Локалният рекордер (.WRF) не записва компютърно аудио

Локалният рекордер (.WRF) не записва компютърен звук.

Аудиото не може да се чуе в записан файл.

Не чувам звук в .WRF запис.

Записът на срещата ми няма звук.

Записаният файл няма звук.

MP4 Записи По подразбиране в Webex срещи 40.10

В предстоящата октомври (40.10) актуализация, изцяло нови записи в Webex Срещи ще се съхраняват в MP4 формат, или в облака или локално, както е избрано на ниво сайт или хост, с видеоцентрични опит. Чрез стандартизиране на формата за запис ще разполагате с по-широк избор от инструменти за възпроизвеждане, по-добра сигурност и по-опит за сътрудничество без усилия дори след срещите си. Съществуващите записи на ARF и WRF все още могат да се изтеглят или възпроизвеждат на webex сайта. За повече информация относно записа, ориентиран към видео, отидете на Видеоцентрични мрежови MP4 записи в срещи и събития на Webex.

Причина:

Вашите .WRF записи може да не съдържат звука на срещата, ако микрофонът не работи правилно.

Решение:

Стъпки по-долу за диагностициране на проблема:

 1. Щракнете върху Изображение, добавено от потребител за да спрете записа.
 2. Щракнете върху Изображение, добавено от потребител и се уверете, че можете да чуете звук.
 3. Уверете се, че вашият микрофон работи правилно:
  1. Отидете на Започнете меню.
  2. В Търсене на програми и файлове или Започнете търсене поле, тип Звук.
  3. Щракнете върху Звук влизане.
  4. Отидете на Записване раздел.
  5. Говорете в микрофона си. Ще видите зелена лента, която се движи нагоре и надолу, ако микрофонът ви работи правилно.
 
Забележка: Конфигурирайте микрофона си, ако не виждате зелена лента, която се движи нагоре и надолу.
 
Свържете се с нашата техническа поддръжка, ако проблемът продължава след извършване на горните стъпки. За помощ вижте:  WBX162 - Как да се свържа с отдела за обслужване на клиенти или техническа поддръжка на Webex?

Беше ли полезна тази статия?