Aktivera eller inaktivera transkribering av röstbrevlåda för en plats

Du kan aktivera eller inaktivera den här funktionen för en plats i Control Hub.

Innan du börjar

Språk(er) stöds: Engelska

1

Logga in på Control Hubhttps://admin.webex.com, gå till Tjänster > ringa > platser och välj sedan platsen som du vill uppdatera.

2

Klicka på Röstbrevlåda i listan samtalsinställningar.

3

Växla till Transkribera röstmeddelande för att aktivera eller inaktivera.

Om alternativet är aktiverat får användare på den här platsen ett e-postmeddelande med den transkriberade röstbrevlådan tillsammans med en inspelning av röstbrevlådan. Om inaktiverat, innehåller e-postmeddelandet endast inspelningen av röstbrevlådan.


 

Välj E-posta en kopia av meddelandet och Använd intern postlåda för att transkribering av röstbrevlåda ska fungera. Du kan se dessa inställningar för en användare på fliken Användare. Hitta användaren som ska ändras och välj Samtal > röstbrevlåda. Mer information om att konfigurera röstbrevlådeinställningar för en användare finns i Konfigurera och hantera inställningar för röstbrevlåda för Webex Calling användare.

Orsaker till varför transkribering av röstbrevlåda inte är tillgänglig

Systemet skapar inte en utskrift om avskriftens allmänna kvalitet eller riktighet är dålig. Det kan inträffa om ljudkvaliteten var dålig på grund av följande begränsningar.

Det kan hända att en utskrift av röstbrevlådan inte är tillgänglig av följande orsaker:

  • Brusig bakgrund

  • Dålig audibility

  • Ord som inte är på engelska finns på språket för ljud eller ej stöd


    Transkribering av röstbrevlåda är endast tillgänglig för röstbrevlåda kvar på engelska.

  • Tung belastning