Den lokala inspelaren (. WRF) spelar inte in datorljud

Den lokala inspelaren (. WRF) spelar inte in datorljud.

Kan inte höra ljudet i en inspelningsfil.

Jag kan inte höra ljudet i en . WRF-inspelning.

Min mötesinspelning har inget ljud.

Inspelningsfilen saknar ljud.

Standard för MP4-inspelningar i Webex Meetings 40.10 I uppdateringen av MP4 i oktober
(40.10) kommer alla nya inspelningar i Webex Meetings att lagras i MP4-format, antingen i molnet eller lokalt som valda på webbplats- eller värdnivå, med en
videocentrerad upplevelse. Genom att standardisera inspelningsformatet får du ett bredare val av uppspelningsverktyg, bättre säkerhet och en smidigare samarbetsupplevelse även efter dina möten. Befintliga ARF- och WRF-inspelningar kan fortfarande hämtas eller spelas upp på Webex-webbplatsen. För mer information om videocentrerad inspelning, gå till Videocentrerade nätverksbaserade MP4-inspelningar i Webex Meetings och Webex Events.

Orsak:

Din . WRF-inspelningar kanske inte innehåller mötesljudet om mikrofonen inte fungerar som den ska.

Lösning:

Stegen nedan för att diagnostisera problemet:

 1. Klicka på för Bild tillagd av användare att sluta spela in.
 2. Klicka på Bild tillagd av användare knappen och bekräfta att du kan höra ljudet.
 3. Bekräfta att din mikrofon fungerar korrekt:
  1. Gå till den Starta menyn.
  2. I den Sökprogram och filer eller Starta sökningen fältet typ Ljud.
  3. Klicka på Ljud inmatning.
  4. Gå till den Spela in fliken.
  5. Tala i mikrofonen. Du ser en grön bar flytta uppåt eller nedåt om din mikrofon fungerar korrekt.
 
Obs! Konfigurera din mikrofon om du inte ser ett grönt fält som rör sig upp och ner.
 
Kontakta vår tekniska support Om problemet kvarstår när du har utfört ovanstående steg. Om du behöver hjälp, se:  WBX162 – Hur kontaktar jag Webex kundtjänst eller tekniska support?

Var den här artikeln användbar?