Holde en ekstern datamaskin tilgjengelig

Hvis du vil holde en ekstern datamaskin tilgjengelig, må du kontrollere at disse kriteriene er oppfylt.

 • Remote Access-agenten kjører på datamaskinen. Det betyr at Webex Remote Access-ikonet er på oppgavelinjen på datamaskinen.

 • Datamaskinen er koblet til Internett.

 • Datamaskinen er logget på nettverket for Remote Access. Det betyr at Webex Remote Access-ikonet vises som aktivert.

 • Datamaskinen er ikke blokkert.

  En kunde på den eksterne plasseringen kan blokkere datamaskinen ved hjelp av Webex Remote Access-ikonet på oppgavelinjen. Du får ikke tilgang til datamaskinen eksternt hvis kunden blokkerer den.

Opprette en snarvei til en ekstern datamaskin

Opprett en snarvei på skrivebordet slik at du raskt kan koble til en ekstern datamaskin uten å logge på siden Datamaskiner for Remote Access.

1

Gå til Handlinger-kolonnen på siden Datamaskiner for Remote Access og velg snarveisikonet for datamaskinen du vil opprette en snarvei for.

Etter en kort konfigurasjon vises snarveisikonet for datamaskinen på skrivebordet.

2

Slik kobler du til en ekstern datamaskin via snarveien:

 1. Dobbeltklikk på snarveisikonet på skrivebordet.

 2. Oppgi tilgangskoden og telefon-PIN-koden om nødvendig.

Redigere beskrivelsen av en gruppe eller datamaskin

1

Merk av for datamaskinen eller gruppen du vil redigere. Du kan redigere flere datamaskiner eller grupper samtidig ved å merke av i flere avmerkingsbokser.

Hvis du vil redigere beskrivelsene for en hel gruppe, inkludert undergrupper og datamaskiner, åpner du mappen og merker av for den. Denne handlingen merker automatisk alle undergruppene og datamaskinene.

2

Velg Endre beskrivelse.

3

Skriv inn de nye beskrivelsene i de aktuelle tekstboksene, og velg deretter Oppdater.

Administrere en Remote Access-økt

Dette emnet introduserer flere oppgaver du kan fullføre under en Remote Access-økt. Alle alternativene er tilgjengelige ved å velge pilen som peker nedover i Økt-kontrollpanelet.

Funksjonene Chat og Overfør kontroll blir tilgjengelige på kommandomenyen når en annen støtterepresentant blir med i økten.

Hvis du vil …

Gjør dette …

Invitere en annen støtterepresentant til en økt

Velg pilen i Økt-kontrollpanelet > Inviter, og velg deretter et alternativ.

Kontrollere en ekstern datamaskin

Velg pilen i Økt-kontrollpanelet > Ekstern datamaskin, og velg deretter et alternativ.

Kontrollere flere programmer i løpet av en økt

Velg pilen i Økt-kontrollpanelet > Velg program, velg programmet og velg OK.

Sende chatmeldinger til andre støtterepresentanter

Velg pilen i Økt-kontrollpanelet > Chat. Skriv inn en melding, velg en bruker og velg deretter Send.

Overfør øktkontroll til en annen støtterepresentant

Velg pilen i Økt-kontrollpanelet > Overfør kontroll.Velg navnet på brukeren, og velg deretter OK.

Få tilbake øktkontroll

Velg pilen i Økt-kontrollpanelet > Overfør kontroll.Velg ditt eget navn, og velg deretter OK.

Sette inn merknader på en ekstern datamaskin

Velg pilen i Økt-kontrollpanelet > Merknad.

Ta opp en Remote Access-økt

Velg pilen i Økt-kontrollpanelet > Start opptak.


 

Dette alternativet er ikke tilgjengelig hvis nettstedsadministratoren har aktivert automatisk opptak

Velge en skjermvisningsmodus

Velg pilen i Økt-kontrollpanelet > Visning, og velg deretter et alternativ.

Hvis du vil ha tilgang til den lokale datamaskinen mens du er i en Remote Access-økt, velger du enten Vindu-Tilpass eller Vindu.

Velge en fargemodus

Velg pilen i Økt-kontrollpanelet > Fargemodus, og velg deretter et alternativ.

Avslutte en Remote Access-økt

Velg pilen i Økt-kontrollpanelet > Avslutt Remote Access-økt

Gjør ett av følgende for å sikre sikkerheten til den eksterne datamaskinen før du avslutter en Remote Access-økt:

 • Lukk programmene du startet under Remote Access-økten.

 • Logg av eller lås datamaskinen. Når du åpner den på nytt, sender du tastekombinasjonen CTRL+ALT+DEL til den eksterne datamaskinen.

 • Angi et passord for skjermbeskytteren, og angi at skjermbeskytteren skal vises etter en periode med inaktivitet.

Overføre filer til eller fra den eksterne datamaskinen

1

Velg pilen som peker nedover i Økt-kontrollpanelet.

2

Velg Overfør fil på menyen som vises.

I vinduet Webex-filoverføring viser den venstre ruten filkatalogen for den lokale datamaskinen. Den høyre ruten:

 • Viser filkatalogen for den eksterne datamaskinen.

 • Er merket med navnet du angav da du konfigurerte datamaskinen for Remote Access.

3

Åpne mappen du vil overføre filer til, i ruten til venstre eller høyre.

4

Velg filene eller mappene du vil overføre, i den andre ruten.

5

Velg riktig pil som peker mot venstre eller høyre for å overføre filene fra den ene datamaskinen til den andre.

6

(Valgfritt) Under en filoverføring kan du velge Stopp-ikonet for å stoppe gjeldende overføringsprosess umiddelbart.

Skrive ut et eksternt dokument på en lokal skriver

Under en Remote Access-økt kan du åpne et dokument på den eksterne datamaskinen og skrive det ut der du er for øyeblikket. Kontroller at nettstedsadministratoren har aktivert alternativet for ekstern utskrift for nettstedet.


Alternativet for ekstern utskrift:

 • Kan skrive ut et eksternt dokument nøyaktig.

 • Kan muligens ikke formatere og justere utskriften på samme måte som om du skrev ut dokumentet direkte fra den lokale datamaskinen.

Ikke bruk dette alternativet når utskriftspresisjonen er kritisk, for eksempel ved utskrift av skjemaer.

1

Åpne dokumentet som skal skrives ut, på den eksterne datamaskinen.

2

Åpne utskriftsalternativene for å vise listen over skrivere og angi utskriftsalternativer.

3

Skriv ut dokumentet.