Przewodnik rozwiązywania problemów jest przeznaczony dla pracowników technicznych w organizacjach dostawców usług, którzy wspierają siebie i swoich klientów. Przewidujemy, że będziesz mieć pewną wiedzę na temat rozwiązywania problemów, czytania dzienników i pracy ze sprawami subskrybentów.

Dokument podzielony jest na trzy sekcje:

  • Zasoby, czyli lista narzędzi, materiałów do czytania, dzienników i kontaktów, których możesz potrzebować.

  • Procesy, w którym opisano niektóre czynności, które można wykonać podczas rozwiązywania problemu klienta.

  • Specyficzne problemy, które kategoryzuje i wymienia problemy, o których wiadomo, że występują, jak je wykrywać i jak można je potencjalnie rozwiązać.

Podręcznik rozwiązywania problemów jest dostępny w formatach HTML i PDF. Kliknij jedno z poniższych łączy, aby otworzyć dokument w preferowanym formacie: (Ostatnio opublikowany przewodnik rozwiązywania problemów: 27 czerwca 2022)