Lokalni snimač (. WRF) ne snima zvuk računara

Lokalni rekorder (. WRF) ne snima zvuk računara.

Nije moguće čuti zvuk u snimljenoj datoteci.

Ne mogu da иujem zvuk u . WRF snimak.

Moj snimak sastanka nema nikakav zvuk.

Snimljena datoteka nema zvuk.

MP4 snimanja podrazumevana u Webex sastancima 40.10

U predstojećem oktobarskom (40.10) ažuriranju, potpuno novi snimci na Webex sastancima biće uskladišteni u MP4 formatu, bilo u oblaku ili lokalno kao što je izabrano na lokaciji ili na nivou domaćina, sa video-centričnim iskustvom. Standardizacijom formata snimanja imaćete širi izbor alatki za reprodukciju, bolju bezbednost i beznadežnije iskustvo saradnje čak i posle sastanaka. Postojeći ARF i WRF snimci se i dalje mogu preuzeti ili igrati na Webex lokaciji. Za više informacija o video-centričnom snimanju posetite MP4 snimke zasnovane na video-centrici u Webex sastancima i Webex događajima.

Uzrok:

Vaš . WRF snimci možda neće sadržati zvuk sastanka ako mikrofon ne radi ispravno.

Rešenje:

Koraci ispod za dijagnostikovanje problema:

 1. Kliknite na Slika koju je dodao korisnik dugme da biste zaustavili snimanje.
 2. Kliknite na Slika koju je dodao korisnik dugme i proverite da li možete da čujete zvuk.
 3. Potvrdite da mikrofon ispravno radi:
  1. Idite na "Start" meni.
  2. U polju Pretraži programe i datoteke ili polje Započni pretragu otkucajte Zvuk.
  3. Kliknite na stavku Zvuk.
  4. Idite na karticu "Snimanje".
  5. Priиaj u mikrofon. Videćete zelenu traku koja se pomera gore-dole ako mikrofon radi ispravno.
 
Napomena: Konfigurišite mikrofon ako ne vidite zelenu traku koja se pomera gore-dole.
 
Obratite se našoj tehničkoj podršci ako problem potraje i nakon izvršavanja gorenavedenih koraka. Pomoć za pomoć pogledajte u članku:  WBX162 - Kako da kontaktiram Webex korisničke usluge ili tehničku podršku?

Da li je ovaj članak bio koristan?