Как да изготвя доклад за проблем в среща, сесия или събитие на Webex ?

Как да изпълня отчет за проблема в Среща в Webex?

Как да генерирам отчет за проблема от срещата?

Как да генерирам отчет за проблема от обучителна сесия?

Как да генерирам отчет за проблема от вътрешността на събитие?

Можете да стартирате отчет за проблема от вашата среща, сесия или събитие. Докладът съдържа данни за отстраняване на неизправности, които ще помогнат на техническата поддръжка да отстрани проблема.

За да стартирате отчет за проблема в сесията :

  1. Изберете Помощ меню, след което изберете Изпратете доклад за проблем .
Появява се поле за набиране „Доклад за проблем на Cisco Webex “:
Изображение, добавено от потребител
  1. Въведете описание на проблема в текстово поле.
  2. По желание изберете да включите екранна снимка и информация за системата и Webex .
  3. Изберете Изпратете отчет .
Ще получите имейл потвърждение с ИД за проследяване. Предоставете този ИД за проследяване на вашия представител за поддръжка на Webex .
 

Беше ли полезна тази статия?