Общ преглед на отчетите

Можете да генерирате и преглеждате следните типове отчети:

 • Общи (за целия сайт)

 • Webex Events

 • Webex Support

 • Webex Training

 • Remote Access

 • Access Anywhere

 • WebACD

Всеки отчет показва времева отметка , използвайки часова зона по Гринуич (GMT).

Много отчети могат да се изпълняват на интервали от 15, 30 и 60 минути.


 

Отчетите за употреба, които показват IP адреси в WBS39.4 и по-нови, ще включват мобилни IP адреси.

Вижте данни за това колко участници са присъствали на сесия и колко минути е продължила сесията.
1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Потребители > Добавяне на потребител.

2

Влезте в Webex администрация на сайта и отидете на Доклади > Общи > Доклад за употреба .

3

От Обслужване падащ списък, изберете услуга или всички .

4

(По избор) За да стартирате отчет за срещите, организирани от конкретен потребител, в Потребителско име поле, въведете потребителското име.

5

Изберете началната и крайната дата за отчета.

Данните от отчета са налични само за сесии, проведени до три месеца преди текущата дата.

6

(По избор) За да видите отчет само за определени теми на сесията, в Тема поле, въведете цялото или част от името на темата.

Можете да използвате заместващи знаци, като напр ? или * , когато посочвате текстов низ.

7

За да сортирате отчета по дата, тема, потребителско име или начален час, от Сортиране на резултатите по падащ списък, изберете критериите за сортиране.

8

Щракнете върху Показване на отчет .

За повече информация как да четете отчета си за употреба вж Условия и определения на доклада за употреба .

9

За да експортирате отчета във формат CSV , така че да можете да го импортирате в електронна таблица или друга програма, на адрес Експортиране на CSV отчети , направете едно или и двете от следните неща:

 • За да експортирате обобщения отчет за използване в CSV файл, изберете Резюме на сесията .
 • За да експортирате отчета с подробности за присъстващите за всички сесии на Обобщен отчет за употребата страница към CSV файл, изберете Подробности за присъстващите .
Вижте колко място за съхранение е използвано за записи, направени през последните 90 дни.
1

Влезте в Webex администрация на сайта и отидете на Webex администрация на сайта и отидете на Доклади > Общи > Използване на запис .

2

Изберете началната и крайната дата за отчета.

3

(По избор) За да видите отчет за конкретен запис, в Име на записа поле, въведете цялото или част от името на темата.

Можете да използвате заместващи знаци, като напр ? или *, когато посочвате текстов низ.

4

(По избор) За да стартирате отчет за срещите, на които конкретен потребител е домакин Потребителско име на хост въведете потребителското име на хоста.

Данните от отчета са налични само за сесии, проведени до три месеца преди текущата дата.

5

За да сортирате отчета по дата, тема, потребителско име или начален час, от Сортиране на резултатите по падащ списък, изберете критериите за сортиране.

6

Изберете Показване на отчет .

7

За да експортирате отчета във формат CSV , така че да можете да го импортирате в електронна таблица или друга програма, на адрес Експортиране на CSV отчети , направете едно или и двете от следните неща:

 • За да експортирате обобщения отчет за използване в CSV файл, изберете Резюме на сесията .
 • За да експортирате отчета с подробности за присъстващите за всички сесии на страницата Обобщен отчет за използването в CSV файл, изберете Подробности за присъстващите .
Вижте процента на използваното хранилище и наличното хранилище.
1

Влезте в Webex администрация на сайта и отидете на Доклади > Общи > Използване на съхранение .

2

За да отворите отчета в . CSV формат, изберете Отвори . За да запазите отчета на вашия компютър, изберете Запазете .

Преглеждайте броя на планираните събития, регистрантите, присъстващите, проведените събития, записите и изтеглените записи на вашия сайт.
1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Потребители > Добавяне на потребител.

2

Изберете едно от следните табла:

 • Резюме на програми, събития, записи
 • Табло за планирани събития
 • Проведени събития, табло за изтегляне на записи
1

Влезте в Webex администрация на сайта, отидете на Доклади > Поддръжка на Webex и след това изберете един от следните отчети:

 • Отчет за сесията
 • Брой повиквания
 • CSR дейност
 • Препращащ URL адрес
 • Опашка за разпределяне
2

Посочете критерии за търсене и след това щракнете Показване на отчет .

1

Влезте в Webex администрация на сайта, отидете на Доклади > Webex обучение и след това изберете един от следните отчети:

 • Доклад за употреба : Преглед на информация за употребата за всички сесии.
 • Преглед на цялата информация за регистрирането за всички планирани и минали сесии.
 • Доклад за достъп до записана сесия : Преглед на достъп за всички записани сесии.
 • Доклад за достъп до запис : Преглед на достъп за всички записани сесии.
 • Доклад за купони : Вижте подробностите за издадените и използвани купони.
 • Отчет за обучението от присъстващия : Преглед на запис на всички сесии, за които дадено лице се е регистрирало или присъствало.
 • Отчет за присъстващите : Преглед на запис на всички сесии, за които дадено лице се е регистрирало или присъствало.
2

Посочете критерии за търсене и след това щракнете Показване на отчет .

1

Влезте в Webex администрация на сайта и отидете на Доклади > Remote Access и след това изберете един от следните отчети:

 • Отчет за използването – компютър
 • Отчет за използването – ПОК
 • Отчет за проследяване – компютър
 • Използване на компютъра
 • Отчет на ПОК
 • Проследяване на компютъра
2

Посочете критерии за търсене и след това щракнете Показване на отчет .

1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Потребители > Добавяне на потребител.

2

Изберете началната и крайната дата за отчета.

Данните от отчета са налични само за сесии, проведени до три месеца преди текущата дата.

3

От Сортиране на резултатите по падащ списък, изберете критериите за ред на сортиране за отчета.

Можете да сортирате по име на компютър, IP адрес на клиента, дата, начален час на сесията, време за край на сесията или продължителност на сесията.

4

Щракнете върху Показване на отчет .

5

За да експортирате отчета във формат CSV , така че да можете да го импортирате в електронна таблица или друга програма, изберете Отчет за експортиране . За да отпечатате отчета, изберете Удобен за принтер формат .

1

Влезте в Webex администрация на сайта и отидете на Доклади > WebACD и след това изберете един от следните отчети:

 • Отчет за сесията
 • Брой повиквания
 • CSR дейност
 • Препращащ URL адрес
 • Опашка за разпределяне
2

Посочете критерии за търсене и след това щракнете Показване на отчет .

Влезте в Webex администрация на сайта и отидете на Доклади > Срещи в ход .