Jak uruchomić raport o problemie na spotkaniu, sesji lub wydarzeniu Webex?

Jak uruchomić raport o problemie na spotkaniu, sesji lub wydarzeniu Webex?

Jak wygenerować raport o problemie z poziomu spotkania?

Jak wygenerować raport o problemie z poziomu sesji szkoleniowej?

Jak wygenerować raport o problemie z poziomu zdarzenia?

Raport o problemie można uruchomić z poziomu spotkania, sesji lub wydarzenia. Raport zawiera dane dotyczące rozwiązywania problemów, które pomogą pomocy technicznej w rozwiązaniu problemu.

Aby uruchomić raport o problemie wsesji:

  1. Wybierz menu Pomoc, a następnie wybierz polecenie Wyślij raport o problemie.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe "Cisco Webex Problem Report":
Obraz dodany przez użytkownika
  1. Wprowadź opis problemu w polu tekstowym.
  2. Opcjonalnie wybierz zrzut ekranu oraz informacje o systemie i Webex.
  3. Wybierz opcję Wyślij raport.
Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem śledzenia. Podaj ten identyfikator śledzenia swojemu przedstawicielowi pomocy technicznej Webex.
 

Czy ten artykuł był pomocny?