Aktivere eller deaktivere transkripsjon av talepost for et sted

Du kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen for et sted i Kontrollhub .

Før du starter

Språkene som støttes er:
 • Engelsk

 • Tysk

 • Spansk

 • Fransk

1

Logg inn på Kontrollhub, gå til Tjenester > Ringer > Steder , og velg deretter plasseringen du vil oppdatere.https://admin.webex.com

2

I Samtaleinnstillinger liste, klikk Talepost .

3

Veksle Transkriber talemelding for å aktivere eller deaktivere transkripsjon av talepost.

Aktiver bryteren og Bruk intern postkasse alternativet for at taleposttranskripsjonen skal fungere.


 

Velg Send en kopi av meldingen via e-post for å motta en e-post med den transkriberte taleposten. Du kan angi disse innstillingene for en bruker på Brukere -fanen. Finn brukeren som skal endres, og velg Ringer > Talepost . Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer talepostinnstillinger for en bruker, kan du se Konfigurere og administrere talepostinnstillinger for en Webex Calling bruker .

Hvis aktivert, mottar brukere på dette stedet en e-post med den transkriberte taleposten, sammen med et opptak av taleposten. Hvis den er deaktivert, inneholder e-posten bare opptaket av taleposten.

Årsaker til at transkripsjon av talepost ikke er tilgjengelig

Systemet produserer ikke noe utskrift hvis den generelle kvaliteten eller nøyaktigheten til utskriften er dårlig. Det kan skje hvis lydkvaliteten var dårlig på grunn av følgende begrensninger.

En transkripsjon av talepost er kanskje ikke tilgjengelig av følgende årsaker:

 • Støyende bakgrunn

 • Dårlig hørbarhet

 • Ord som ikke støttes, finnes i lyden


   

  Transkripsjon av talepost er bare tilgjengelig for taleposter på støttet språk.

 • Tung aksent

Begrensninger med transkripsjon av talepost

Følgende er viktige tips å merke seg når du bruker transkripsjon av talepost:

 • Når du viderekobler eller svarer på en talepost fra taleportalen, blir taleposten ikke transkribert.

 • Når en bruker oppretter en talepost og sender den til brukere fra en taleportal, blir ikke taleposten transkribert.