Webex för Cisco BroadWorks felsökningsguide

Den här guiden innehåller felsökningsråd för Webex för Cisco BroadWorks, inklusive hur man ämnen, listor över loggfiler och deras användning samt tips för att undersöka specifika problem. Felsökningsguiden är avsedd för tekniska personer på tjänsteleverantörsorganisationer som stödjer sig själva och sina kunder. Vi förväntar oss att du har en viss förtrogenhet med felsökning i allmänhet, läsa loggar och arbeta med prenumerationsärenden. Dokumentet är uppdelat i tre avsnitt: Resurser är en lista med verktyg, läsmaterial, loggar och kontakter som du kan behöva. Processer beskriver några av de åtgärder du kan vidta när du felsöker ett kundproblem. Specifika problem, som kategoriserar och listar problem som har varit kända för att inträffa, hur man upptäcker dem och hur du potentiellt skulle kunna lösa dem.

Det gick inte att visa PDF-filen. Ladda ner istället.

Var den här artikeln användbar?