Hold en ekstern computer tilgængelig

For at holde en ekstern computer tilgængelig skal du sikre, at følgende kriterier opfyldes.

 • Remote Access-agenten kører på computeren. Det vil sige, at Webex-Remote Accesss ikonet er på computerens proceslinje.

 • Computeren er sluttet til internettet.

 • Computeren er logget ind på Remote Access-netværket. Det vil sige, at Webex-ikonet Remote Access vises som aktiveret.

 • Computeren er ikke blokeret.

  En kunde på den eksterne placering kan blokere computeren ved at bruge Remote Access Webex-ikonet på proceslinjen. Du har ikke ekstern adgang til computeren, hvis kunden blokerer den.

Opret en genvej på en ekstern computer

Opret en genvej på din desktop, så du hurtigt kan tilslutte til en ekstern computer uden at logge ind på siden for dine Remote Access-computere.

1

I kolonnen Handlinger på siden for dine Remote Access-computere skal du vælge genvejsikonet for computeren, som du vil oprette genvejen for.

Efter en kort opsætning vises genvejsikonet for computeren på din desktop.

2

Sådan tilslutter du til en ekstern computer via dens genvej:

 1. Dobbeltklik på genvejsikonet på din desktop.

 2. Opgiv adgangskode og telefonpinkode, hvis nødvendigt.

Rediger beskrivelsen af en gruppe eller computer

1

Vælg afkrydsningsfeltet for den computer eller gruppe, du vil redigere. Du kan redigere flere computere eller grupper samtidigt ved at vælge flere afkrydsningsfelter.

Hvis du vil redigere beskrivelser for en hel gruppe, inklusive dens undergrupper og computere, skal du åbne mappen og derefter vælge dens afkrydsningsfelt. Denne handling vælger automatisk alle undergrupper og computere.

2

Vælg Ændre beskrivelse.

3

Skriv de nye beskrivelser i de passende tekstfelter, og vælg derefter Opdater.

Administrer en Remote Access-session

Dette emne præsenterer adskillige opgaver, du kan gennemføre under en Remote Access-session. Alle valgmulighederne er tilgængelige ved at vælge den nedadpegende pil på sessionskontrolpanelet.

Chat- og overførsels-kontrolfunktioner bliver tilgængelige i kommandomenuen, så snart en anden supportmedarbejder deltager i sessionen.

Hvis du vil ...

Gør dette ...

Inviter en anden supportmedarbejder til en session

Vælg pilen på sessionskontrolpanelet > Invitere og vælg derefter en valgmulighed.

Kontrollere en ekstern computer

Vælg pilen på sessionskontrolpanelet > Ekstern computer, og vælg derefter en valgmulighed.

Kontrollere flere applikationer under en session

Vælg pilen på sessionskontrolpanelet > Vælg applikation, vælg applikationen, og vælg derefter OK.

Sende chat-meddelelser til andre supportmedarbejdere

Vælg pilen på sessionskontrolpanelet > Chat. Skrive en meddelelse, vælg en bruger, og vælg derefter Send.

Videregive sessionskontrol til en anden supportmedarbejder

Vælg pilen på sessions kontrolpanelet >- overflytnings kontrol.Vælg navnet på brugeren, og vælg derefter OK.

Genvinde sessionskontrol

Vælg pilen på sessions kontrolpanelet >- overflytnings kontrol.Vælg dit eget navn, og vælg derefter OK.

Kommentere en ekstern computer

Vælg pilen på sessionskontrolpanelet > Kommentering.

Optage en Remote Access-session

Vælg pilen på sessionskontrolpanelet > Start optagelse.


 

Denne valgmulighed er ikke tilgængelig, hvis din webstedsadministrator har tændt automatisk optagelse

Vælge en skærmtilstand

Vælg pilen på sessionskontrolpanelet > Vis og vælg derefter en valgmulighed.

Hvis du vil tilgå din lokale computer under en Remote Access-session, skal du vælge enten Vindue-Skaler til eller Vindue.

Vælge en farvetilstand

Vælg pilen på sessionskontrolpanelet > Farvetilstand, og vælg derefter en valgmulighed.

Afslutte en Remote Access-session

Vælg pilen på sessionskontrolpanelet > Afslut Remote Access-session

For at opretholde den eksterne computers sikkerhed skal du gøre et af følgende, før du afslutter Remote Access-sessionen:

 • Lukke applikationerne, du startede under Remote Access-sessionen.

 • Logge ud fra eller låse computeren. Når du tilgår den igen, så send kombinationen CTRL+ALT+DEL til den eksterne computer.

 • Angiv en adgangskode for pauseskærm, og indstil pauseskærmen til at blive vist efter en periode uden aktivitet.

Overfør filer til eller fra den eksterne computer

1

Vælg pil ned på sessionskontrolpanelet.

2

På den viste menu, skal du vælge Overfør fil.

I vinduet Webex-filoverførsel vises filmappen for den lokale computer. Den højre rude:

 • Viser filmappen for den eksterne computer.

 • Den er mærket med navnet, du har angivet, da du opsatte computeren til Remote Access.

3

I ruden enten til højre eller venstre skal du åbne mappen, hvor du vil overføre filerne til.

4

I den anden rude vælger du de filer eller mapper, du ønsker at overføre.

5

Vælg den passende venstre- eller højrepegende pil for at overføre filerne fra en computer til en anden.

6

(valgfri) Under en filoverførsel kan du vælge Stop-ikonet for omgående at stoppe den aktuelle overførselsproces.

Udskriv et eksternt dokument på en lokal printer

Under en Remote Access-session kan du åbne et dokument på den eksterne computer og udskrive den på din nuværende placering. Kontroller, at din webstedsadministrator har aktiveret valgmuligheden ekstern udskrift for dit websted.


Den eksterne udskriftsvalgmulighed:

 • Kan udskrive et eksternt dokument præcist.

 • Kan ikke formatere og tilpasse udskriften på samme måde, som hvis du udskrev dokumentet direkte fra den lokale computer.

Brug ikke denne valgmulighed, når nøjagtigheden af udskriften er meget vigtig, såsom når der udskrives formularer.

1

På den eksterne computer åbner du det dokument, der skal udskrives.

2

Åbn printervalg for at vise en liste over printere, og anfør dine printvalg.

3

Udskriv dokumentet.