Vodič za rešavanje problema namenjen je tehničkim osobama u organizacijama pružaoca usluga koje podržavaju sebe i svoje klijente. Očekujemo da ste upoznati sa rešavanjem problema generalno, čitanjem dnevnika i radom sa slučajevima pretplatnika.

Dokument je podeljen u tri odeljka:

  • Resursi, a to je lista alata, materijala za čitanje, dnevnika i kontakata koji će vam možda biti potrebni.

  • Procesi, koji opisuju neke od radnji koje biste mogli da preduzmete prilikom rešavanja problema sa klijentom.

  • Specifični problemi, koji kategorizuju i navode probleme za koje je poznato da se javljaju, kako ih uočiti i kako biste ih potencijalno mogli rešiti.

Vodič za rešavanje problema je dostupan u HTML i PDF formatu. Kliknite na jedan od linkova u nastavku da biste otvorili dokument u željenom formatu: (Vodič za rešavanje problema poslednji put objavljen: 27. jun 2022. godine)