Ръководството за отстраняване на неизправности е предназначено за технически хора в организации на доставчици на услуги, които поддържат себе си и своите клиенти. Предвиждаме ви да имате известно запознаване с отстраняването на неизправности като цяло, регистрационните файлове за четене и работата със случаите на абонати.

Документът е разделен на три раздела:

  • Ресурси, което е списък с инструменти, материал за четене, регистрационни файлове и контакти, от които може да се нуждаете.

  • Процеси, която описва някои от действията, които бихте могли да предприемете, докато отстранявате проблем с клиента.

  • Специфични проблеми, който категоризира и изброява проблеми, за които е известно, че възникват, как да ги забележите и как бихте могли потенциално да ги разрешите.

Ръководството за отстраняване на неизправности е достъпно в HTML и PDF формати. Щракнете върху една от връзките по-долу, за да отворите документа в предпочитания формат:

(Ръководство за отстраняване на неизправности последно актуализиран: 14 април 2022 г.)