Feilsøkingsveiledningen er beregnet på tekniske personer hos tjenesteleverandørorganisasjoner som forsørger seg selv og kundene sine. Vi forventer at du har litt kjennskap til feilsøking generelt, lesing av logger og arbeid med abonnentsaker.

Dokumentet er delt inn i tre deler:

  • Ressurser, som er en liste over verktøy, lesestoff, logger og kontakter du kan trenge.

  • Prosesser, som beskriver noen av handlingene du kan utføre mens du feilsøker et kundeproblem.

  • Spesifikke problemer, som kategoriserer og lister opp problemer som har vært kjent for å oppstå, hvordan du oppdager dem og hvordan du potensielt kan løse dem.

Feilsøkingsveiledningen er tilgjengelig i HTML- og PDF-formater. Klikk på en av koblingene nedenfor for å åpne dokumentet i ønsket format: (Feilsøkingsveiledning sist publisert: 27. juni 2022)