Jak wygenerować raport o problemie podczas spotkania, sesji lub wydarzenia Webex ?

Jak wygenerować raport o problemie na spotkaniu, sesji lub wydarzeniu Webex ?

Jak wygenerować raport o problemie z poziomu spotkania?

Jak wygenerować raport o problemie z poziomu sesji szkoleniowej?

Jak wygenerować raport o problemie z poziomu zdarzenia?

Możesz wygenerować raport o problemie z poziomu spotkania, sesji lub wydarzenia. Raport zawiera dane dotyczące rozwiązywania problemów, które pomogą działowi pomocy technicznej w rozwiązaniu problemu.

Aby wygenerować raport o problemie w sesji :

  1. Wybierz Pomoc menu, a następnie wybierz Wyślij raport o problemie .
Zostanie wyświetlone okno dialogowe „Cisco Webex Problem Report”:
Obraz dodany przez użytkownika
  1. Wprowadź opis problemu w polu tekstowym.
  2. Opcjonalnie wybierz zrzut ekranu oraz informacje o systemie i Webex .
  3. Wybierz Wyślij raport .
Otrzymasz potwierdzenie e-mail z identyfikatorem śledzenia. Podaj ten identyfikator śledzenia przedstawicielowi pomocy technicznej Webex .
 

Czy ten artykuł był pomocny?