Webex vodič za rešavanje problema sa cisco broadworks

Ovaj vodič sadrži savete za rešavanje problema za Webex za Cisco BroadWorks, uključujući teme , liste datoteka evidencije i njihove upotrebe i savete za istraživanje određenih problema. Vodič za rešavanje problema namenjen je tehničkim osobama u organizacijama dobavljača usluga koje podržavaju sebe i svoje klijente. Predviđamo da ćete imati neku bliskost sa rešavanjem problema uopšte, čitanjem evidencija i radom sa slučajevima pretplatnika. Dokument je podeljen na tri odeljka: Resursin su lista alatki, materijala za čitanje, evidencija i kontakata koji će vam možda biti potrebni. Procesi opisuju neke radnje koje ste mogli da preduzmete tokom rešavanja problema sa kupcem. Određeni problemi, koji kategorišu i navode probleme za koje je poznato da se javljaju, kako da ih uočite i kako biste potencijalno mogli da ih rešite.

Ne može da se prikaže PDF datoteka. Preuzmite umesto toga.

Da li je ovaj članak bio koristan?