Przewodnik rozwiązywania problemów jest przeznaczony dla osób technicznych w organizacjach dostawców usług, którzy wspierają siebie i swoich klientów. Przewidujemy, że masz pewną znajomość rozwiązywania problemów w ogóle, czytanie dzienników, i pracy z spraw abonentów.

Dokument podzielono na trzy sekcje:

  • Zasoby, czyli lista narzędzi, materiałów do czytania, dzienników i kontaktów, których możesz potrzebować.

  • Procesy, które opisują niektóre z działań, jakie można podjąć podczas rozwiązywania problemu klienta.

  • Problemy szczegółowe, które kategoryzują i wymieniają problemy, o których wiadomo, że występują, jak je rozpoznać i jak można je potencjalnie rozwiązać.

Przewodnik rozwiązywania problemów jest dostępny w formatach HTML i PDF. Kliknij jedno z poniższych łączy, aby otworzyć dokument w preferowanym formacie: (Przewodnik rozwiązywania problemów ostatnio opublikowany: 28 lipca 2023 r.)