Активирайте или деактивирайте транскрипцията на гласовата поща за местоположение

Можете да активирате или деактивирате тази функция за местоположение в Control Hub.

Преди да започнете

Поддържани езици: Английски

1

Влезте в Control Hub https://admin.webex.com, отидете на Услуги > Обаждания > Местоположения и след това изберете местоположението, което искате да актуализирате.

2

В списъка Настройки за повиквания кликнете върху Гласова поща.

3

Превключете Преписване на гласово съобщение, за да активирате или деактивирате.

Ако е активирано, потребителите на това местоположение получават имейл с транскрибираната гласова поща, заедно със запис на гласовата поща. Ако е деактивирано, имейлът съдържа само записа на гласовата поща.


 

Изберете Изпращане на копие на съобщението по имейл и Използване на вътрешна пощенска кутия, за да работи транскрипцията на гласовата поща. Можете да видите тези настройки за потребител в раздела Потребители. Намерете потребителя, който да промените, и изберете Обаждане > Гласова поща. За повече информация относно настройката на настройките за гласова поща за потребител вижте Конфигуриране и управление на настройките за гласова поща за потребител на Webex Calling.

Причини, поради които транскрипцията на гласовата поща не е налична

Системата не създава препис, ако цялостното качество или точност на преписа е лошо. Това може да се случи, ако качеството на звука е било лошо поради следните ограничения.

Препис на гласова поща може да не е наличен поради следните причини:

  • Шумен фон

  • Лоша чуваемост

  • Неанглийски думи присъстват в аудиото или неподдържан език


    Транскрипцията на гласова поща е достъпна само за гласови съобщения, оставени на английски.

  • Силен акцент