Oversikt over rapporter

Du kan generere og vise følgende rapporttyper:

 • Felles (for hele nettstedet)

 • Webex Events

 • Webex Support

 • Webex Training

 • Ekstern tilgang

 • Access Anywhere

 • WebACD

Hver rapport viser tidsstempelet i tidssonen Greenwich middeltid (GMT).

Mange rapporter kan kjøres i intervaller på 15, 30 og 60 minutter.


Usage reports that show IP addresses in WBS39.4 and later will include mobile IP addresses.

Vis data om hvor mange deltakere som deltok i en økt, og hvor mange minutter økten varte.

1

Logg på Webex Site Administration og gå til Rapporter > Felles > Bruk.

2

Fra rullegardinlisten for Tjeneste velger du enten en tjeneste eller Alle.

3

(Valgfritt) Hvis du vil kjøre en rapport om møtene en bestemt bruker var vert for, skriver du inn brukernavnet i Brukernavn-feltet.

4

Velg start- og sluttdatoene for rapporten.

Rapportdata er bare tilgjengelig for økter som utføres opptil tre måneder før gjeldende dato.

5

(Valgfritt) Hvis du vil vise en rapport kun for bestemte øktemner, skriver du inn hele eller deler av emnenavnet i Emne-boksen.

Du kan bruke jokertegn, for eksempel ? eller * når du angir en tekststreng.

6

Hvis du vil sortere rapporten etter dato, emne, brukernavn eller starttidspunkt, velger du sorteringsvilkårene fra rullegardinlisten Sorter resultater etter.

7

Klikk på Vis rapport.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du leser bruksrapporten, kan du se Vilkår og definisjoner for bruksrapport.

8

Hvis du vil eksportere rapporten i CSV-format, slik at du kan importere den til et regneark eller et annet program, gjør du én eller begge av følgende under Eksporter CSV-rapporter:

 • Hvis du vil eksportere sammendragsbruksrapporten til en CSV-fil, velger du Øktsammendrag.
 • Hvis du vil eksportere rapporten for deltakerdetaljer for alle økter på Oppsummering av bruksrapport-siden til en CSV-fil, velger du Deltakerdetaljer.
Se hvor mye lagringsplass som ble brukt på opptak som ble utført de siste 90 dagene.

1

Logg på Webex Site Administration og gå til Webex Site Administration og gå til Rapporter > Felles > Opptaksbruk.

2

Velg start- og sluttdatoene for rapporten.

3

(Valgfritt) Hvis du vil vise en rapport for et bestemt opptak, skriver du inn hele eller deler av emnenavnet i Opptaksnavn-feltet.

Du kan bruke jokertegn, for eksempel ? eller * når du angir en tekststreng.

4

(Valgfritt) Hvis du vil kjøre en rapport om møtene en bestemt bruker var vert for, skriver du inn vertens brukernavn ved Brukernavn for vert.

Rapportdata er bare tilgjengelig for økter som utføres opptil tre måneder før gjeldende dato.

5

Hvis du vil sortere rapporten etter dato, emne, brukernavn eller starttidspunkt, velger du sorteringsvilkårene fra rullegardinlisten Sorter resultater etter.

6

Velg Vis rapport.

7

Hvis du vil eksportere rapporten i CSV-format, slik at du kan importere den til et regneark eller et annet program, gjør du én eller begge av følgende under Eksporter CSV-rapporter:

 • Hvis du vil eksportere sammendragsbruksrapporten til en CSV-fil, velger du Øktsammendrag.
 • Hvis du vil eksportere rapporten for deltakerdetaljer for alle økter på Oppsummering av bruksrapport-siden til en CSV-fil, velger du Deltakerdetaljer.
Vis prosentandelen for lagringsplass som er i bruk, og for tilgjengelig lagringsplass.

1

Logg på Webex Site Administration og gå til Rapporter > Felles > Lagringsbruk.

2

Hvis du vil åpne rapporten i .CSV-format, velger du Åpne. Hvis du vil lagre rapporten på datamaskinen din, velger du Lagre.

Vis antall planlagte hendelser, registranter, deltakere, fullførte hendelser, opptak og nedlastede opptak på nettstedet ditt.

1

Logg på Webex Site Administration og gå til Rapporter > Webex Events.

2

Velg ett av følgende dashbord:

 • Sammendrag av programmer, hendelser og opptak
 • Dashbord for planlagte aktiviteter
 • Gjennomførte hendelser, instrumentbord for opptak av nedlastinger

1

Logg på Webex Site Administration, gå til Rapporter > Webex Support og velg deretter én av følgende rapporter:

 • Øktrapport
 • Samtalevolum
 • Aktivitet for kundeservicerepresentant
 • URL-henvisning
 • Tildelingskø
2

Angi søkevilkårene, og klikk deretter på Vis rapport.

1

Logg på Webex Site Administration og gå til Rapporter > Webex Training, og velg én av følgende rapporter:

 • Bruksrapport: Vis bruksinformasjon for alle økter.
 • Registreringsrapport: Vis all registreringsinformasjon for alle planlagte og tidligere økter.
 • Rapport for tilgang til økter som er tatt opp: Vis tilgang for alle innspilte økter.
 • Kupongrapport: Vis detaljene for kuponger som ble utstedt og brukt.
 • Opplæringsrapport etter deltaker: Vis en oversikt over alle økter en person har registrert eller deltatt i.
2

Angi søkevilkårene, og klikk deretter på Vis rapport.

1

Logg på Webex Site Administration og gå til Rapporter > Remote Access og velg deretter én av følgende rapporter:

 • Bruksrapport – datamaskin
 • Bruksrapport – Kundeservicerepresentanter
 • Sporingsrapport – datamaskin
2

Angi søkevilkårene, og klikk deretter på Vis rapport.

1

Logg på Webex Site Administration og gå til Rapporter > Access Anywhere.

2

Velg start- og sluttdatoene for rapporten.

Rapportdata er bare tilgjengelige for økter som utføres opptil tre måneder før gjeldende dato.

3

Fra rullegardinlisten Sorter resultater etter, velger du kriteriene for sorteringsrekkefølge fra rapporten.

Du kan sortere etter datamaskinnavn, klientens IP-adresse, dato, starttidspunkt for økt, sluttidspunkt for økt eller øktvarighet.

4

Klikk på Vis rapport.

5

Hvis du vil eksportere rapporten i CSV-format, slik at du kan importere den til et regneark eller et annet program, velger du Eksporter rapport. Hvis du vil skrive ut rapporten, velger du Skrivervennlig format.

1

Logg på Webex Site Administration og gå til Rapporter > WebACD, og velg én av følgende rapporter:

 • Øktrapporter
 • Samtalevolum
 • Aktivitet for kundeservicerepresentant
 • URL-henvisning
 • Tildelingskø
2

Angi søkevilkårene, og klikk deretter på Vis rapport.

Logg på Webex Site Administration og gå til Rapporter > Møter som pågår.