Włączanie lub wyłączanie transkrypcji poczty głosowej dla lokalizacji

Możesz włączyć lub wyłączyć tę funkcję dla lokalizacji w Centrum sterowania .

Przed rozpoczęciem

Obsługiwane języki to:
 • Angielski

 • Deutsch

 • Español

 • Francuski

1

Zaloguj się do Centrum sterowania, przejdź do Usługi > Dzwonię > Lokalizacje , a następnie wybierz lokalizację, którą chcesz zaktualizować.https://admin.webex.com

2

W Ustawienia połączeń listy, kliknij Poczta głosowa .

3

Przełącz Transkrybuj wiadomość głosową aby włączyć lub wyłączyć transkrypcję poczty głosowej.

Włącz przełącznik i Użyj wewnętrznej skrzynki pocztowej aby transkrypcja poczty głosowej działała.


 

Wybierz e-mail kopię wiadomości e-mailem aby otrzymać wiadomość e-mail z transkrybowaną pocztą głosową. Możesz skonfigurować te ustawienia dla użytkownika na stronie Użytkownicy kartę. Znajdź użytkownika do zmodyfikowania i wybierz Dzwonię > Poczta głosowa . Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu ustawień poczty głosowej dla użytkownika, zobacz Konfigurowanie ustawień poczty głosowej dla użytkownika Webex Calling i zarządzanie nimi .

Jeśli ta opcja jest włączona, użytkownicy w tej lokalizacji otrzymają wiadomość e-mail z transkrybowaną pocztą głosową wraz z nagraniem poczty głosowej. Jeśli ta opcja jest wyłączona, wiadomość e-mail zawiera tylko nagranie poczty głosowej.

Powody, dla których transkrypcja poczty głosowej jest niedostępna

System nie tworzy transkrypcji, jeśli ogólna jakość lub dokładność transkrypcji jest niska. Może się tak zdarzyć, jeśli jakość dźwięku była zła z powodu następujących ograniczeń.

Transkrypcja poczty głosowej może być niedostępna z następujących powodów:

 • Hałas w tle

 • Słaba słyszalność

 • W audio obecne są nieobsługiwane słowa językowe


   

  Transkrypcja poczty głosowej jest dostępna tylko dla wiadomości głosowych pozostawionych w obsługiwanym języku.

 • Silny akcent

Ograniczenia dotyczące transkrypcji poczty głosowej

W przypadku korzystania z transkrypcji poczty głosowej ważne są poniższe wskazówki:

 • Po przesłaniu lub odpowiedzi na pocztę głosową z portalu głosowego poczta głosowa nie jest transkrybowana.

 • Gdy użytkownik komponuje pocztę głosową i wysyła do użytkowników z portalu głosowego, poczta głosowa nie jest transkrybowana.