Rapportöversikt

Du kan skapa och visa följande typer av rapporter:

 • Allmänt (för hela webbplatsen)

 • Webex Events

 • Webex Support

 • Webex Training

 • Remote Access

 • Access Anywhere

 • WebACD

Alla rapporter visar tidstämpeln som utgår från tidszonen GMT (Greenwich Mean Time).

Många rapporter kan köras i 15-, 30- och 60-minutersintervaller.


 

Användningsrapporter som visar IP-adresser i WBS39.4 och senare kommer att innehålla mobila IP-adresser.

Visa information om hur många deltagare som deltog i en session och hur många minuter sessionen varade.
1

Logga in på webbplatsadministration och gå till RapporterAllmännaAnvändning.

2

Logga in på webbplatsadministration och gå till RapporterAllmännaAnvändningsrapport.

3

Från rullgardinsmenyn Tjänst väljer du en tjänst eller Alla.

4

(Valfritt) För att köra en rapport om ett möte som en specifik användare har varit värd för kan du i fältet Användarnamn ange användarens användarnamn.

5

Välj start- och slutdatum för rapporten.

Rapportdata är endast tillgänglig för sessioner som har genomförts upp till tre månader före nuvarande datum.

6

(Valfritt) För at visa en rapport för endast vissa sessionsämnen, ange hela eller delar av ämnesnamnet i rutan Ämne.

Du kan använda jokertecken, t.ex ? eller * , när du anger en textsträng.

7

För att sortera rapporten efter datum, ämne, användarnamn eller starttid väljer du sorteringskriterierna från rullgardinsmenyn Sortera resultat via.

8

Välj Visa rapport.

Mer information om hur du läser användarrapporten finns i Termer och definitioner i användarrapporten.

9

För att exportera rapporten i CSV-format så att den kan importeras i ett kalkylblad eller andra program, gör något eller båda av följande vid Exportera CSV-rapporter:

 • För att exportera Sammanfattad användarrapport till en CSV-fil, välj Sessionssammanfattning.
 • För att exportera rapporten Deltagaruppgifter för alla sessioner på sidan Sammanfattad användarrapport till en CSV-fil väljer du Deltagaruppgifter.
Visa hur mycket lagringsutrymme som använts för inspelningar som gjorts de senaste 90 dagarna.
1

Logga in på webbplatsadministration och gå till RapporterAllmännaInspelningsanvändning.

2

Välj start- och slutdatum för rapporten.

3

(Valfritt) För att visa en rapport för en specifik inspelning, anger du hela eller delar av ämnet i fältet Inspelningsnamn.

Du kan använda jokertecken, t.ex ? eller *, när du anger en textsträng.

4

(Valfritt) För att köra en rapport om ett möte som en specifik användare har varit värd för kan du i fältet Värdens användarnamn ange värdens användarnamn.

Rapportdata är endast tillgänglig för sessioner som har genomförts upp till tre månader före nuvarande datum.

5

För att sortera rapporten via datum, ämne, användarnamn eller starttid väljer du sorteringskriterierna från den nedrullningsbara listan Sortera resultat via.

6

Välj Visa rapport.

7

För att exportera rapporten i CSV-format så att den kan importeras i ett kalkylblad eller andra program, gör något eller båda av följande vid Exportera CSV-rapporter:

 • För att exportera Sammanfattad användarrapport till en CSV-fil, välj Sessionssammanfattning.
 • För att exportera rapporten Deltagaruppgifter för alla sessioner på sidan Sammanfattad användarrapport till en CSV-fil väljer du Deltagaruppgifter.
Visa hur stor del av lagringsutrymmet som används och hur mycket lagringsutrymme som är tillgängligt.
1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till RapporterAllmännaAnvändning av lagring.

2

För att öppna rapporten i .CSV-format, välj Öppna. För att spara rapporter till din dator, välj Spara.

Visa antalet schemalagda händelser, registrerade användare, deltagare, tidigare händelser, inspelningar och hämtade inspelningar på din webbplats.
1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till RapporterWebex Events.

2

Välj en av följande instrumentpaneler:

 • Sammanfattning av program, händelser och inspelningar
 • Instrumentpanel för schemalagda händelser
 • Tidigare händelser, instrumentpanel för inspelningshämtningar
1

Logga in på Webex webbplatsalternativ, gå till RapporterWebex Support och välj sedan en av följande rapporter:

 • Sessionsrapport
 • Samtalsvolym
 • CSR-aktivitet
 • URL-hänvisning
 • Tilldelningskö
2

Ange sökkriterier och välj sedan Visa rapport.

1

Logga in på Webex-webbplatsadministration och gå tillRapporterWebex Training och välj sedan en av följande rapporter:

 • Användningsrapport : Visa användningsinformation för alla sessioner.
 • Visa all registreringsinformation för alla tidigare och schemalagda sessioner.
 • Åtkomstrapport för inspelad session : Visa åtkomst för alla inspelade sessioner.
 • Åtkomstrapport för inspelning : Visa åtkomst för alla inspelade sessioner.
 • Visa uppgifter om kuponger som har utfärdats och använts.
 • Utbildningsrapport efter deltagare : Visa en post över alla sessioner som en person har registrerat sig för eller deltagit till.
 • Visa en post med alla sessioner som en person har registrerat sig för eller deltagit i.
2

Ange sökkriterier och välj sedan Visa rapport.

1

Logga in på Webbplatsadministration och gå till RapporterRemote Access, och välj sedan en av följande rapporter:

 • Användarrapport – Dator
 • Användarrapport – Kundtjänstrepresentanter
 • Spårningsrapport – Dator
 • Datoranvändning
 • CSR-rapport
 • Datorspårning
2

Ange sökkriterier och välj sedan Visa rapport.

1

Logga in på Webex webbplatsalternativ och gå till RapporterAccess Anywhere.

2

Välj start- och slutdatum för rapporten.

Rapportdata är endast tillgängliga för sessioner som har genomförts högst tre månader före nuvarande datum.

3

Från den nedrullningsbara listan Sortera resultat via väljer du rapportens kriterier för sorteringsordning.

Du kan sortera efter datornamn, klientens IP-adress, datum, sessionens starttid, sessionens sluttid eller sessionsvaraktighet.

4

Välj Visa rapport.

5

För att exportera rapporten i CSV-format, så att du kan importera den till ett kalkylprogram eller andra program, välj Exportera rapport. För att skriva ut rapporten, välj Utskriftsvänligt format.

1

Logga in på Webex webbplatsalternativ och gå till RapporterWebACD, och välj sedan en av följande rapporter:

 • Sessionsrapporter
 • Samtalsvolym
 • CSR-aktivitet
 • URL-hänvisning
 • Tilldelningskö
2

Ange sökkriterier och välj sedan Visa rapport.

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till RapporterPågående möten.