Поддържане на отдалечен компютър достъпен

За да поддържате отдалечен компютър достъпен, гарантирайте, че тези критерии са изпълнени.

 • Агентът за отдалечен достъп се изпълнява на компютъра. Тоест иконата за отдалечен достъп на Webex е в лентата на задачите на компютъра.

 • Компютърът е свързан към интернет.

 • Компютърът е влязъл в мрежата за отдалечен достъп. Тоест иконата за отдалечен достъп на Webex показва като разрешена.

 • Компютърът не е блокиран.

  Клиент на отдалеченото място може да блокира компютъра с помощта на иконата за отдалечен достъп на Webex в лентата на задачите. Нямате достъп до компютъра от разстояние, ако клиентът го блокира.

Създаване на пряк път към отдалечен компютър

Създайте пряк път на вашия работен плот, за да можете бързо да се свържете с отдалечен компютър, без да влизате в страницата на компютрите за отдалечен достъп.

1

В графата Действия на страницата на компютрите за отдалечен достъп изберете иконата за пряк път за компютъра, за който искате да създадете пряк път.

След кратка настройка иконата за пряк път за компютъра се появява на вашия работен плот.

2

За да се свържете с отдалечен компютър чрез неговия пряк път:

 1. Щракнете двукратно върху иконата за пряк път на вашия работен плот.

 2. Предоставете кода за достъп и пин кода на телефона, ако е необходимо.

Редактиране на описанието на група или компютър

1

Поставете отметка в квадратчето за компютъра или групата, които искате да редактирате. Можете да редактирате няколко компютъра или групи едновременно, като поставите отметки в няколко квадратчета.

Ако искате да редактирате описанията за цяла група, включително нейните подгрупи и компютри, отворете папката и след това поставете отметка в квадратчето й. Това действие автоматично избира всички подгрупи и компютри.

2

Изберете Промяна наописанието .

3

Въведете новите описания в съответните текстови полета и след това изберете Актуализиране.

Управление на сесия за отдалечен достъп

Тази тема въвежда няколко задачи, които можете да изпълните по време на сесия за отдалечен достъп. Всички опции са достъпни, като изберете стрелката с низходяща посока на контролния панел на сесията.

Функциите "Контрол на чата и прехвърлянето" стават достъпни в командното меню, след като друг представител по поддръжката се присъедини към сесията.

Ако искаш...

Направи това...

Поканете друг представител по поддръжката на сесия

Изберете стрелката на контролния панел на сесията > Поканете след това изберете опция.

Управление на отдалечен компютър

Изберете стрелката на контролния панел на сесията > отдалечен компютър след това изберете опция.

Контролиране на няколко приложения по време на сесия

Изберете стрелката на контролния панел на сесията > Изберете приложение , изберете приложението и изберете OK.

Изпращане на съобщения в Чата до други представители на поддръжката

Изберете стрелката в контролния панел на сесията > чат. Въведете съобщение, изберете потребител, след което изберете Изпращане.

Прехвърляне на контрол на сесията на друг представител по поддръжката

Изберете стрелката на контролния панел на сесията > управление напрехвърлянето .Изберете името на потребителя след това изберете OK.

Възстановяване на контролата на сесията

Изберете стрелката на контролния панел на сесията > управление напрехвърлянето .Изберете собственото си име след това изберете OK.

Анотирайте отдалечен компютър

Изберете стрелката на контролния панел на сесията > анотация.

Запис на сесия за отдалечен достъп

Изберете стрелката на контролния панел на сесията > Започнете записа.


 

Тази опция не е налична, ако администраторът на сайта ви е включил автоматичното възстановяване

Избор на режим на показване на екрана

Изберете стрелката на контролния панел на сесията > Изглед след това изберете опция.

Ако искате да получите достъп до локалния си компютър, докато сте в сесия за отдалечен достъп, изберете или Прозорец-мащаб, за да се побере, или Прозорец.

Избор на цветен режим

Изберете стрелката на контролния панел на сесията > цветен режим след това изберете опция.

Край на сесия за отдалечен достъп

Изберете стрелката на контролния панел на сесията > Край на сесията за отдалечен достъп

За да осигурите сигурността на отдалечения компютър, направете едно от следните неща, преди да прекратите сесия за отдалечен достъп:

 • Затворете приложенията, които стартирахте по време на сесията за отдалечен достъп.

 • Излизане от или заключване на компютъра. Когато получите отново достъп до нея, изпратете клавишната комбинация CTRL+ALT+DEL на отдалечения компютър.

 • Задайте парола за скрийнсейвър и задайте скрийнсейвъра да се показва след период на неактивност.

Прехвърляне на файлове към или от отдалечения компютър

1

Изберете стрелката за посока надолу на контролния панел на сесията.

2

В менюто, което се появява, изберете Прехвърляне на файл.

В прозореца Webex Прехвърляне на файлове левият екран показва директорията на файла за локалния компютър. Десният екран:

 • Показва директорията на файла за отдалечения компютър.

 • Е обозначен с името, което сте задали при настройка на компютъра за отдалечен достъп.

3

В екрана или отляво, или отдясно отворете папката, в която искате да прехвърлите файлове.

4

В другия екран изберете файловете или папките, които искате да прехвърлите.

5

Изберете подходящата стрелка с лява или дясна насоченост, за да прехвърлите файловете от единия компютър на другия.

6

(По избор) По време на прехвърляне на файл можете да изберете иконата Стоп, за да спрете текущия процес на прехвърляне незабавно.

Отпечатване на отдалечен документ на локален принтер

По време на сесия за отдалечен достъп можете да отворите документ на отдалечения компютър и да го отпечатате на текущото си местоположение. Гарантирайте, че администраторът на сайта Ви е разрешил опцията за отдалечен печат за вашия сайт.


Опцията за отдалечен печат:

 • Може точно да отпечата отдалечен документ.

 • Може да не форматирате и подравнявате разпечатката по същия начин, както ако сте отпечатали документа директно от локалния компютър.

Не използвайте тази опция, когато прецизността на разпечатката е критична, като например при отпечатване на формуляри.

1

На отдалечения компютър отворете документа за печат.

2

Отворете опциите за печат, за да покажете списъка с принтери и укажете опциите си за печат.

3

Отпечатайте документа.