Przewodnik rozwiązywania problemów jest przeznaczony dla osób technicznych w organizacjach usługodawców, które wspierają siebie i swoich klientów. Przewidujemy, że będziesz miał pewną wiedzę na temat rozwiązywania problemów w ogóle, czytania dzienników i pracy ze sprawami subskrybentów.

Dokument jest podzielony na trzy sekcje:

  • Zasoby, czyli lista narzędzi, materiałów do czytania, dzienników i kontaktów, których możesz potrzebować.

  • Procesy, w którym opisano niektóre działania, które można wykonać podczas rozwiązywania problemu klienta.

  • Konkretne problemy, które kategoryzują i wymieniają problemy, o których wiadomo, że występują, jak je wykryć i jak można je potencjalnie rozwiązać.

Przewodnik rozwiązywania problemów jest dostępny w formatach HTML i PDF. Kliknij jedno z poniższych łączy, aby otworzyć dokument w preferowanym formacie:

(Ostatnia aktualizacja Przewodnika rozwiązywania problemów: 14 kwietnia 2022 r.)