Povolte nebo zakažte přepis hlasové pošty pro danou pobočku

Tuto funkci můžete pro pobočku vau povolit nebo zakázat Centrum Control Hub .

Než začnete

Jsou podporovány následující jazyky:
 • Angličtina

 • Němčina

 • Španělština

 • Francouzština

1

Přihlaste se k Centrum Control Hub, přejít na Služby > Volání > Pobočky a pak vyberte umístění, které chcete aktualizovat.https://admin.webex.com

2

V Nastavení volání seznamu, klikněte Hlasová schránka .

3

Přepnout Přepis hlasová zpráva povolte nebo zakažte přepis hlasové pošty.

Povolte přepínač a Použít interní schránku pro fungování přepisu hlasové pošty.


 

Vyberte možnost e-mail kopii zprávy e-mailem a přijmete e-mail s přepsanou hlasovou zprávou. Tato nastavení můžete nastavit pro uživatele na stránce Uživatelé kartu. Najděte uživatele, kterého chcete upravit, a vyberte Volání > Hlasová schránka . Další informace o nastavení hlasové schránky pro uživatele naleznete v části Konfigurovat a spravovat nastavení hlasové schránky pro uživatele služby Webex Calling .

Pokud je tato možnost povolena, uživatelé v této pobočce obdrží e-mail s přepisem hlasové zprávy spolu se záznamem hlasové schránky. Pokud je funkce zakázána, e-mail bude obsahovat pouze záznam hlasové schránky.

Důvody, proč není přepis hlasové pošty k dispozici

Systém nevytvoří přepis, pokud je celková kvalita nebo přesnost přepisu špatná. Může se stát, že kvalita zvuku byla špatná z následujících důvodů.

Přepis hlasové pošty nemusí být k dispozici z následujících důvodů:

 • Hlučné pozadí

 • Špatná slyšitelnost

 • Slova v nepodporovaném jazyce ve zvuku


   

  Přepis hlasové schránky je dostupný pouze pro hlasové zprávy zanechané v podporovaném jazyce.

 • Silný přízvuk

Omezení u přepisu hlasové pošty

Při používání přepisu hlasové pošty je třeba poznamenat následující ukazatele:

 • Když přesměrujete hlasovou schránku nebo odpovídáte na hlasovou schránku z hlasového portálu, hlasová schránka není přepsána.

 • Když uživatel složí hlasovou schránku a odešle uživatelům z hlasového portálu, hlasová schránka se nepřepíše.