Jak uruchomić raport o problemie na spotkaniu, sesji lub wydarzeniu webex?

Jak uruchomić raport o problemie na spotkaniu, sesji lub wydarzeniu webex?

Jak wygenerować raport o problemie z wnętrza spotkania?

Jak wygenerować raport o problemie z wnętrza sesji szkoleniowej?

Jak wygenerować raport o problemie z wnętrza zdarzenia?

Raport o problemach można uruchomić z poziomu spotkania, sesji lub zdarzenia. Raport zawiera dane dotyczące rozwiązywania problemów, które pomogą pomocy technicznej w rozwiązaniu problemu.

Aby uruchomić raport o problemie wsesji:

  1. Wybierz menu Pomoc, a następnie wybierz polecenie Wyślij raport o problemie.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe "Raport o problemie cisco webex":
Obraz dodany przez użytkownika
  1. W polu tekstowym wprowadź opis problemu.
  2. Opcjonalnie wybierz opcję uwzględnienia przechwytywania ekranu oraz informacji o systemie i webex.
  3. Wybierz pozycję Wyślij raport.
Otrzymasz e-mail z potwierdzeniem z identyfikatorem śledzenia. Podaj ten identyfikator śledzenia swojemu przedstawicielowi pomocy technicznej Webex.
 

Czy ten artykuł był pomocny?