Povolit nebo zakázat přepis hlasové schránky pro dané místo

Tuto funkci můžete povolit nebo zakázat v ovládacím centru.

Než začnete

Podporovaný jazyk(jazyky): Angličtina

1

Přihlaste se do ovládacího centrahttps://admin.webex.com, přejděte do části Služby > Volání > Místa a vyberte místo, které chcete aktualizovat.

2

V seznamu Nastavení volání klikněte na položku Hlasová schránka.

3

Chcete-li zapnout nebo vypnout, přepněte možnost Přepsat hlasovou zprávu.

Pokud je povoleno, uživatelé na tomto místě obdrží e-mail s přepsanou hlasovou zprávou spolu se záznamem hlasové zprávy. Pokud je zakázáno, e-mail obsahuje pouze záznam hlasové schránky.


 

Vyberte možnost Odeslat kopii zprávy e-mailem a pro přepis hlasové schránky použijte interní poštovní schránku. Tato nastavení pro uživatele můžete vidět na kartě Uživatelé. Vyhledejte uživatele, kterého chcete upravit, a vyberte Volání > Hlasová schránka. Další informace o nastavení hlasové schránky pro uživatele naleznete v části Konfigurace a správa nastavení hlasové schránky pro uživatele služby Webex Calling.

Důvody, proč přepis hlasové schránky není k dispozici

Systém nevytváří přepis, pokud je celková kvalita nebo přesnost přepisu špatná. To se může stát, pokud kvalita zvuku byla špatná kvůli následujícím omezením.

Přepis hlasové schránky nemusí být k dispozici z následujících důvodů:

  • Hlučné pozadí

  • Špatná slyšitelnost

  • Neanglická slova přítomná v audio nebo nepodporovaném jazyce


    Přepis hlasové schránky je k dispozici pouze pro hlasové zprávy zanechané v angličtině.

  • Silný přízvuk