Напътствия за отстраняване на неизправности в Webex за Cisco BroadWorks

Това ръководство съдържа съвети за отстраняване на неизправности за Webex за Cisco BroadWorks, включително как да теми, списъци с регистрационни файлове и тяхното използване и съвети за разследване на конкретни проблеми. Ръководството за отстраняване на неизправности е предназначено за технически хора в организации доставчици на услуги, които поддържат себе си и своите клиенти. Очакваме да сте запознати с отстраняването на неизправности като цяло, четенето на регистрационни файлове и работата с абонатни случаи. Документът е разделен на три раздела: Ресурсите са списък с инструменти, материали за четене, регистрационни файлове и контакти, от които може да се нуждаете.Процесите описват някои от действията, които можете да предприемете, докато отстранявате клиентски проблем. Специфични проблеми, които категоризират и изброяват проблеми, които са е известно, че възникват, как да ги забележите и как бихте могли потенциално да ги разрешите.

PDF файлът не може да се покаже. Изтеглете вместо това.

Беше ли полезна тази статия?