Aktiver eller deaktiver taleposttranskripsjon for et sted

Du kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen for en plassering i Control Hub.

Før du starter

Språk som støttes: Engelsk

1

Logg på Control Hub https://admin.webex.com, gå til Tjenester > Ring > Steder, og velg deretter plasseringen du vil oppdatere.

2

I listen Anropsinnstillinger klikker du på Talepost.

3

Slå på Transkriber talemelding for å aktivere eller deaktivere.

Hvis aktivert, mottar brukere på dette stedet en e-post med den transkriberte taleposten, sammen med et opptak av taleposten. Hvis den er deaktivert, inneholder e-posten kun opptaket av taleposten.


 

Velg Send en kopi av melding via e-post og Bruk intern postboks for at transkripsjon av talepost skal fungere. Du kan se disse innstillingene for en bruker på fanen Brukere. Finn brukeren du vil endre, og velg Ring > Talepost. For mer informasjon om hvordan du konfigurerer talepostinnstillinger for en bruker, se Konfigurere og administrere talepostinnstillinger for en Webex Calling-bruker.

Årsaker til at transkripsjon av talepost ikke er tilgjengelig

Systemet produserer ikke en transkripsjon hvis den generelle kvaliteten eller nøyaktigheten til transkripsjonen er dårlig. Det kan skje hvis lydkvaliteten var dårlig på grunn av følgende begrensninger.

En transkripsjon av talepost er kanskje ikke tilgjengelig av følgende årsaker:

  • Støyende bakgrunn

  • Dårlig hørbarhet

  • Ikke-engelske ord som finnes i lyden eller språk som ikke støttes


    Transkripsjon av talepost er kun tilgjengelig for talemeldinger på engelsk.

  • Tung aksent