupce této služby a chcete-li službu vyloučit, přidejte hodnotu FALSE.

 • Pokud máte více předplatných, můžete pomocí ID předplatného v záhlaví sloupce identifikovat službu, kterou chcete přidat. Pokud máte například dvě předplatná se stejnou službou, můžete zadat službu z konkrétního předplatného, která se bude vztahovat na uživatele.

4

Zadejte hodnotu do sloupce Chování volání, pokud chcete změnit způsob, jakým volání probíhá pro konkrétní uživatele. Můžete zadat jednu z následujících možností a další informace o každém nastavení naleznete v tématu Nastavení chování volání aplikace Webex:

 • POUŽÍT_NASTAVENÍ_ORGANIZACE– Zadejte tento řetězec, chcete-li použít nastavení pro celou organizaci.

 • NATIVNÍ_VOLÁNÍ_WEBEX_TEAMS– Zadejte tento řetězec pro použití možnosti Volání v Webex Teams .

 • VOLÁNÍ_S_APLIKACÍ_REGISTROVANOU_PRO_WEBEXCALLTEL– Zadejte tento řetězec pro použití možnosti Aplikace Volání Webex.

5

Zadejte ID volajícího , ID volajícího Křestní jménoa ID volajícího Příjmení. Pokud ponecháte sloupce ID volajícího , IDvolajícího a ID volajícího Příjmení prázdné, zobrazí se při volání uživatel to, co je ve sloupci Jméno, Příjmení a Telefonní číslo . Pokud ponecháte ID volajícího prázdné, zobrazí se hlavní číslo umístění, když uživatel zavolá.


 

Sloupce ID volajícího Křestní jméno a ID volajícího Příjmení nesmí obsahovat speciální znaky. Pokud ID volajícího Křestní jméno nebo ID volajícího Příjmení obsahuje speciální znak, použije se zjednodušená verze jména.

6

Po uložení souboru CSV klepněte na tlačítko Importovat, vyberte soubor, ve kterém jste provedli změny, a klepněte na tlačítko Otevřít.

7

Zvolte buď Přidat pouze služby nebo Přidat a odebrat službya klikněte na Odeslat.


 

Uživatel nemůže mít dvě licence pro volání, takže pokud má vaše organizace více předplatných a chcete přesunout uživatele do nového předplatného, zvolte možnost Přidat a odebrat služby . Chcete-li přidat služby, nastavte buňky na hodnotu PRAVDA a odeberte služby nastavením těchto buněk na hodnotu NEPRAVDA.

Soubor CSV se nahraje a váš úkol se vytvoří. Můžete zavřít prohlížeč nebo toto okno a úloha bude pokračovat v běhu. Chcete-li zkontrolovat průběh úlohy, přečtěte si téma Správa úloh v řídicím centru Cisco Webex.

Pokud nepotlačíte e-maily s pozvánkami správce, noví uživatelé obdrží aktivační e-maily.

Čísla, rozšíření nebo obojí můžete kdykoli přiřadit k zařízením lidí. Přiřazená rozšíření se zobrazují na displejích telefonu.

Můžete také nakonfigurovat sekundární/alternativní čísla tak, aby více telefonních čísel vyzvánělo na stejném telefonu. Pro každé číslo můžete zadat různé vyzváněcí tóny, které vám pomohou rozlišit, které řádky jsou volány.

1

V zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Uživateléa pak vyberte osobu, které chcete přiřadit číslo.

2

Vyberte Volání a zobrazte čísla.

3

Klikněte na Přidat číslo v části Čísla adresářů.

Vyberte telefonní číslo ze seznamu dostupných čísel. Máte také možnost přiřadit rozšíření.

Pokud je uživateli již přiřazeno číslo, bude jakékoli další číslo přidané uživateli přidáno jako sekundární číslo. Uživateli můžete přidat 1 primární číslo a až 10 sekundárních čísel.

4

(Volitelné) Chcete-li identifikovat hovory přicházející z konkrétních telefonních čísel, můžete přiřadit výrazný vzor vyzvánění. Chcete-li povolit, klepněte na přepínač v části Rozlišovací vzor vyzvánění.

5

Klikněte na položku Uložit.

6

Čísla adresářů jsou zobrazena jako úplný seznam v sekci čísel. Kliknutím na číslo umožníte správci zobrazit specifika tohoto čísla.

7

Výběrem nabídky se třemi tlačítky napravo od čísla odstraníte číslo v adresáři.

Číslo se již nebude přenášet na tohoto uživatele.

1

V zobrazení zákazníka v , https://admin.webex.compřejděte na Uživatelé, filtrujte sloupec Stav a zobrazte lidi se stavem Pozvat čeká na vyřízení .

2

V části Akce vyberte u osoby se stavem Čekající na pozvání další > Znovu odeslat pozvánku.

Pokud vaše organizace používá synchronizaci adresářů, možnost odstranění není v Centruřízení k dispozici a je nutné odstranit uživatelské účty ze služby Active Directory. Potom konektor Cisco Directory Connector aktualizuje seznam uživatelů vaší organizace při synchronizaci informací o uživatelském účtu.

V zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Uživatelé, klikněte na tlačítko Další a potom klikněte na Odstranit uživatele.

Uživatel se již nemůže přihlásit k vašemu webu Webex , všechny přiřazené služby Webex jsou odebrány a jsou odebrány ze všech prostorů nebo týmů, kterých se účastnil. Veškerý obsah, který vytvořili v prostorech, se neodstraní a obsah podléhá zásadám uchovávání informací, které implementoval každý vlastník prostoru.

Uživatele můžete deaktivovat a vypnout tak služby Webex , včetně služeb volání Webex. Na rozdíl od odstranění uživatele, když deaktivujete uživatele, uživatel zůstane ve vašem seznamu uživatelů, takže můžete v případě potřeby kdykoli znovu aktivovat.

1

Ze zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.com/přejděte na Uživatelé.

2

Klikněte na tlačítko Více .

3

Klikněte na Deaktivovat uživatele.

Služby Webex , včetně služeb volání Webex, jsou nyní pro tohoto uživatele deaktivovány.

Po deaktivaci budou uživatelé aplikace Webex i aplikace Webex Calling odhlášeni ze svých relací. Veškerý přístup uživatelů k https://settings.webex.com/ Centru řízení a Control Hub je zakázán. Telefony MPP nadále podporují volání pro odchozí a příchozí hovory po krátkou dobu, pokud správce nepovolí zachycení hovorů pro daného uživatele. Další informace o zachycení volání naleznete v tématu Konfigurace zachycení volání pro uživatele pro volání Webex v Cisco Control Hub.


 

Uživatelé jsou automaticky smazáni, pokud byli deaktivováni po dobu 30 dnů.

Můžete nastavit správce odběratele s různými úrovněmi oprávnění. Mohou to být úplní správci, správci podpory, správci jen pro čtení nebo kontroloři dodržování předpisů. S úplnými oprávněními správce můžete přiřadit jednu nebo více rolí libovolnému uživateli ve vaší organizaci.


Kdokoli, komu byla přiřazena role správce uživatele a zařízení nebo správce zařízení, nebude moci spravovat voláníWebexu.

V Centru řízení se můžete dozvědět o různých úrovních oprávnění a nastavit správce zákazníků. Správci zákazníků mohou být úplní správci, správci podpory, správci uživatelů a zařízení, správci zařízení, správci jen pro čtení nebo úředníci pro dodržování předpisů. S úplnými oprávněními správce můžete přiřadit jednu nebo více rolí libovolnému uživateli ve vaší organizaci.

Vždy budete chtít mít více než jednoho správce pro organizaci. Je to osvědčený postup a vždy vám umožní provádět změny správy, pokud některý ze správců není k dispozici.

Uživatelům ve vaší organizaci mohou být přiřazeny konkrétní role pro správu, aby bylo možné určit, co mohou vidět a k čemu mají přístup v Centruřízení. Přiřazením konkrétních rolí pro správu zjednodušíte odpovědnosti a usnadníte odpovědnost správců. Pracovníci pro dodržování předpisů mohou hledat konkrétní lidi ve vaší společnosti, najít obsah, který sdíleli, nebo prohledávat konkrétní prostor a poté vygenerovat zprávu o svých zjištěních.


1

V zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Uživateléa vyberte uživatele.

2

V části Role a zabezpečení klikněte na Role správce nebo Přístup keslužbě.

3

Vyberte roli, kterou chcete tomuto uživateli přiřadit.

Chcete-li přiřadit uživatele jako správce webu Webex, vedle rolísprávce webu Webex klikněte na Tlačítko Upravit a vyberte roli pro každý web Webex, který má uživatel spravovat.


 

Pokud uživatelé s existujícími rolemi správce služeb (například správce webu Webex) získají nebo ztratí roli správce na úrovni organizace, mohou být jejich role správce služeb změněny. Měli byste zkontrolovat role správce služby pro tyto uživatele, abyste se ujistili, že jsou správné.

4

Vyberte Uložit.