Otomatik lisans ataması hakkında daha fazla bilgi için bkz . Control Hub'da otomatik lisans atamalarını ayarlama.

 • Kullanıcıya standart veya premium lisans atamak için otomatik lisans atamasını kullanın. Bir kullanıcıyı gözetmen olarak elle işaretlemeye devam edebilirsiniz.

 • Bir kullanıcı için tek bir bağlantı merkezi lisansı gerekli olduğundan, birden fazla gruba kullanıcı eklemekten kaçının. Standart ve premium lisansların her ikisi de birden çok gruba kullanıcı eklenerek atanırsa, premium lisans uygulanır.

 • Bağlantı merkezi kullanıcıları için otomatik lisans atamasını yapılandırırken, şablonu mevcut kullanıcılara uygulamaktan kaçının. Mevcut kullanıcılara uygulanırsa, tüm özel profiller varsayılan kullanıcı profillerine sıfırlanabilir. Yeni kullanıcılar için otomatik lisans atamasını kullanmanızı öneririz.


 
 • Mevcut bir kullanıcının lisansını güncelledikten sonra, kullanıcıları Kontrol Hub'ı ile eşitlemek gerekir. Bu senkronizasyonu gerçekleştirmeye ilişkin talimatlar için, Kiracı Ayarları makalesindeki "Kullanıcıları Senkronize Et" bölümüne bakın.

 • Bir kullanıcı Control Hub'da silindiğinde, ilgili iletişim merkezi kullanıcısı otomatik olarak silinir.

1

URL https://admin.webex.com kullanarak Control Hub'da oturum açın.

2

Gezinti bölmesinin Hizmetler bölümünden , İletişim Merkezi >Settings > General > Hizmet Ayrıntıları'nı seçin .


 

Webex'te deneme hesabı oluşturmak için e-posta adreslerini kullanan kullanıcıları ekliyorsanız bu kullanıcıları müşteri kuruluşunuza eklemeden önce kuruluşlarını silin.

1

Control Hub'da müşteri kuruluşundaoturum açın.

2

Kullanıcılar'a gidip Kullanıcıları Yönet'i tıklayın.

3

Kullanıcıları Manuel Olarak Ekle veya Değiştir'i seçin ve İleri'yi tıklayın.

4

Aşağıdaki adımlardan birini gerçekleştirin.

 • Yalnızca yeni kullanıcının e-posta adresini girmek isterseniz, E-posta adresi radyo düğmesini seçin .
 • Yeni kullanıcının adını ve e-posta adresini girmek isterseniz, İsimler ve E-posta adresleri radyo düğmesini seçin . Yeni kullanıcının adını, soyadını ve e-posta adresini girin.

   

  Bu ekranda, en fazla 25 kullanıcının ayrıntılarını ekleyebilirsiniz. Başka bir kullanıcının ayrıntılarını eklemek için E-posta adresi alanının yanındaki Artı (+) simgesini tıklatın.

5

Eklemek istediğiniz yeni kullanıcıların ayrıntılarını girdikten sonra İleri'yi tıklatın.

6

Bir kullanıcıya lisans atamak için Contace Center onay kutusunu işaretleyin ve temsilciye atamak istediğiniz lisans türünü seçin. Kullanılabilir lisans türleri şunlardır:

 • Standart Temsilci:Kullanıcıya standart temsilci özellikleri sağlamak için bu lisans türünü seçin.
 • Premium Temsilci:Kullanıcıya premium temsilci özellikleri sağlamak için bu lisans türünü seçin. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Temsilci: Bir kullanıcıya premium temsilci özellikleri sağlamak için bu seçeneği kullanın.

  • Gözetmen: Bir kullanıcıya gözetmen rolü sağlamak için bu seçeneği kullanın.

 • Bir yönetici için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yeni bir kullanıcı için Premium Temsilci lisansına sahip kullanıcı oluşturun. Kullanıcı Ayrıntıları > Yncı rollerine gidin. Kuruluş yöneticisi onay kutusunu işaretleyin. Tam yönetici radyo düğmesini tıklatın.

  • Mevcut bir kullanıcı için, Kullanıcı Ayrıntıları sayfasından kullanıcıyı seçin. Kullanıcı Ayrıntıları > Yncı rollerine gidin. Kuruluş yöneticisi onay kutusunu işaretleyin. Tam yönetici radyo düğmesini tıklatın.

  • Bir Contact Center hizmet yöneticisi için , Kullanıcı Ayrıntıları > Yarımcı rollerine gidin. Kullanıcı Ayrıntıları > Yncı rollerine gidin. Kuruluş yöneticisi onay kutusunu işaretleyin. Contact Center hizmet yöneticisi onay kutusunu tıklatın.

  • Yönetici ayrıcalığını kaldırmak için Yönetici rolleri'ni tıklatın. Yönetici rolüne bağlı olarak Kuruluş yöneticisinin veya Bağlantı merkezi hizmet yöneticisinin işaretini kaldırın .

Tüm Control Hub yönetici rollerinin Contact Center'a özgü ayrıcalıkları hakkında bilgi için, Webex Bağlantı Merkezi için Yönetici Rolleri makalesine bakın.

7

Kaydet'e tıklayın.

Kullanıcı Webex kuruluşuna katılmak için bir e-posta daveti alır.

Varsayılan kullanıcı profili, Contact Center lisanslarına veya yetkilerine sahip kullanıcılar için Webex Contact Center özelliklerine erişim sağlar. Kullanıcı profilleri hakkında bilgi için Kurulum ve Yönetim Kılavuzu Cisco Webex Contact Center ndaki Kullanıcı Profilleri bölümüne bakın .


 

Webex'te deneme hesabı oluşturmak için e-posta adreslerini kullanan kullanıcıları ekliyorsanız bu kullanıcıları müşteri kuruluşunuza eklemeden önce kuruluşlarını silin.

1

Kontrol Hub'ında müşteri kuruluşunda oturum açın.

2

Kullanıcılar'a gidip Kullanıcıları Yönet'i tıklayın .

3

Kullanıcıları Manuel Olarak Ekle veya Değiştir'i seçin ve İleri'yi tıklayın.

4

Aşağıdaki adımlardan birini gerçekleştirin.

 • Yalnızca yeni kullanıcının e-posta adresini girmek isterseniz, E-posta adresi radyo düğmesini seçin .
 • Yeni kullanıcının adını ve e-posta adresini girmek isterseniz, İsimler ve E-posta adresleri radyo düğmesini seçin . Yeni kullanıcının adını, soyadını ve e-posta adresini girin.

   

  Bu ekranda, en fazla 25 kullanıcının ayrıntılarını ekleyebilirsiniz. Başka bir kullanıcının ayrıntılarını eklemek için E-posta adresi alanının yanındaki Artı (+) simgesini tıklatın.

5

Eklemek istediğiniz yeni kullanıcıların ayrıntılarını girdikten sonra İleri'yi tıklatın.

6

Bir kullanıcıya lisans atamak için Lisanslı temsilci onay kutusunu işaretleyin ve temsilciye atamak istediğiniz lisans türünü seçin. Kullanılabilir lisans türleri şunlardır:

 • Standart Temsilci:Kullanıcıya standart temsilci özellikleri sağlamak için bu seçeneği kullanın.
 • Premium Temsilci:Bir kullanıcıya premium temsilci özellikleri sağlamak için bu seçeneği kullanın.
 • Premium Temsilci - Gözetmen Rolü:Bir kullanıcıya gözetmen rolü sağlamak için bu seçeneği kullanın.
7

(İsteğe bağlı) Webex Contact Center'da bir kullanıcıya yönetici ayrıcalıkları atamak için Yönetici onay kutusunu işaretleyin.


 
 • Bir kullanıcıyı düzenlerken ancak yeni kullanıcı oluştururken değil, kullanıcıya yönetici ayrıcalıkları atayabilirsiniz.

 • Önceki adımda Premium Temsilci - Gözetmen Rolü'ni seçerseniz Yönetici onay kutusu devre dışı bırakılır.

Yönetici onay kutusunu işaretlerseniz Adım 8'le devam edin.

8

Bir kullanıcıya tam yönetici ya da Contact Center hizmet yöneticisi rolü atamak için aşağıdakilerden birini yapın:

 • Tam yönetici için, Kullanıcı Ayrıntıları > Yarımcı rollerine gidin. Tam yönetici radyo düğmesini tıklatın.

 • Bir Contact Center hizmet yöneticisi için , Kullanıcı Ayrıntıları > Yarımcı rollerine gidin. Contact Center hizmet yöneticisi onay kutusunu işaretleyin.

Tüm Control Hub yönetici rollerinin Contact Center'a özgü ayrıcalıkları hakkında bilgi için Webex Contact Center için Yönetici Rolleri makalesine bakın.

9

Kaydet'e tıklayın.

Kuruluşunuzun ayarlarına bağlı olarak, kullanıcı Webex kuruluşa katılmak için bir e-posta daveti alabilir.

Varsayılan kullanıcı profili, Contact Center lisanslarına veya yetkilerine sahip kullanıcılar için Webex Contact Center özelliklerine erişim sağlar. Kullanıcı profilleri hakkında bilgi için Cisco Webex Contact Center Kurulumu ve Yönetim Kılavuzu'ndaki Kullanıcı Profilleri bölümüne bakın.

Başlamadan önce

Kuruluşunuz için birden fazla CSV dosyanız varsa, dosyalardan birini karşıya yükleyin. Görev tamamlandığında, bir sonraki dosyayı karşıya yükleyebilirsiniz.


 

Bazı elektronik tablo düzenleyicileri, .csv açıldığında hücrelerdeki + işaretini siler. .csv güncellemeler yapmak için bir metin düzenleyicisi kullanabilirsiniz. Elektronik tablo düzenleyicisi kullanıyorsanız, hücre biçimini metne ayarladığınızdan ve sonra herhangi bir + işareti eklediğinizden emin olun.

1

inhttps://admin.webex.com/ müşteri görünümünden, Kullanıcılar'agidin, Kullanıcıları Yönet'i tıklayın ve CSV Kullanıcı Ekle veya Değiştir'i seçin .

2

Dosyayı indirmek için Ver'i tıklatın ve bu lisanslardan birini ayarlamak için, CSV dosyasındaki yeni bir satıra kullanıcı bilgilerini girin:

 • Standart Temsilci için Webex Contact Center Standard sütununu TRUE olarak ayarlayın.
 • Premium Temsilci için Webex Contact Center Premium sütunlarını TRUE olarak ayarlayın. Sistem kullanıcıya bir Temsilci rolü atar.


   

  Standart ve Premium sütunlarının her ikisi de YANLIŞ olarak ayarlanırsa sistem Webex Contact Center lisansını kaldırır.

 • Bir Gözetmen veya Yönetici rolü eklemek için, Webex Contact Center'da Manuel Olarak Kullanıcı Ekle bölümünde belirtildiği gibi rolleri manuel olarak güncelleyin.

3

İçe Aktar'ı tıklayıp dosyayı seçin ve 'ı tıklayın.

4

Sistem CSV dosyasını karşıya yükledikten sonra aşağı ilerleyin ve Yalnızca hizmet ekle'yi ya da Hizmet ekle ve kaldır'ı seçerek Gönder'i tıklayın.

5

İçe aktarma işlemi tamamlandıktan sonra, Görevler iletişim kutusunu kapatın.

6

Kullanıcıları Webex Contact Center Yönetim Portalına Eşitleme. Hizmetler>Contact Center >Settings > General öğesine gidin ve Kullanıcıları Senkronize Et'i tıklayın .

7

Temsilci ayrıntılarını Yönetim portalına yükleyin. Daha fazla bilgi için Cisco Webex Contact Center Management Portal Kullanıcı Kılavuzu'ndaki Güncelleme ve Temsilci Şablonunu Karşıya Yükleme bölümüne bakın .