Настройване на услуги за пробни периоди и поръчки за абонамент

Партньор или администратор на клиент може да настрои услуги за пробни и абонаментни поръчки. Опитът на съветника за настройка на услугите е един и същ за потоците за пробна версия и осигуряване на абонамент. Препоръчваме партньорите да изпълнят тези стъпки, преди да предадат акаунта на администраторите на клиенти.

 

Можете да използвате всеки поддържан браузър за достъп до Control Hub.

Достъп до администратор на партньор

 • За пробни версии: Когато настройвате нова пробна версия с помощта на съветника за започване на нова пробна версия, след като предоставите информацията за започване на пробната версия, на последния екран се показва "Вашата пробна версия е готова. Искате ли да настроите услугите за клиента?".

  Щракнете върху "Да", за да продължите да настройвате услуги за клиента.

 • За поръчки за абонамент: Когато създавате поръчка Webex контактния център с помощта на съветника за настройка на поръчки, след като зададете информацията за поръчката, на последния екран се показва "Благодаря. Поръчката е зададена правилно".

  Щракнете върху Напред, за да продължите да настройвате услуги за клиента.

Достъп до администратор на клиент

За пробни версии и поръчки за абонамент: Когато пробната версия стартира или поръчката за абонамент е успешно нанесена, администраторът на клиента получава приветствен имейл на имейл адреса, зададен в съветника за стартиране на пробна версия или съветника за настройка на поръчки.

Направете следното, за да получите достъп до администраторския акаунт на клиента в контролния център:

1

Отворете приветствения имейл.

2

Щакнете върху връзката Първи стъпки в имейла.

3

Въведете паролата и щракнете върху Запис и вход.

4

Приемете общите условия, за да получите достъп до профила си в контролния център.

Съветник за настройка на услуги

1

След стартиране на пробна версия или абонамент на контактния център достъп до съветника за настройка на услугите, за да конфигурирате клиента на контактния център с помощта на URL адрес https://admin.webex.com/ на контролния център.

Съветникът се появява всеки път, когато администратор на партньор или клиент получи достъп до контролния център, докато инсталирането завърши успешно.

2

На страницата Резюме прегледайте информацията за лиценза за контактния център и щракнете върху Настройка сега .

3

На страницата Настройка на повикването прегледайте името на SIP адреса на вашата организация и щракнете върху Напред.

4

На страницата Настройки на контактния център направете следното:

 1. Изберете страната на действие от падащия списък Страна или регион и щракнете върху Запиши.

  По подразбиране страната на действие е същата като държавата, избрана в съветника за подреждане на поръчки.

  Webex Контактният център създава клиента в съответния център за данни въз основа на държавата на експлоатация. За списъка на страните и съответното картографиране на центрове за данни вижте статията Локалност на данни в Webex Контактен център.


   

  Ако се появи съобщение за несъвместимо местоположение, след като щракнете върху Запиши, свържете се със Cisco Solution Assurance за поддръжка.

 2. В изскачащия прозорец Потвърждаване на страната на операция щракнете върху Потвърди.


   

  Не можете да променяте държавата на работа за Webex контактен център след като щракнете върху потвърди.

 3. В секцията Настройка на часовата зона на клиента на контактния център, от падащия списък Часова зона изберете часова зона.


   

  По подразбиране Webex контактен център избира часова зона въз основа на региона, от който работи вашият контактен център.

 4. В секцията Платформа Webex контактен център изберете платформа за контактен център.


   

  В зависимост от държавата на дейност, която сте избрали, са налични една или повече Webex опции за платформата на контактния център.

 5. В секцията Webex Контактен център за телефония , въз основа на избраната от Вас платформа, изберете приложимата опция за телефония и кликнете върху Напред. Вижте таблицата по-долу за опциите за телефония, налични за различни платформи.


   

  Ако поръчате добавката Cisco PSTN за контактен център (само за Съединените американски щати), Webex Контактен център автоматично прилага опцията за телефония. Тази опция не е приложима за пробен клиент.

Следната таблица обобщава опциите за платформа и телефония, приложими за всяка държава на дейност:

#

Регион

Тип телефония/метод на интеграция

1Северна Америка (всички поддържани страни)
 • Webex Обаждащи се агенти и PSTN чрез Webex Calling (с активен абонамент)

 • Поддръжка на външна телефония и телефония на трети страни чрез Webex Calling PSTN услуги**

 • Поддръжка на външни и телефонни среди на трети страни, използващи VPOP*

2 EMEA (Всички), LATAM (Всички), APJC (Всички)
 • Webex Обаждащи се агенти и PSTN чрез Webex Calling (с активен абонамент)

 • Поддръжка на външна телефония и телефония на трети страни чрез Webex Calling PSTN услуги**

 • Поддръжка на външни и телефонни среди на трети страни, използващи VPOP*

3Регион на Персийския залив (Турция, Йордания, Бахрейн, Кувейт, Оман)
 • Webex Обаждащи се агенти и PSTN чрез Webex Calling (с активен абонамент)

 • Поддръжка на външна телефония и телефония на трети страни чрез Webex Calling PSTN услуги**

* VPOP е наследствена опция. Не се препоръчва за нови клиенти

** добавен в Cisco Commerce Workspace по време на поръчката (предлага се безплатно)

За повече информация относно интегрирането на телефония вижте статията Настройване на гласови канали за Webex контактен център .

5

На страницата Преглед прегледайте подробностите за абонамента и щракнете върху Подай. За да промените опциите за конфигуриране на услугата, щракнете върху Върни се и редактирай.

6

За да изтеглите резюмето на поръчката, щракнете върху Изтегляне на резюме на поръчката.

7

Щракнете върху Затваряне.


 

След като съветникът за настройка на услуги завърши, услугата "Контактен център" е налична в организацията на клиента.

Какво да правим по-нататък

След като настройката на контактния център е успешна за вашата организация, отидете на Контактен център > Настройки > Общи и прегледайте полето Подробни данни за платформата на контактния център Webex контролния център.

Настройване Webex контактния център

Преди да започнете

1

На началния екран на контролния център се придвижете до Contact Center > Настройки.

2

В раздела Настройки щракнете върху Настройване на Cisco Webex Contact Center.


 

Ако клиентът изисква Webex услуги за чат на контактния център, уверете се, че администраторът на клиента влиза в тази страница и щраква върху Настройка на Cisco Webex Contact Center, за да настрои услуги за чат.

Какво да правим по-нататък

Конфигурацията на вашия клиент е завършена. Сега можете да конфигурирате следните функции за този клиент:

Настройване на вашата организация за хибридни услуги

Преди да започнете

1

Достъп до съветника за настройка на услугите, за да конфигурирате клиента на контактния център с помощта на URL адрес https://admin.webex.com/ на контролния концентратор. Съветникът се появява всеки път, когато администратор на партньор или клиент получи достъп до контролния център, докато настройката завърши успешно.

2

В Резюме потвърдете, че информацията за лиценза ви за контактния център е точна и щракнете върху Настройка сега.

3

В Настройка на местоположение прегледайте името на SIP адреса на вашата организация и щракнете върху Напред.

4

В Настройки наконтактния център направете следното:

 1. Изберете страната на действие от падащия списък Страна или регион и щракнете върху Запиши. По подразбиране страната на действие е същата като държавата, избрана в съветника за подреждане на поръчки. Webex Контактният център създава клиента в съответния център за данни въз основа на държавата на експлоатация. За списъка със страни и съответното съпоставяне на центрове за данни вижте Локалност на данни в Webex Контактен център. Този списък се отнася и за On Premises и Webex Contact Center Enterprise. За разполагания, базирани на помещения, изберете държава на операция, която предоставя услуги, които са най-близо до вашето разполагане.

 2. В Потвърждаване на държавата на експлоатация щракнете върхуПотвърди .


   

  Не можете да променяте държавата на работа за Webex контактен център след потвърждение.

 3. В Настройка на часовата зона на клиента на контактния център, от падащия списък Часова зона изберете часова зона.


   

  По подразбиране е избрана часова зона, базирана на региона, от който работи вашият контактен център. Можете да промените това, като изберете час от падащия списък. Избраната часова зона се отнася за услугата Webex свързване. Ако се предоставят услуги на CCAI, тогава опцията за избор на часова зона на клиент на контактния център не е предоставена.

 4. Прегледайте информацията в Ето какво ще настроите. Осигурената услуга се показва в секцията за настройка на контактния център.

 5. В Преглед прегледайте подробностите за абонамента и щракнете върху Подай. Настройката на услугите отнема няколко минути.

 6. Щракнете върху Резюме на поръчката за изтегляне (PDF), за да изтеглите резюмето на поръчката.

 7. За да промените опциите за конфигуриране на услугата, щракнете върху Върни се и редактирай.

 8. Щракнете върху Затваряне.

Какво да правим по-нататък

Предоставяне Webex свързване на цифрови услуги за вашата организация

Преди да започнете

 • Уверете се, че картографирането на вашата поръчка и права са пълни. За повече информация вижте Настройване на вашата организация за хибридни услуги.

 • Обърнете внимание, че по време на създаването на Webex Connect клиент системата премахва всички специални знаци и интервали, които съществуват в името на клиента. Ако името на клиента е повече от 20 знака, системата изрязва името до първите 20 знака. Обмислете тези аспекти, докато създавате име на клиент.

 • Уверете се, че сертификат с публичен ключ за проверка на Agent Desktop маркер е достъпен за качване по време на осигуряването. За да генерирате сертификата за публичен ключ, вижте раздела Генериране на сертификат за публичен ключ с помощта на Cisco IdS в главата Интегриране на цифрови канали с помощта Webex Свързване на Cisco Unified Contact Center Enterprise Ръководство за функции. Това ръководство е достъпно на страницата Ръководства за функции.

1

В контролния център отидете на Контактен център > Настройки > цифров.

2

В раздела Цифрови изберете Предоставяне на цифрови канали. Появява се прозорецът Избор на администратор .

3

Изберете администратор от списъка. Можете също да потърсите администратора от полето за търсене.

4

Щракнете върху Избор. Появява се прозорецът Качване на сертификат .

5

В Качване на сертификат навигирайте до местоположението на папката на вашия компютър, където се съхранява сертификатът за публичен ключ. Изберете файла и щракнете върху Качване на сертификат. Можете също да плъзгате и пускате файла.


 

Поддържаните файлови разширения са .pem и .der.

6

Щракнете върху Качване на сертификат. При завършване се показва съобщение за потвърждение.

7

За да промените сертификата на публичния ключ след успешно осигуряване, щракнете върху Качване на сертификат за публичен ключ. Качване на нов сертификат за публичен ключ.

8

Ако сте потребител на помощното бюро с привилегии на пълен администратор, можете да редактирате идентификационните данни за Webex Connect, след като осигуряването е успешно. Щракнете върху Редактиране Webex Свързване на идентификационни данни, за да редактирате и запишете идентификационните данни.

9

В Осигуряване на цифрови канали щракнете върху Затвори , след като състоянието на изпращане на искането за осигуряване завърши в съветника.

Какво да правим по-нататък