Как да стартирам отчет за проблеми в събрание, сесия или събитие на Webex?

Как да стартирам отчет за проблем в webex събрание, сесия или събитие?

Как да генерирам отчет за проблеми от вътре в събрание?

Как да генерирам доклад за проблеми от вътрешността на Сесия за обучение?

Как да генерирам отчет за проблем от вътрешността на Събитие?

Може да стартирате отчет за проблеми от рамките на вашето събрание, сесия или събитие. Отчетът съдържа данни за отстраняване на неизправности, които ще помогнат на техническата поддръжка да отстрани проблема.

За да стартирате отчет за проблем всесията :

  1. Изберете менюто "Помощ", след което изберете Изпращане на отчет за проблеми .
Появява се диалоговият прозорец "Доклад за проблеми на Cisco Webex":
Изображение с добавена от потребителя
  1. Въведете описание на проблема в текстовото поле.
  2. По желание изберете да включите заснемане на екрана и информация за системата и Webex.
  3. Изберете Изпращане на отчет.
Ще получите потвърждение по имейл с идентификационен номер за проследяване. Предоставете този Идентификационен номер за проследяване на вашия представител за поддръжка на Webex.
 

Беше ли полезна тази статия?