Håll en fjärrdator tillgänglig

För att hålla en fjärrdator tillgänglig ska du se till att dessa kriterier uppfylls.

 • Remote Access-agenten körs på datorn. Det vill säga att ikonen för Webex Remote Access finns i aktivitets fältet på datorn.

 • Att datorn är internetansluten.

 • Datorn är inloggad på Remote Access-nätverket. Det vill säga Webex-ikonen Remote Access visas som aktive rad.

 • Att datorn inte är blockerad.

  En kund på fjärrplatsen kan blockera datorn genom att använda ikonen Webex Remote Access i aktivitets fältet. Du kan inte fjärrstyra datorn om en kund har blockerat den.

Skapa en fjärrdatorgenväg

Skapa en skrivbordsgenväg till en fjärrdator så att du snabbt kan ansluta till den utan att behöva logga in på sidan Remote Access-datorer.

1

I kolumnen Åtgärder på sidan Remote Access-datorer väljer du genvägsikonen till den dator som du vill skapa en genväg till.

Efter en kort installation visas datorns genvägsikonen på ditt skrivbord.

2

Så här ansluter du till en fjärrdator via dess genväg:

 1. Dubbelklicka på genvägsikonen på skrivbordet.

 2. Ange åtkomstkoden och telefonens PIN-kod om det behövs.

Redigera beskrivningen för en grupp eller en dator

1

Markera kryssrutan för datorn eller gruppen som du vill redigera. Du kan redigera flera datorer och grupper samtidigt genom att markera flera kryssrutor.

För att redigera beskrivningen av en hel grupp, inklusive undergrupper och datorer, öppnar du mappen och markerar dess kryssruta. Denna åtgärd väljer automatiskt alla undergrupper och datorer.

2

Välj Ändra beskrivning.

3

Skriv in de nya beskrivningarna i de lämpliga rutorna och välj sedan Uppdatera.

Hantera en Remote Access-session

Detta avsnitt innehåller flera uppgifter som du kan utföra under en Remote Access-session. Alla alternativ är åtkomliga genom att välja den nedåtpekande pilen på Sessionskontrollpanelen.

Kontrollfunktionerna Chat och Överföring blir tillgängliga på kommandomenyn när en annan supportrepresentant deltar i sessionen.

Om du vill ...

Göra följande ...

Bjuda in en annan supportrepresentant till en session

Välj pilen på Sessionskontrollpanelen > Bjud in och välj sedan ett alternativ.

Kontrollera en fjärrdator

Välj pilen på Sessionskontrollpanelen > Fjärrdator och välj sedan ett alternativ.

Kontrollera flera program under en session

Välj pilen på Sessionskontrollpanelen > Välj program, välj programmet och sedan OK.

Skicka chattmeddelanden till andra supportrepresentanter

Välj pilen på Sessionskontrollpanelen > Chat. Skriv ett meddelande, välj en användare och sedan Skicka.

Överför sessionskontrollen till en annan supportrepresentant

Välj pilen på kontroll panelen för > överförings kontroll.Välj användarens namn och välj sedan OK.

Återta sessionskontroll

Välj pilen på kontroll panelen för > överförings kontroll.Välj ditt eget namn och klicka sedan på OK.

Kommentera en fjärrdator

Välj pilen på Sessionskontrollpanelen > Kommentera.

Spela in en Remote Access-session

Välj pilen på Sessionskontrollpanelen > Starta inspelning.


 

Detta alternativ är inte tillgängligt om din webbplatsadministratör har slagit av automatisk inspelning.

Välj ett skärmvisningsläge

Välj pilen på Sessionskontrollpanelen > Visa och välj sedan ett alternativ.

Om du vill komma åt din lokala dator när du är i en Remote Access-session väljer du antingen Fönster – anpassa eller Fönster.

Välj ett färgläge

Välj pilen på Sessionskontrollpanelen > Färgläge och välj sedan ett alternativ.

Avsluta en Remote Access-session

Välj pilen på Sessionskontrollpanelen > Avsluta Remote Access-session

För att garantera fjärrdatorns säkerhet ska du göra något av följande innan du avslutar Remote Access-session:

 • Stäng programmen du startade under Remote Access-session.

 • Logga ut från eller lås datorn. När du ansluter till den igen skickar du tangentbordskombinationen CTRL+ALT+DEL till fjärrdatorn.

 • Ange ett skärmsläckarlösenord och att skärmsläckaren ska visas efter en period av inaktivitet.

Överföra filer till och från fjärrdatorn

1

Välj den nedåtpekande pilen på Sessionskontrollpanelen.

2

På menyn som visas väljer du Överför fil.

I fönstret Webex fil överföring visas fil katalogen för den lokala datorn i den vänstra rutan. Höger fält:

 • visar filträdet på fjärrdatorn

 • har det namn som du gav datorn när du konfigurerade Remote Access på den.

3

I panelen, antingen den högra eller den vänstra, öppnar du mappen som du vill överföra filer till.

4

I den andra panelen väljer du de filer eller mapparna som du vill överföra.

5

Välj lämplig vänsterpekande eller högerpekande pilen för att överföra filerna från en dator till en annan.

6

(valfritt) Under en filöverföring kan du välja ikonen Stopp för att direkt stoppa den pågående överföringsprocessen.

Skriv ut ett fjärrdokument på en lokal skrivare

Under en Remote Access-session kan du öppna ett dokument på fjärrdatorn eller skriva ut dokumentet till din aktuella plats. Se till att din webbplatsadministratör har aktiverat fjärrutskriftsalternativet för din webbplats.


Alternativet för Fjärrutskrift:

 • kan användas för att skriva ut ett tillförlitligt exemplar på en fjärrdator

 • kanske inte formaterar och justerar utskriften som om du hade skrivit ut dokumentet direkt från den lokala datorn.

Därför ska du inte använda detta alternativ när precisionen är viktig, t.ex. vid utskrift av formulär.

1

Öppna det dokument som du vill skriva ut på fjärrdatorn.

2

Öppna skrivaralternativen för att visa listan över skrivare och ange dina skrivaralternativ.

3

Skriv ut dokumentet.