Activați sau dezactivați transcrierea mesageriei vocale pentru o locație

Puteți activa sau dezactiva această funcție pentru o locație în Control Hub.

Înainte de a începe

Limbi acceptate: Engleză

1

Conectați-vă la Control Hub https://admin.webex.com, accesați Servicii > Apelare > Locații, apoi selectați locația pe care doriți să o actualizați.

2

În lista Setări pentru apeluri, faceţi clic pe Mesaj vocal.

3

Comutați Transcrie mesajul vocal pentru a activa sau dezactiva.

Dacă este activată, utilizatorii din această locație primesc un e-mail cu mesajul vocal transcris, împreună cu o înregistrare a mesajului vocal. Dacă este dezactivat, e-mailul conține doar înregistrarea mesajului vocal.


 

Selectați Trimiteți o copie a mesajului prin e-mail și Utilizați căsuța poștală internă pentru ca transcrierea mesajului vocal să funcționeze. Puteți vedea aceste setări pentru un utilizator în fila Utilizatori. Găsiţi utilizatorul de modificat şi selectaţi Apelare > Mesaj vocal. Pentru mai multe informații despre configurarea setărilor de mesagerie vocală pentru un utilizator, consultați Configurarea și gestionarea setărilor de mesagerie vocală pentru un utilizator Webex Calling.

Motive pentru care transcrierea mesageriei vocale nu este disponibilă

Sistemul nu produce o transcriere dacă calitatea generală sau acuratețea transcrierii este slabă. Se poate întâmpla dacă calitatea audio a fost proastă din cauza următoarelor constrângeri.

Este posibil ca o transcriere a mesageriei vocale să nu fie disponibilă din următoarele motive:

  • Zgomot de fundal ridicat

  • Audibilitate slabă

  • Cuvinte non-engleze prezente în limba audio sau neacceptată


    Transcrierea mesajelor vocale este disponibilă numai pentru mesajele vocale lăsate în limba engleză.

  • Accent puternic