המדריך לפתרון בעיות מיועד לאנשים טכניים בארגוני ספקי שירות התומכים בעצמם ובלקוחותיהם. אנו מצפים שתהיה לך היכרות מסוימת עם פתרון בעיות באופן כללי, קריאת יומנים ועבודה עם מקרי מנויים.

המסמך מחולק לשלושה חלקים:

  • משאבים, שהם רשימה של כלים, חומרי קריאה, יומנים ואנשי קשר שייתכן שתזדקק להם.

  • תהליכים, המתאריםחלק מהפעולות שאתה יכול לבצע בעת פתרון בעיות של לקוח.

  • בעיותספציפיות, המסווגות ומפרטות בעיות שידוע כי מתרחשות, כיצד לזהות אותן וכיצד תוכל לפתור אותן באופן פוטנציאלי.

המדריך לפתרון בעיות זמין בפורמטים HTML ו- PDF. לחץ על אחד מהקישורים שלהלן כדי לפתוח את המסמך בתבנית המועדפת: (מדריך לפתרון בעיות שפורסם לאחרונה): יוני 27, 2022)