Pokud synchronizujete uživatele z adresáře, jako je služba Active Directory, musíte je při ručním přidávání lidí do Ovládacího centra přidat také do adresáře.


Při přidávání uživatelů nesmí křestní jména a příjmení obsahovat rozšířené znaky ascii nebo následující znaky %, #, <,>, \, /," a mít maximální délku 30 znaků.</,> Tato zvláštní omezení znaků platí pouze pro uživatele Volání Webex.

Než začnete

Pokud se pokoušíte přidat uživatele, kteří použili svou e-mailovou adresu k vytvoření zkušebního účtu, může dojít k chybě. Nechte uživatele nejprve odstranit svou organizaci před přidáním do vaší organizace.

1

V zobrazení zákazníka https://admin.webex.com přejděte na Uživateléa potom klikněte na Spravovat uživatele.

2

Vyberte Ručně přidat nebo upravit uživatele.

3

(Volitelné) Pokud automaticky odesíláte uvítací e-maily, klikněte na Další.

4

Vyberte jednu a klikněte na Další:

 • Vyberte E-mailová adresaa zadejte až 25 e-mailových adres.
 • Vyberte Jména a e-mailové adresya zadejte až 25 jmen a e-mailových adres.

 

Můžete přidat uživatele, kteří jsou k dispozici pro převod do vaší organizace.

5

Přiřazení licence:

 • Pokud máte aktivní šablonu licence, licence jsou automaticky přiřazeny novým uživatelům a můžete si prohlédnout souhrn licencí.
 • Vyberte služby, které chcete přiřadit. Pokud máte více předplatných, vyberte předplatné ze seznamu.


 

Pokud přiřazujete licence pro Centrum kontaktů, vyberte Webex Teamsa pak Péče o zákazníky s možností Premium a Standardní agent. Chcete-li přidat nadřízeného, vyberte možnosti Premium i Supervisor. Uživatel je považován za agenta, pokud z něj neděláte nadřízeného.

6

Správa obsahu:

 • Pokud je pro správu podnikového obsahu vybrán globální přístup, je uživatelům automaticky přiřazena správa obsahu.
 • Vyberte možnost správy obsahu pro každého uživatele.

7

Klikněte na položku Uložit.

 • Každé osobě je zaslán e-mail s pozvánkou k připojení.

 • V Ovládacím centruse lidé zobrazují ve stavu nevyřízených pozvánek, dokud se nepřihlásí poprvé. Licence jsou přiřazeny po prvním přihlášení uživatele nebo pokud používáte Cisco Directory Connector s nárokovanou doménou, licence jsou přiřazeny při vytváření uživatelů.

8

(Volitelné) Pokud jste uživateli přidali volání, přiřaďte umístění, telefonní číslo a rozšíření.

9

Zkontrolujte souhrnnou stránku zpracovávaných záznamů a klikněte na Dokončit.


 

Ihned po přidání volajícího uživatele, pokud se při výběru nastavení volání uživatele zobrazí chyba, doporučujeme odebrat licenci Webex Calling a poté znovu přiřadit volající licenci uživateli.

Co dělat dál

Oprávnění správce můžete přiřadit lidem ve vaší organizaci.

Než začnete

Pokud máte pro svou organizaci více než jeden soubor CSV, nahrajte jeden soubor a po dokončení úkolu můžete nahrát další soubor.

Pro zákazníky v asijsko-tichomořské oblasti (včetně Japonska, Číny a Hongkongu) se ID volajícího automaticky naplní z polí Křestní jméno a Příjmení a pole ID volajícího se v nahrávání CSV ignorují.


Někteří editory tabulek odeberou znaménko + z buněk při otevření .csv. Doporučujeme použít textový editor k .csv aktualizací. Pokud používáte editor tabulek, nezapomeňte nastavit formát buňky na text a přidat zpět všechny znaky + které byly odebrány.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci , přejděte na Uživatelé, klikněte na Spravovat uživatele a zvolte Přidat nebo Upravit uživatele.

2

Kliknutím na Exportovat soubor stáhnete a můžete zadat informace o uživateli do nového řádku v souboru CSV.

 • Chcete-li přiřadit službu, přidejte hodnotu PRAVDA do sloupce této služby a pro vyloučení služby přidejte hodnotu FALSE. Sloupec ID uživatele/e-mail (povinné) je jediné požadované pole. Pokud máte konkrétní adresář a externí čísla pro každého nového uživatele, zahrňte úvodní + pro externí čísla bez dalších znaků,

  Pokud máte aktivní šablonu licence, ponechte všechny sloupce služby prázdné a šablona se automaticky přiřadí novému uživateli v tomto řádku.


   

  Uživatelům, kteří používají šablonu licence, nemůžete přiřadit oprávnění ke správě podnikového obsahu, podrobnosti najdete v tématu Konfigurace nastavení správy podnikového obsahu v centru Cisco Webex Control Hub.

 • Chcete-li přiřadit umístění, zadejte název do sloupce Umístění. Pokud toto pole ponecháte prázdné, je uživatel přiřazen k výchozímu umístění.

 • Pokud přidáváte uživatele jako supervizory pro kontaktní centrum Cisco Webex, musíte uživatele přidat ručně. Role Standard a Premium můžete přiřadit pouze pomocí CSV.

 

Při zadávání jména uživatele nezapomeňte uvést jeho příjmení, jinak se můžete dostat do problémů.

3

Klikněte na Importovat , vyberte soubor a klikněte na Otevřít.

4

Zvolte Buď Přidat jenom služby, nebo Přidat a odebrat služby .

Pokud máte aktivní šablonu licence, zvolte Přidat pouze služby.

5

Klikněte na tlačítko Odeslat.

Soubor CSV se nahraje a vytvoří se váš úkol. Můžete zavřít prohlížeč nebo toto okno a úloha bude nadále spuštěna. Informace o průběhu úkolu najdete v tématu Správa úloh v centru Cisco Webex Control Hub.

1

Z pohledu zákazníka https://admin.webex.com přejděte na Uživatelé.

2

Vyberte uživatele a klikněte na Služby > Upravit licence .

3

Pokud máte více předplatných, vyberte předplatné ze seznamu.

4

Vyberte služby, které chcete přidat nebo odebrat, a klikněte na Další.

5

Pokud jste přiřadili licenci Webex Meetings, zvolte typ účtu, kež chcete uživateli přiřadit pro každý web schůzek Webex, a klikněte na Uložit.


 

Chcete-li přiřadit uživatele jako účastníky, musíte mít povolenou funkci účtu Účastník. Pokud sloupec Účet účastníka v souboru CSV nevidíte, obraťte se na Správce úspěchu zákazníků (CSM),Správce úspěchu partnerů (PSM) nebo Centrum technické pomoci Cisco (TAC) a povolte tuto funkci pro web Webex.

Typ účtu účastníka není k dispozici pro uživatele s rolí Správce webu Webex. Chcete-li těmto uživatelům přiřadit účet účastníka, musíte odebrat jejich oprávnění správce pro tento web schůzek Webex.


 

Ihned po přidání volací licence, pokud se při výběru nastavení volání uživatele zobrazí chyba, doporučujeme odebrat licenci Webex Calling a poté znovu přiřadit licenci uživateli.

Než začnete

Pokud máte pro svou organizaci více než jeden soubor CSV, nahrajte jeden soubor a po dokončení úkolu můžete nahrát další soubor.

Pomocí šablony CSV nemůžete uživatele odstranit ani změnit umístění přiřazené uživateli.


Někteří editory tabulek odeberou znaménko + z buněk při otevření .csv. Doporučujeme použít textový editor k .csv aktualizací. Pokud používáte editor tabulek, nezapomeňte nastavit formát buňky na text a přidat zpět všechny znaky + které byly odebrány.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte na Položku Uživatelé, klikněte na Spravovat uživatele a zvolte Přidat nebo upravit uživatele.

2

(Volitelné) Pokud automaticky odesíláte uvítací e-maily, klikněte na Další.

3

Kliknutím na Exportovat soubor stáhnete. Stažený soubor (.csv ) můžete upravitexported_userslibovolným z následujících způsobů:

 • Chcete-li upravit stávající uživatele, můžete aktualizovat libovolný sloupec kromě ID uživatele/e-mailu (povinné)a umístění . Pokud například změníte ID uživatele/e-mail, vytvoří se nový uživatel.

 • Chcete-li přiřadit umístění, zadejte název do sloupce Umístění. Pokud toto pole ponecháte prázdné, je uživatel přiřazen k výchozímu umístění.

 • Chcete-li přiřadit službu, přidejte hodnotu PRAVDA do sloupce této služby a pro vyloučení služby přidejte hodnotu FALSE.

 • Pokud máte více předplatných, můžete pomocí ID předplatného v záhlaví sloupce identifikovat službu, kterou chcete přidat. Pokud máte například dvě předplatná se stejnou službou, můžete určit službu z konkrétního předplatného, která se má vztahovat na uživatele.

4

Pokud chcete změnit způsob volání konkrétních uživatelů, zadejte hodnotu do sloupce Chování volání. Další informace o každém nastavení najdete v tématu Nastavení chování volání aplikace Webex:

 • POUŽITÍ_NASTAVENÍ ORGANIZACE –_Zadejte tento řetězec, abyste mohli použít nastavení pro celou organizaci.

 • NATIVE_WEBEX_TEAMS CALLING –_Zadejte tento řetězec a použijte možnost Volání ve Webex Teams.

 • VOLÁNÍ_S_APLIKACÍ_REGISTROVANOU PRO__WEBEXCALLTEL– Zadejte tento řetězec a použijte možnost aplikace Volání Webex.

5

Zadejte identifikační číslo volajícího ,křestní jméno ID volajícíhoa příjmení ID volajícího. Pokud ponecháte sloupce ID volajícího, ID volajícího a id jménavolajícího prázdné, zobrazí se, kdy uživatel zavolá, co je ve sloupci Křestní jméno, příjmení a telefonní číslo. Pokud ponecháte identifikační číslo volajícího prázdné, zobrazí se hlavní číslo umístění, když uživatel zavolá.


 

Sloupce Id volajícího a příjmení ID volajícího nemohou obsahovat speciální znaky. Pokud křestní jméno ID volajícího nebo příjmení ID volajícího obsahuje speciální znak, použije se zjednodušená verze názvu.

6

Po uložení souboru CSV klikněte na Import, vyberte soubor, ve který jste provedli změny, a potom klikněte na Otevřít.

7

Zvolte Buď Přidat jenom služby, nebo Přidat a odebrat službya klikněte na Odeslat.


 

Uživatel nemůže mít dvě volací licence, takže pokud má vaše organizace více předplatných a chcete přesunout uživatele do nového předplatného, zvolte možnost Přidat a odebrat služby. Chcete-li přidat služby, nastavte buňky na HODNOTU PRAVDA a odeberte služby nastavením těchto buněk na HODNOTU FALSE.

Soubor CSV se nahraje a vytvoří se váš úkol. Můžete zavřít prohlížeč nebo toto okno a úloha bude nadále spuštěna. Informace o průběhu úkolu najdete v tématu Správa úloh v centru Cisco Webex Control Hub.

Pokud nepotlačíte e-maily s pozvánkou správce, noví uživatelé obdrží aktivační e-maily.

Zařízení lidí můžete kdykoli přiřadit čísla, rozšíření nebo obojí. Přiřazená rozšíření se zobrazují na displejích telefonu.

Můžete také nakonfigurovat alternativní čísla tak, aby více telefonních čísel zvonily na stejný telefon. Pro každé číslo můžete zadat různé kruhové tóny, které vám pomohou rozlišit, které čáry jsou volány.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte na Uživatelé a vyberteosobu, které chcete přiřadit číslo.

2

Vyberte Volat a potom klikněte na Přidat číslo .

3

Ze seznamu dostupných čísel vyberte telefonní číslo. Máte také možnost přiřadit rozšíření.

Pokud je uživateli již přiřazeno číslo, jakékoli další číslo přidané k uživateli je přidáno jako alternativní číslo. Uživateli můžete přidat až 10 alternativních čísel.

4

(Volitelné) Chcete-li identifikovat hovory pocházející z konkrétních telefonních čísel, můžete přiřadit výrazný vzor vyzvánění. Chcete-li povolit, klepněte na přepínač v části Výrazný prstencový vzor.

5

Klikněte na položku Uložit.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte na Uživatelé, filtrujte sloupec Stav a zobrazte osoby se stavem Nevyřízené pozvánky.

2

V části Akce vyberte pro osobu sestavem Čekání na pozvání další > Znovu odeslatpozvánku .

Pokud vaše organizace používá synchronizaci adresářů, možnost odstranění není v Ovládacím centru k dispozici a je nutné odstranit uživatelské účty ze služby ActiveDirectory. Konektor Cisco Directory Connector pak aktualizuje seznam uživatelů vašich organizací při synchronizaci informací o uživatelském účtu.

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte na Uživatelé ,klikněte na tlačítko Další a potom klikněte na Odstranit uživatele.

Uživatel se již nemůže přihlásit k vašemu webu Webex, odeberou všechny přiřazené služby Webex a budou odebrány z jakýchkoli prostorů nebo týmů, které se účastnily. Veškerý obsah, který vytvořili v prostorech, se neodstraní a obsah podléhá zásadám uchovávání informací, které implementoval každý vlastník prostoru.

Můžete deaktivovat uživatele a vypnout služby Webex, včetně služeb Webex Calling. Na rozdíl od odstranění uživatele, když uživatele deaktivujete, uživatel zůstane ve vašem seznamu uživatelů, takže se můžete kdykoli znovu aktivovat, v případě potřeby.

1

Z pohledu zákazníka v https://admin.webex.com/aplikaci přejděte na Uživatelé.

2

Klikněte na tlačítko Další.

3

Klikněte na Deaktivovat uživatele.

Služby Webex, včetně služeb Webex Calling, jsou nyní pro tohoto uživatele deaktivovány.

Po deaktivaci budou uživatelé aplikace Webex i aplikaceWebex Calling odhlásěna ze svých relací. Veškerý přístup uživatelů k https://settings.webex.com/ a Control Hub je zakázán. Telefony MPP budou i nadále podporovat volání pro odchozí a příchozí hovory po krátkou dobu, pokud správce nepovolí zachycení hovoru pro tohoto uživatele. Další informace o zachytávání hovorů naleznete v tématu Konfigurace zachycení hovorů pro uživatele pro volání Webex v cisco controlhubu .

Správce zákazníka můžete nastavit s různými úrovněmi oprávnění. Mohou to být plná správci, správci podpory, správci jen pro čtení nebo kontroloré dodržování předpisů. S úplnými oprávněními správce můžete přiřadit jednu nebo více rolí libovolnému uživateli ve vaší organizaci.


Nikdo, kdo přiřadí roli správce uživatele a zařízení nebo správce zařízení, nebude moci spravovat volání Webex.

V Ovládacím centru se můžete dozvědět o různých úrovních oprávnění a nastavit správce zákazníka. Správci zákazníků mohou být úplnými správci, správci podpory, správci uživatelů a zařízení, správci zařízení, správci jen pro čtení nebo kontroloré dodržování předpisů. S úplnými oprávněními správce můžete přiřadit jednu nebo více rolí libovolnému uživateli ve vaší organizaci.

Vždy budete chtít mít pro organizaci více než jednoho správce. Je to osvědčený postup a vždy vám umožní provádět změny správy, pokud jeden ze správců není k dispozici.

Uživatelům ve vaší organizaci lze přiřadit konkrétní role pro správu, aby zjistili, co mohou vidět a k čemu mají přístup v Centru ovládacích prvku. Když přiřadíte konkrétní role správy, zjednodušíte odpovědnosti a usnadníte pohnat správce k odpovědnosti. Kontroloři dodržování předpisů mohou vyhledávat konkrétní lidi ve vaší společnosti, vyhledávat obsah, který sdíleli, nebo prohledávat konkrétní prostor a poté vygenerovat zprávu o svých zjištěních.


1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte na Uživateléa vyberte uživatele.

2

V části Role a zabezpečení klikněte na Role správce nebo Přístup keslužbě.

3

Vyberte roli, kterou chcete tomuto uživateli přiřadit.

Chcete-li přiřadit uživatele jako správce webu Webex, klikněte vedle rolí správce webu Webex na Upravita vyberte roli pro každý web Webex, který má uživatel spravovat.

4

Klepněte na příkaz Uložit.