Партньор или администратор на клиент може да настрои услуги за пробни и абонаментни поръчки. Опитът на съветника за настройка на услугите е един и същ за потоците за осигуряване на пробен период и абонамент. Препоръчваме партньорите да изпълнят тези стъпки, преди да предадат акаунта на администраторите на клиенти.

Можете да използвате всеки поддържан браузър за достъп до Control Hub.

Достъп до администратор на партньор

 • За пробни периоди: Когато настроите нов пробен период с помощта на съветника за стартиране на нов пробен период, след като предоставите информацията за стартиране на пробния период, последният екран показва "Вашият пробен период е готов. Искате ли да настроите услугите за клиента?".

  Щракнете върху "Да", за да продължите да настройвате услуги за клиента.

 • За поръчки за абонамент: Когато създавате Webex поръчка за контактен център с помощта на съветника за настройка на поръчки , след като зададете информацията за поръчката, на последния екран се показва "Благодаря. Поръчката е зададена правилно".

  Щракнете върху Напред, за да продължите да настройвате услуги за клиента.

Достъп до администратор на клиент

За пробни периоди и поръчки за абонамент: Когато пробният период започне или поръчката за абонамент бъде успешно нанесена, администраторът на клиента получава приветствен имейл на имейл адреса, който е зададен в съветника за стартиране на пробна версия или съветника за настройка на поръчки.

Направете следното, за да получите достъп до администраторския акаунт на клиента в контролния център:

1

Отворете приветствения имейл.

2

Щакнете върху връзката Първи стъпки в имейла.

3

Въведете паролата и щракнете върху Запис и вход.

4

Приемете общите условия, за да получите достъп до профила си в контролния център.

1

След като започне пробен период или абонамент в контактния център, влезте в съветника за настройка на услугите, за да конфигурирате клиента на контактния център с помощта на URL адреса на контролния центърhttps://admin.webex.com/.

Съветникът се появява всеки път, когато партньор или администратор на клиент осъществи достъп до контролния център, докато инсталиращата програма завърши успешно.

2

На страницата Резюме прегледайте информацията за лиценза на контактния център и щракнете върху Настройка сега.

3

На страницата Настройка на повикванията прегледайте името на SIP адреса на вашата организация и щракнете върху Напред.

4

На страницата "Настройки на контактния център" направете следното:

 1. Изберете държавата на действие от падащия списък Държава или регион и щракнете върху Запиши.

  По подразбиране страната на действие е същата като страната, която е избрана в съветника за нанасяне на поръчки.

  Webex Contact Center създава наемателя в съответния център за данни въз основа на страната на работа. За списъка с държави и съответното картографиране на центрове за данни вижте статията Локализация на данни в контактния център Webex.


   

  Ако след щракнете върху "Запиши" се появи съобщение за несъвместимо местоположение, свържете се с Cisco Solution Assurance за поддръжка.

 2. В изскачащия прозорец Потвърждаване на държавата на операцията щракнете върху Потвърди.


   

  Не можете да променяте страната на работа за контактния център Webex, след като щракнете върху потвърди.

 3. В секцията Настройка на вашата часова зона за клиент на контактен център, от падащия списък Часова зона Часова зона изберете часова зона .


   

  По подразбиране контактният център Webex избира часова зона въз основа на региона, от който работи вашият контактен център.

 4. В секцията Webex Платформа за контактен център изберете платформа за контактен център.


   

  Една или повече опции Webex платформата на контактния център са налични въз основа на избраната от вас държава на работа. За поръчки за абонамент изберете платформата по подразбиране, освен ако не е указано друго от контакта Cisco Solution Assurance.

 5. В секцията Webex Контактен център Телефония, въз основа на избраната от вас платформа, изберете приложимата опция за телефония и кликнете върху Напред. Вижте таблицата по-долу за опциите за телефония, налични за различни платформи.


   
  • Гласовата платформа Real Time Media Service (RTMS) е достъпна само за нови клиенти, които планират да предоставят своя контактен център в регионите на Съединените американски щати и Австралия.

  • Ако поръчате добавката Cisco PSTN за контактен център (само за Съединените американски щати), контактният център Webex автоматично прилага опцията за телефония. Тази опция не е приложима за пробен клиент.

Следващата таблица обобщава опциите за платформа и телефония, приложими за всяка страна на дейност:

#

Регион

Държава на работа

Опции на платформата

Опция за телефония на Webex Contact Center

1

Северна Америка

Съединени американски щати

Платформа по подразбиране (Webex Контактен център): Щракнете върху тази опция за поръчки за абонамент.

 • Webex Contact Center PSTN (ако е поръчан)

 • Гласов POP мост

 • Повикване на Cisco Webex

Контролирана GA нова платформа (Webex контактен център): Щракнете върху тази опция, за да осигурите наемател на контактен център, използващ новата медийна услуга в реално време (RTMS) за гласова и медийна обработка. Изберете тази опция само ако сте инструктирани от Вашия контакт за осигуряване на решения на Cisco.

Глас POP

Канада

Платформа по подразбиране (Webex Контактен център 1.0): Щракнете върху тази опция за поръчки за абонамент.

Глас POP

Контролирана GA нова платформа (Webex контактен център): Само за опити.

 • Гласов POP мост

 • Повикване на Cisco Webex

2 LATAM

Платформа по подразбиране (Webex Контактен център): Щракнете върху тази опция за поръчки за абонамент.

 • Гласов POP мост

 • Повикване на Cisco Webex

3 EMEAR Всички държави

Платформа по подразбиране (Webex Контактен център): Щракнете върху тази опция за поръчки за абонамент.

 • Гласов POP мост

 • Повикване на Cisco Webex

4

APJC

Всички държави с изключение на Япония

Платформа по подразбиране (Webex Контактен център): Щракнете върху тази опция за поръчки за абонамент.

 • Гласов POP мост

 • Повикване на Cisco Webex

Контролирана GA нова платформа (Webex контактен център): Щракнете върху тази опция, за да осигурите наемател на контактен център, използващ новата медийна услуга в реално време (RTMS) за гласова и медийна обработка. Изберете тази опция само ако сте инструктирани от Вашия контакт за осигуряване на решения на Cisco.


 

Гласовата платформа RTMS е приложима само за региона на Австралия (страна на работа, избрана като Австралия).

Глас POP

Япония

Платформа по подразбиране (Webex контактен център): Щракнете върху тази опция, за да предоставите на клиент на контактен център, използващ новата медийна услуга в реално време (RTMS) за гласова и медийна обработка. Изберете тази опция само ако сте инструктирани от Вашия контакт за осигуряване на решения на Cisco.


 

Функции като Webex Connect, Contact Center AI и управление на кампании не са налични за местоположение в Япония.

Глас POP

5

На страницата Преглед прегледайте подробностите за абонамента и щракнете върху Подай. За да промените опциите за конфигуриране на услугата, щракнете върху Върни се назад и редактирай.

6

За да изтеглите резюмето на поръчката, щракнете върху Изтегляне на резюме на поръчката.

7

Щракнете върху Затваряне.


 

След като съветникът за настройка на услугите завърши, услугата за контактен център е налична в организацията на клиента.

Какво да правим по-нататък

След като настройката на контактния център е успешна за вашата организация, отидете на Контактен център>Настройки> Общи и прегледайте полето Подробни данни за платформата на контакт Webex ния център в контролния център .

1

На началния екран на контролния център се придвижете до Contact Center > Настройки.

2

В раздела Настройки щракнете върху Настройване на Cisco Webex Contact Center.


 

Ако клиентът изисква Webex чат услугите на Контактния център, уверете се, че администраторът на клиента влиза в тази страница и кликва върху Настройка Cisco Webex Contact Center , за да настрои чат услуги.

Какво да правим по-нататък

Конфигурацията на вашия клиент е завършена. Сега можете да конфигурирате следните функции за този клиент:
 • Добавяне на потребители за Webex контактен център, като се използва статията Начини за добавяне на потребители за Webex контактен център .

 • Настройване на гласови опции с помощта на статията Настройване на гласов канал за Webex контактния център .

 • Настройване на чат с помощта на Конфигуриране на шаблон за чат за Webex статия в центъра за контакти.

 • Настройване на имейл с помощта на темата Създаване на стратегия за маршрутизиране в ръководството за настройка и администриране на Cisco Webex Contact Center или Cisco Webex Contact Center 1.0 Ръководство за настройка и администриране.