Povoľte alebo zakážte prepis hlasovej schránky pre určité miesto

Túto funkciu môžete povoliť alebo zakázať pre umiestnenie v Control Hub.

Predtým ako začneš

Podporované jazyky sú:
 • Angličtina

 • Nemčina

 • Španielčina

 • Francúzština

1

Prihlásiť sa Control Hub , ísť do Služby > Volanie > Miestaa potom vyberte umiestnenie, ktoré chcete aktualizovať.https://admin.webex.com

2

V Nastavenia hovoru zoznam, kliknite Hlasová schránka.

3

Prepnúť Prepis hlasovej správy na povolenie alebo zakázanie prepisu hlasovej schránky.

Povoľte prepínač a Použite internú poštovú schránku možnosť fungovania prepisu hlasovej schránky.


 

Vyberte E-mailom kópiu správy na prijatie e-mailu s prepísanou hlasovou schránkou. Tieto nastavenia môžete nastaviť pre používateľa na Používatelia tab. Nájdite používateľa, ktorého chcete upraviť, a vyberte ho Volanie > Hlasová schránka. Ďalšie informácie o nastavení nastavení hlasovej schránky pre používateľa nájdete v časti Konfigurujte a spravujte nastavenia hlasovej schránky pre používateľa Webex Calling.

Ak je táto možnosť povolená, používatelia na tomto mieste dostanú e-mail s prepísanou hlasovou schránkou spolu so záznamom hlasovej schránky. Ak je zakázaná, e-mail obsahuje iba záznam hlasovej schránky.

Dôvody, prečo nie je k dispozícii prepis hlasovej schránky

Systém nevytvorí prepis, ak je celková kvalita alebo presnosť prepisu nízka. Môže sa to stať, ak bola kvalita zvuku zlá v dôsledku nasledujúcich obmedzení.

Prepis hlasovej schránky nemusí byť dostupný z nasledujúcich dôvodov:

 • Hlučné pozadie

 • Slabá počuteľnosť

 • Slová v nepodporovanom jazyku vo zvuku


   

  Prepis hlasových správ je k dispozícii iba pre hlasové správy ponechané v podporovanom jazyku.

 • Ťažký prízvuk

Obmedzenia s prepisom hlasovej schránky

Pri používaní prepisu hlasovej schránky je potrebné poznamenať nasledujúce dôležité body:

 • Keď prepošlete hlasovú správu z hlasového portálu alebo na ňu odpoviete, hlasová správa sa neprepíše.

 • Keď používateľ vytvorí hlasovú správu a odošle ju používateľom z hlasového portálu, hlasová správa sa neprepíše.