• Po dokončení těchto kroků pro aktualizaci licence existujícího uživatele je nutné synchronizovat uživatele s portálem pro správu v Centru řízení.Přejděte do části Služby > Kontaktní centrum > Nastavení > Obecné a klikněte na možnost Synchronizovat uživatele.

 • Ujistěte se, že jste aktualizovali licence v modulu Uživatelé portálu pro správu.

 • Při smazání uživatele v Centru Control Hub bude automaticky smazán odpovídající uživatel kontaktního centra.

 1. Přihlaste se do Centra řízení pomocí adresy URL https://admin.webex.com.
 2. V části Služby navigačního podokna zvolte Nastavení > Kontaktní centrum > Obecné > Podrobnosti služby.
  Příkaz nebo akce Účel
1

Přihlaste se do Centra řízení pomocí adresy URL https://admin.webex.com.

2

V části Služby navigačního podokna zvolte Nastavení > Kontaktní centrum > Obecné > Podrobnosti služby.

 • Pokud je v poli Podrobnosti platformy kontaktního centra Webex zobrazena verze 1.0, postupujte podle kroků uvedených v článku Ruční přidání uživatelů v Cisco Webex Contact Center 1.0.

 • Pokud se v poli Podrobnosti platformy kontaktního centra Webex zobrazuje Nová platforma, postupujte podle kroků uvedených v článku Ruční přidání uživatelů v kontaktním centruWebex.


Pokud přidáváte uživatele, kteří použili svou e-mailovou adresu k vytvoření zkušebního účtu na Webexu, odstraňte jejich organizaci před přidáním do organizace zákazníků.

1

Přihlaste se k organizaci zákazníka v Centruřízení.

2

Přejděte na položku Uživatelé a potom klikněte na možnost Spravovat uživatele.

3

Zvolte možnost Ručně přidat nebo upravit uživatele a klikněte na tlačítko Další.

4

Proveďte jeden z následujících kroků.

 • Pokud chcete zadat pouze e-mailovou adresu nového uživatele, zvolte přepínač E-mailová adresa .
 • Chcete-li zadat jméno a e-mailovou adresu nového uživatele, zvolte přepínač Jména a e-mailové adresy .Zadejte křestní jméno, příjmení a e-mailovou adresu nového uživatele.

   

  Na této obrazovce můžete přidat podrobnosti až o 25 uživatelích.Chcete-li přidat podrobnosti o jiném uživateli, klikněte na ikonu plus (+) vedle pole E-mailová adresa .

5

Po zadání podrobností o nových uživatelích, které chcete přidat, klikněte na tlačítko Další.

6

Chcete-li přiřadit licenci uživateli, zaškrtněte políčko Contace Center a vyberte typ licence, který chcete agentovi přiřadit.Dostupné typy licencí jsou:

 • Standardní agent: Tento typ licence vyberte, chcete-li uživateli poskytovat standardní funkce agenta.
 • Premium Agent: Zvolte tento typ licence, pokud chcete uživateli poskytovat funkce prémiového agenta.Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Agent:Tuto možnost vyberte, chcete-li uživateli poskytnout funkce agenta Premium.

  • Školitel:Tuto možnost vyberte, chcete-li uživateli poskytnout roli správce.

 • U správce proveďte jednu z následujících akcí:
  • Vytvořte uživatele s licencí Premium Agent pro nového uživatele.Přejděte na Podrobnosti o uživateli > Rolesprávce.Zaškrtněte políčko Správce organizace .Klepněte na přepínač Správce s úplnými oprávněními .

  • U existujícího uživatele vyberte uživatele na stránce Podrobnosti o uživateli.Přejděte na Podrobnosti o uživateli > Rolesprávce.Zaškrtněte políčko Správce organizace .Klepněte na přepínač Správce s úplnými oprávněními .

  • Správce služby kontaktního centra přejděte na Uživatelské údaje > Rolesprávce.Přejděte na Podrobnosti o uživateli > Rolesprávce.Zaškrtněte políčko Správce organizace .Klikněte na zaškrtávací políčko Správce služby Kontaktní centrum.

  • Chcete-li odebrat oprávnění správce, klepněte na přepínač Rolesprávce.Zrušte zaškrtnutí políčka Správce organizace nebo Správce služby kontaktního centra na základě role správce.

Informace o oprávněních všech rolí správce Centra řízení specifických pro kontaktní centrum naleznete v článku Role správce pro kontaktní centrumWebex.

7

Klikněte na položku Uložit.

Uživatel obdrží e-mailovou pozvánku k připojení k organizaci Webex.

Výchozí profil uživatele poskytuje přístup k funkcím kontaktního centra Webex pro uživatele s licencemi nebo oprávněními kontaktního centra.Informace o uživatelských profilech naleznete v části Profily uživatelů v Příručcek nastavení a správě kontaktního centra Cisco Webex.


Pokud přidáváte uživatele, kteří použili svou e-mailovou adresu k vytvoření zkušebního účtu na Webexu, odstraňte jejich organizaci před přidáním do organizace zákazníků.

1

Přihlaste se k organizaci zákazníka v Centruřízení.

2

Přejděte na položku Uživatelé a potom klikněte na možnost Spravovat uživatele.

3

Zvolte možnost Ručně přidat nebo upravit uživatele a klikněte na tlačítko Další.

4

Proveďte jeden z následujících kroků.

 • Pokud chcete zadat pouze e-mailovou adresu nového uživatele, zvolte přepínač E-mailová adresa .
 • Chcete-li zadat jméno a e-mailovou adresu nového uživatele, zvolte přepínač Jména a e-mailové adresy .Zadejte křestní jméno, příjmení a e-mailovou adresu nového uživatele.

   

  Na této obrazovce můžete přidat podrobnosti až o 25 uživatelích.Chcete-li přidat podrobnosti o jiném uživateli, klikněte na ikonu plus (+) vedle pole E-mailová adresa .

5

Po zadání podrobností o nových uživatelích, které chcete přidat, klikněte na tlačítko Další.

6

Chcete-li přiřadit licenci uživateli, zaškrtněte políčko Licencovaný agent a vyberte typ licence, který chcete agentovi přiřadit.Dostupné typy licencí jsou:

 • Standardní agent: Tuto možnost vyberte, pokud chcete uživateli poskytnout standardní funkce agenta.
 • Premium Agent: Tuto možnost vyberte, pokud chcete uživateli poskytnout funkce prémiového agenta.
 • Premium Agent - Rolesupervizora: Tuto možnost vyberte, chcete-li uživateli poskytnout roli supervizora.
7

(Volitelné) Chcete-li uživateli v kontaktním centru Webex přiřadit oprávnění správce, zaškrtněte políčko Správce .


 
Pokud v předchozím kroku zvolíte Prémiový agent – role supervizora, zaškrtávací políčko Správce je zakázáno.

Pokud zaškrtnete políčko Správce , pokračujte krokem 8.

8

Chcete-li uživateli přiřadit roli správce úplných oprávnění nebo správce služeb kontaktního centra, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Úplného správce najdete v části Podrobnosti o uživateli > Rolesprávce.Klepněte na přepínač Správce s úplnými oprávněními .

 • Správce služby kontaktního centra přejděte na Uživatelské údaje > Rolesprávce.Zaškrtněte políčko Správce služby Kontaktní centrum.

Informace o oprávněních všech rolí správce Centra řízení specifických pro kontaktní centrum naleznete v článku Role správce pro kontaktní centrumWebex.

9

Klikněte na položku Uložit.

Na základě nastavení vaší organizace může uživatel obdržet e-mailovou pozvánku k připojení k organizaci Webex.

Výchozí profil uživatele poskytuje přístup k funkcím kontaktního centra Webex pro uživatele s licencemi nebo oprávněními kontaktního centra.Informace o uživatelských profilech naleznete v části Profily uživatelů v Příručcek nastavení a správě kontaktního centra Cisco Webex.

Než začnete

Pokud máte pro svou organizaci více než jeden soubor CSV, nahrajte soubor.Po dokončení úlohy můžete nahrát další soubor.


Některé editory tabulek odstraňují znaménko + z buněk při otevření .csv.K provádění aktualizací .csv můžete použít textový editor.Pokud používáte tabulkový editor, nezapomeňte nastavit formát buňky na text a pak přidejte libovolné znaménka + .

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com/, přejděte na Uživatelé, klikněte na Spravovat uživatele a zvolte CSV Přidat nebo upravit uživatele.

2

Kliknutím na tlačítko Exportovat stáhněte soubor a zadáním informací o uživateli do nového řádku souboru CSV nastavte některou z těchto licencí:

 • Pro standardního agenta nastavte sloupec Standardní kontaktní centrum Webex na hodnotu TRUE.
 • Pro Premium Agent nastavte sloupce Webex Contact Center Premium na TRUE.Systém přiřadí uživateli roli agenta.


   

  Pokud jsou sloupce Standard a Premium nastaveny na hodnotu FALSE,systém odebere licenci kontaktního centra Webex.

 • Chcete-li přidat roli správce nebo správce, aktualizujte role ručně, jak je uvedeno v části Ruční přidání uživatelů v kontaktním centru Webex.

3

Klikněte na Importovat, vyberte soubor a klikněte na Otevřít .

4

Až systém nahraje soubor CSV, posuňte se dolů a zvolte buď Přidat jenom služby, nebo Přidat a odebrat služby a klikněte na Odeslat .

5

Po dokončení importu zavřete dialogové okno Úlohy .

6

Synchronizujte uživatele s portálem pro správu kontaktního centra Webex.Přejděte do části Služby > Kontaktní centrum > Nastavení > Obecnéa klikněte na možnost Synchronizovat uživatele.

7

Nahrajte podrobnosti o agentovi na portálu pro správu.Další informace naleznete v části Aktualizace a odeslání šablony agenta v Uživatelské příručceportálu pro správu kontaktního centra Cisco Webex.