Pregled izveštaja

Možete da generišete i prikažete sledeće tipove izveštaja:

 • Uobičajeno (za celu lokaciju)

 • Webex Events

 • Webex Support

 • Webex Training

 • Remote Access

 • Access Anywhere

 • WebACD

Svaki izveštaj prikazuje vremensku oznaku koristeći vremensku zonu Griničkog vremena (GMT).

Mnogi izveštaji mogu da se pokreću u intervalima od 15, 30 i 60 minuta.


Usage reports that show IP addresses in WBS39.4 and later will include mobile IP addresses.

Prikažite podatke o tome koliko je učesnika prisustvovalo sesiji i koliko minuta je sesija trajala.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na stranicu > Uobičajena > korišćenja.

2

Sa padajuće liste Usluga odaberite uslugu ili sve.

3

(Opcionalno) Da biste pokrenuli izveštaj o sastancima koje je određeni korisnik hostovan, u polje Korisničko ime unesite korisničko ime.

4

Izaberite početni i krajnji datum za izveštaj.

Podaci izveštaja su dostupni samo za sesije sprovedene do tri meseca pre trenutnog datuma.

5

(Opcionalno) Da biste prikazali izveštaj samo za određene teme sesije, u polje Tema unesite celo ime ili deo teme.

Prilikom određivanja tekstualne niske možete da koristite džokerznakove, kao što su ?

6

Da biste sortirali izveštaj po datumu, temi, korisničkom imenu ili vremenu početka, iz padajuće liste sortiraj rezultate po padajućem listu izaberite kriterijume sortiranja.

7

Kliknite na dugme Prikaži izveštaj.

Više informacija o čitanju izveštaja o korišćenju potražite u članku Uslovi i definicije izveštaja o korišćenju.

8

Da biste izvezli izveštaj u CSV formatu da biste mogli da ga uvezete u unakrsnu tabelu ili neki drugi program, u export CSVizveštajima uradite nešto od sledećeg:

 • Da biste izvezli izveštaj o korišćenju rezimea u CSV datoteku, izaberite rezime sesije.
 • Da biste izvezli izveštaj sa detaljima učesnika za sve sesije na stranici "Izveštaj o korišćenju rezimea" u CSV datoteku, izaberite detalje učesnika.
Pogledajte koliko je prostora za skladištenje korišćeno za snimke napravljene u poslednjih 90 dana.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na Administraciju Webex lokacije i idite na stranicu > Uobičajena > za snimanje .

2

Izaberite početni i krajnji datum za izveštaj.

3

(Opcionalno) Da biste prikazali izveštaj za određeni snimak, u polje Ime snimanja unesite celo ime ili deo teme.

Prilikom određivanja tekstualne niske možete da koristite džokerznakove, kao što su ?

4

(Opcionalno) Da biste pokrenuli izveštaj o sastancima koje je određeni korisnik hostovan, u korisničko ime domaćina unesite korisničko ime domaćina.

Podaci izveštaja su dostupni samo za sesije sprovedene do tri meseca pre trenutnog datuma.

5

Da biste sortirali izveštaj po datumu, temi, korisničkom imenu ili vremenu početka, iz padajuće liste sortiraj rezultate po padajućem listu izaberite kriterijume sortiranja.

6

Izaberite prikaži izveštaj.

7

Da biste izvezli izveštaj u CSV formatu da biste mogli da ga uvezete u unakrsnu tabelu ili neki drugi program, u export CSVizveštajima uradite nešto od sledećeg:

 • Da biste izvezli izveštaj o korišćenju rezimea u CSV datoteku, izaberite rezime sesije.
 • Da biste izvezli izveštaj sa detaljima učesnika za sve sesije na stranici "Izveštaj o korišćenju rezimea" u CSV datoteku, izaberite detalje učesnika.
Prikažite procenat korišćenog skladišta i raspoloživo skladište.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na stranicu > Uobičajena > skladištenja.

2

Da biste otvorili izveštaj u programu . CSV format, izaberite Otvori. Da biste sačuvali izveštaj na računaru, kliknite na dugme Sačuvaj.

Pogledajte broj planiranih događaja, registratora, učesnika, održanih događaja, snimanja i preuzetih snimaka na vašoj lokaciji.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na izveštaje > Webex događaje.

2

Odaberite jednu od sledećih kontrolnih tabli:

 • Rezime programa, događaja i snimaka
 • Kontrolna tabla zakazanih događaja
 • Održani događaji, kontrolna tabla za preuzimanje snimaka

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije, idite na stranicu "> Podrške zaWebex", a zatim izaberite jedan od sledećih izveštaja:

 • Izveštaj o sesiji
 • Jačina zvuka poziva
 • CSR aktivnost
 • URL preporuka
 • Red za čekanje dodele
2

Navedite kriterijume pretrage, a zatim kliknite na dugme Prikaži izveštaj.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije, idite na izveštaje >WebexObuku , a zatim izaberite jedan od sledećih izveštaja:

 • Izveštaj o korišćenju: Prikažite informacije o upotrebi za sve sesije.
 • Izveštaj o registraciji: Prikažite sve informacije o registraciji za sve zakazane sesije i u prošlosti.
 • Izveštaj o snimljenom pristupusesiji: Prikažite pristup za sve snimljene sesije.
 • Izveštaj o kuponu: Pogledajte detalje kupona koji su izdati i korišćeni.
 • Izveštaj o obuci po učesniku: Prikažite zapis svih sesija za koje se osoba registrovala ili prisustvovala.
2

Navedite kriterijume pretrage, a zatim kliknite na dugme Prikaži izveštaj.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na izveštaje >daljinski pristup , a zatim izaberite jedan od sledećih izveštaja:

 • Izveštaj o korišćenju – računar
 • Izveštaj o korišćenju – CSRS
 • Izveštaj o praćenju – računar
2

Navedite kriterijume pretrage, a zatim kliknite na dugme Prikaži izveštaj.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na stranicu "> AccessAnywhere".

2

Izaberite početni i krajnji datum za izveštaj.

Podaci izveštaja dostupni su samo za sesije sprovedene do tri meseca pre trenutnog datuma.

3

Sa padajuće liste Sortiraj rezultate izaberite kriterijume redosleda sortiranja za izveštaj.

Možete sortirati po imenu računara, IP adresi klijenta, datumu, vremenu početka sesije, vremenu završetka sesije ili trajanju sesije.

4

Kliknite na dugme Prikaži izveštaj.

5

Da biste izvezli izveštaj u CSV formatu da biste mogli da ga uvezete u unakrsnu tabelu ili neki drugi program, izaberite izvezi izveštaj. Da biste odštampali izveštaj, izaberite format pogodan za štampač.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na izveštaje > WebACD, a zatim izaberite jedan od sledećih izveštaja:

 • Izveštaji o sesijama
 • Jačina zvuka poziva
 • CSR aktivnost
 • URL preporuka
 • Red za čekanje dodele
2

Navedite kriterijume pretrage, a zatim kliknite na dugme Prikaži izveštaj.

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na izveštaje > sastancima koji su u toku.