• След като изпълните тези стъпки, за да актуализирате лиценз на съществуващ потребител, трябва да синхронизирате потребителите към портала за управление на контролния център. Навигирайте до услуги > контактния център > настройки > общи и щракнете върху Синхронизиране на потребители.

 • Гарантирайте, че актуализирате лицензите в модула Потребители на портала за управление.

 1. Влезте в контролния център, като използвате URL адреса https://admin.webex.com.
 2. От секцията Услуги на навигационния екран изберете Настройки на контактния център > > Общи > подробности за услугата.
  Команда или действие Предназначение
1

Влезте в контролния център, като използвате URL адреса https://admin.webex.com.

2

От секцията Услуги на навигационния екран изберете Настройки на контактния център > > Общи > подробности за услугата.


Ако добавяте потребители, които са използвали имейл адреса си, за да създадат пробен акаунт в Webex, изтрийте организацията им, преди да ги добавите към вашата организация на клиенти.

1

Влезте в организацията на клиентите в Контролния център.

2

Отидете на Потребители и след това щракнете върху Управление на потребители.

3

Изберете Ръчно добавяне или промяна на потребители и щракнете върху Напред.

4

Извършете една от следните стъпки.

 • Ако искате да въведете само имейл адреса на новия потребител, изберете бутона Имейл адрес радио.
 • Ако искате да въведете името и имейл адреса на новия потребител, изберете бутона Имена и Имейл адреси радио. Въведете първото име, фамилията и имейл адреса на новия потребител.

   

  В този екран можете да добавите подробностите за до 25 потребители. За да добавите подробностите за друг потребител, щракнете върху иконата Плюс (+) до полето Имейл адрес .

5

След като сте въвели подробностите за новите потребители, които искате да добавите, щракнете върху Напред.

6

За да присвоите лиценз на потребител, поставете отметка в квадратчето Contace Center и изберете типа лиценз, който искате да присвоите на агента. Наличните типове лицензи са:

 • Стандартен агент:Изберете този тип лиценз, за да предоставите стандартни функции на агент на потребителя.
 • Premium Agent:Изберете този тип лиценз, за да предоставите премиум агент функции на потребителя. Направете едно от следните неща:
  • Агент: Изберете тази опция, за да предоставите първокласни функции на агент на потребител.

  • Супервайзор: Изберете тази опция, за да предоставите ролята на супервайзор на потребител.

 • За администратор направете едно от следните неща:
  • Създайте потребителя с Premium Agent лиценз за нов потребител. Отидете на Потребителски подробни данни > администраторски роли. Поставете отметка в квадратчето Администратор на организацията . Щракнете върху бутона Пълно администратор радио.

  • За съществуващ потребител изберете потребителя от страницата С подробни данни за потребителя. Отидете на Потребителски подробни данни > администраторски роли. Поставете отметка в квадратчето Администратор на организацията . Щракнете върху бутона Пълно администратор радио.

  • За администратор на услуга на центъра за контакти отидете на потребителски подробности > администраторски роли. Отидете на Потребителски подробни данни > администраторски роли. Поставете отметка в квадратчето Администратор на организацията . Щракнете върху квадратчето за отметка Администратор на услугата център за контакти.

  • За да премахнете администраторската привилегия, щракнете върху роли наадминистратор. Премахнете отметката от администратора на организацията или администратора на услугата "Център за контакти" въз основа на ролята на администратор.

За информация относно специфичните за Центъра за контакти привилегии на всички администраторски роли на контролния център вижте статията Администраторски роли за Контактен центърна Webex.

7

Щракнете върху Запиши.

Потребителят получава имейл покана за присъединяване към организацията Webex.

Потребителски профил по подразбиране осигурява достъп до функциите на Контактния център на Webex за потребители с лицензи или права на Контактния център. За информация относно потребителските профили вижте раздела Потребителски профили в ръководствотоза настройка и администриране на Cisco Webex контактен център.


Ако добавяте потребители, които са използвали имейл адреса си, за да създадат пробен акаунт в Webex, изтрийте организацията им, преди да ги добавите към вашата организация на клиенти.

1

Влезте в организацията на клиентите в Контролния център.

2

Отидете на Потребители и след това щракнете върху Управление на потребители.

3

Изберете Ръчно добавяне или промяна на потребители и щракнете върху Напред.

4

Извършете една от следните стъпки.

 • Ако искате да въведете само имейл адреса на новия потребител, изберете бутона Имейл адрес радио.
 • Ако искате да въведете името и имейл адреса на новия потребител, изберете бутона Имена и Имейл адреси радио. Въведете първото име, фамилията и имейл адреса на новия потребител.

   

  В този екран можете да добавите подробностите за до 25 потребители. За да добавите подробностите за друг потребител, щракнете върху иконата Плюс (+) до полето Имейл адрес .

5

След като сте въвели подробностите за новите потребители, които искате да добавите, щракнете върху Напред.

6

За да присвоите лиценз на потребител, поставете отметка в квадратчето Лицензиран агент и изберете типа лиценз, който искате да присвоите на агента. Наличните типове лицензи са:

 • Стандартен агент:Изберете тази опция, за да предоставите стандартни функции на агент на потребител.
 • Premium Agent:Изберете тази опция, за да предоставите първокласни функции на агент на потребител.
 • Премиум агент - Надзорна роля:Изберете тази опция, за да предоставите ролята на супервайзор на потребител.
7

(По избор) За да присвоите административни привилегии на потребител в Контактния център на Webex, поставете отметка в квадратчето Администратор .


 
Ако изберете Premium Agent - Роля на супервайзор в предишната стъпка, квадратчето администратор е заличено.

Ако поставите отметка в квадратчето Администратор , продължете със Стъпка 8.

8

За да присвоите или пълната роля на администратор на администратор на услугата на администратора на администратор на центъра за контакти на потребител, направете едно от следните неща:

 • За пълен администратор отидете на потребителски подробности > администраторски роли. Щракнете върху бутона Пълно администратор радио.

 • За администратор на услуга на центъра за контакти отидете на потребителски подробности > администраторски роли. Поставете отметка в квадратчето Администратор на сервизен център за контакти.

За информация относно специфичните за Центъра за контакти привилегии на всички администраторски роли на контролния център вижте статията Администраторски роли за Контактен центърна Webex.

9

Щракнете върху Запиши.

Потребителят получава имейл покана за присъединяване към организацията Webex.

Потребителски профил по подразбиране осигурява достъп до функциите на Контактния център на Webex за потребители с лицензи или права на Контактния център. За информация относно потребителските профили вижте раздела Потребителски профили в ръководствотоза настройка и администриране на Cisco Webex контактен център.

Преди да започнете

Ако имате повече от един CSV файл за вашата организация, след това качете файл. Когато задачата завърши, можете да качите следващия файл.


Някои редактори на електронни таблици премахват знака + от клетките при отваряне на .csv. Можете да използвате текстов редактор, за да направите актуализации на .csv. Ако използвате редактор на електронна таблица, гарантирайте задаването на клетъчния формат на текст и след това добавете всички + знаци.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com/, отидете на Потребители, щракнете върху Управление на потребителии изберете CSV Добавяне или промяна на потребители.

2

Щракнете върху Експортиране , за да изтеглите файла и въведете информацията за потребителя в нов ред във файла CSV, за да зададете някой от тези лицензи:

 • За стандартен агент задайте колоната Стандарт за контактен център на Webex на TRUE.
 • За Премиум агент задайте колоните на Webex Контактен център Premium на TRUE. Системата присвоява роля на Агент на потребителя.


   

  Ако и двете колони Standard и Premium са зададени на FALSE, тогава системата премахва лиценза на Контактния център на Webex.

 • За да добавите роля на супервайзор или администратор, актуализирайте ролите ръчно, както е споменато в раздела Добавяне на потребители ръчно в контактния център на Webex.

3

Щракнете върху Импортиране, изберете вашия файл и щракнете върху Отвори.

4

След като системата качи CSV файла, превъртете надолу и изберете или Добавяне само на услуги, или Добавяне и премахване на услуги и щракнете върху Подаване.

5

След като импортирането завърши, затворете диалоговия прозорец Задачи .

6

Синхронизирайте потребителите към Портала за управление на контактен център на Webex. Навигирайте до услуги > контактния център > настройки > общии щракнете върху Синхронизиране на потребители.

7

Качете данните на агента в портала за управление. За повече информация вижте раздела актуализиране и качване агент шаблон в Cisco Webex контакт център управление портал ръководствоза потребителя.