Ръководството за отстраняване на неизправности е предназначено за технически хора в организации на доставчици на услуги, които поддържат себе си и своите клиенти. Очакваме да сте запознати с отстраняването на неизправности като цяло, четенето на регистрационни файлове и работата със случаи на абонати.

Документът е разделен на три раздела:

  • Ресурси, което е списък с инструменти, материали за четене, регистрационни файлове и контакти, от които може да се нуждаете.

  • Процеси, който описва някои от действията, които бихте могли да предприемете, докато отстранявате проблем с клиент.

  • Специфични проблеми, който категоризира и изброява проблеми, за които е известно, че възникват, как да ги откриете и как потенциално бихте могли да ги разрешите.

Ръководството за отстраняване на неизправности е достъпно в HTML и PDF формати. Щракнете върху една от връзките по-долу, за да отворите документа в предпочитания формат: (Ръководство за отстраняване на неизправности последно публикувано: 27 юни 2022 г.)