Oversikt over rapporter

Du kan generere og vise følgende typer rapporter:

 • Felles (for hele nettstedet)

 • Webex Events

 • Webex Support

 • Webex Training

 • Remote Access

 • Access Anywhere

 • WebACD

Hver rapport viser tidsstempel ved hjelp av tidssone Greenwich Mean Time (GMT) .

Mange rapporter kan kjøres i intervaller på 15, 30 og 60 minutter.


 

Bruksrapporter som viser IP-adresser i WBS39.4 og nyere, vil inkludere mobile IP-adresser.

Vise data om hvor mange deltakere som deltok på en økt, og hvor mange minutter økten varte.
1

Logg på Webex Site Administration, og gå til Brukere > Legg til bruker.

2

Logg på Webex nettstedsadministrasjon og gå til Rapporter > Felles > Bruksrapport .

3

Fra Tjeneste rullegardinliste, velg en tjeneste eller Alle .

4

(Valgfritt) Hvis du vil kjøre en rapport om møtene som en bestemt bruker var vert for, i Brukernavn -feltet skriver du inn brukernavnet.

5

Velg start- og sluttdatoene for rapporten.

Rapportdata er bare tilgjengelig for økter utført opptil tre måneder før gjeldende dato.

6

(Valgfritt) Hvis du vil vise en rapport for bare bestemte øktemner, i Emne skriver du inn hele eller deler av emnenavnet.

Du kan bruke jokertegn, for eksempel ? eller * , når du angir en tekststreng.

7

Hvis du vil sortere rapporten etter dato, emne, brukernavn eller starttid, fra Sorter resultater etter rullegardinliste du sorteringskriteriene.

8

Klikk på Vis rapport.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du leser bruksrapporten, kan du se Vilkår og definisjoner for bruksrapporter .

9

Hvis du vil eksportere rapporten i CSV-format slik at du kan importere den til et regneark eller et annet program, på Eksporter CSV-rapporter , gjør ett eller begge av følgende:

 • Hvis du vil eksportere rapporten Sammendrag av bruk til en CSV-fil, velger du Sammendrag av økten .
 • For å eksportere Deltakerdetalj-rapporten for alle økter på Sammendrag av bruksrapport side til en CSV-fil, velger du Deltakerdetaljer .
Se hvor mye lagringsplass som ble brukt for opptak gjort i løpet av de siste 90 dagene.
1

Logg på Webex nettstedsadministrasjon og gå til Webex nettstedsadministrasjon og gå til Rapporter > Felles > Bruk av opptak .

2

Velg start- og sluttdatoene for rapporten.

3

(Valgfritt) Hvis du vil vise en rapport for et bestemt opptak, i Navn på opptak -feltet, skriver du inn hele eller deler av emnenavnet.

Du kan bruke jokertegn, for eksempel ? eller *, når du angir en tekststreng.

4

(Valgfritt) For å kjøre en rapport om møtene som en bestemt bruker var vert for, på Vertsbrukernavn angi vertsbrukernavnet.

Rapportdata er bare tilgjengelig for økter utført opptil tre måneder før gjeldende dato.

5

Hvis du vil sortere rapporten etter dato, emne, brukernavn eller starttid, fra Sorter resultater etter rullegardinliste du sorteringskriteriene.

6

Velg Vis rapport.

7

Hvis du vil eksportere rapporten i CSV-format slik at du kan importere den til et regneark eller et annet program, på Eksporter CSV-rapporter , gjør ett eller begge av følgende:

 • Hvis du vil eksportere rapporten Sammendrag av bruk til en CSV-fil, velger du Sammendrag av økten .
 • Hvis du vil eksportere Deltakerdetalj-rapporten for alle økter på siden Sammendragsrapport for bruk til en CSV-fil, velger du Deltakerdetaljer .
Vis prosentandelen av lagringsplassen som er brukt, og tilgjengelig lagringsplass.
1

Logg på Webex nettstedsadministrasjon og gå til Rapporter > Felles > Lagringsbruk .

2

Hvis du vil åpne rapporten i .CSV-format, velger du Åpne . Hvis du vil lagre rapporten på datamaskinen, velger du Lagre .

Vis antall planlagte hendelser, registranter, deltakere, gjennomførte hendelser, opptak og nedlastede opptak på nettstedet ditt.
1

Logg på Webex Site Administration, og gå til Brukere > Legg til bruker.

2

Velg ett av følgende instrumentbord:

 • Sammendrag av programmer, hendelser og opptak
 • Dashbord for planlagte aktiviteter
 • Gjennomførte hendelser, instrumentbord for opptak av nedlastinger
1

Logg på Webex nettstedsadministrasjon, gå til Rapporter > Webex Support , og velg deretter én av følgende rapporter:

 • Øktrapport
 • Samtalevolum
 • Aktivitet for kundeservicerepresentant
 • URL-henvisning
 • Tildelingskø
2

Angi søkekriteriene og velg Vis rapport.

1

Logg på Webex nettstedsadministrasjon, gå til Rapporter > Webex-opplæring , og velg deretter én av følgende rapporter:

 • Bruksrapport : Vis bruksinformasjon for alle økter.
 • Vis all registreringsinformasjon for alle planlagte og tidligere økter.
 • Tilgangsrapport for opptak av økt : Vis tilgang for alle innspilte økter.
 • Tilgangsrapport for opptak : Vis tilgang for alle innspilte økter.
 • Kupongrapport : Vis detaljene for kuponger som ble utstedt og brukt.
 • Opplæringsrapport etter deltaker : Vis en oversikt over alle økter som en person har registrert seg for eller deltatt for.
 • Deltakerrapport : Vis en oversikt over alle økter som en person har registrert seg for eller deltatt for.
2

Angi søkekriteriene og velg Vis rapport.

1

Logg på Webex nettstedsadministrasjon og gå til Rapporter > Remote Access , og velg deretter én av følgende rapporter:

 • Bruksrapport – datamaskin
 • Bruksrapport – kundeservicerepresentant
 • Sporingsrapport – datamaskin
 • Bruk av datamaskin
 • Rapport for kundeservicerepresentant
 • Datamaskinsporing
2

Angi søkekriteriene og velg Vis rapport.

1

Logg på Webex Site Administration, og gå til Brukere > Legg til bruker.

2

Velg start- og sluttdatoene for rapporten.

Rapportdata er bare tilgjengelig for økter utført opptil tre måneder før gjeldende dato.

3

Fra Sorter resultater etter rullegardinliste du kriteriene for sorteringsrekkefølge for rapporten.

Du kan sortere etter datamaskinnavn, klientens IP-adresse, dato, starttidspunkt for økten, slutttidspunktet for økten eller øktvarighet.

4

Klikk på Vis rapport.

5

Hvis du vil eksportere rapporten i CSV-format slik at du kan importere den til et regneark eller et annet program, velger du Eksporter rapport . Hvis du vil skrive ut rapporten, velger du Utskriftsvennlig format .

1

Logg på Webex nettstedsadministrasjon og gå til Rapporter > WebACD , og velg deretter én av følgende rapporter:

 • Øktrapport
 • Samtalevolum
 • Aktivitet for kundeservicerepresentant
 • URL-henvisning
 • Tildelingskø
2

Angi søkekriteriene og velg Vis rapport.

Logg på Webex nettstedsadministrasjon og gå til Rapporter > Møter pågår .