Добавяне и редактиране на агенти

Потребителите, които приемат повиквания от опашката, са известни като агенти.Можете да добавяте или изтривате потребители и работни области от опашка на повикванията.Потребителите и работните области могат да бъдат разпределяни като агенти към няколко опашки на повикванията.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com отидете на Услуги и изберете Повиквания > Функции.

2

Щракнете върху Опашка на повикванията и изберете от списъка опашката на повикванията, която искате да редактирате.

3

В страничния панел, до Агенти, щракнете върху Управление.

4

(По избор) Изберете стойност по подразбиране на нивото на уменията за агентите, ако ги добавяте въз основа на техните умения от падащия списък Зададено ниво на умения.


 
Маршрутизирането на повиквания се основава на нивото на умения и компетентност на агентите.Най-високото ниво на умения е 1, а най-ниското е 20
5

Изберете потребител или работна област от падащия списък Добавяне на потребител или работна област.

6

Използвайте инструмента за търсене, за да добавяте потребители и работни области.

7

(По избор) Поставете отметка в квадратчето, ако искате да позволите на агентите в активни повиквания да приемат допълнителни обаждания.

8

(По избор) Поставете отметка в квадратчето, ако искате да позволите на агентите да се присъединяват към опашката и да я напускат.

9

(По избор) Редактирайте нивото на умения и превключвателя Присъединени за всеки потребител или работна област в опашката.

10

(По избор) За да премахнете потребител или работна област, щракнете върху потребителя или работната област.

11

(По избор) Щракнете върху Премахване на всички, за да премахнете всички потребители или работни области от опашката.

12

Щракнете върху Запиши.


 
 • Всички агенти се добавят със статус на присъединяване ВЯРНО при създаването на опашката.
 • Повикванията не се насочват към агента, дори ако агентът е наличен, когато статусът на присъединяване на агента е зададено на НЕВЯРНО.

За всяко инициирано повикване с webex ще ви бъде предоставен бизнес CLID.Този бизнес CLID може да бъде или телефонен номер в опашката на повикванията, или конфигуриран телефонен номер на агентите.Агентът може да реши да предостави тази информация по време на разговор чрез постоянна или временна конфигурация.

Преди да започнете

 • Администраторът на Control Hub трябва да разреши телефонният номер на опашката да се използва като изходящ телефонен номер от агентите.За повече информация вижте активиране на телефонни номера в опашката за повиквания.
 • След активиране на телефонния номер администраторът може да зададе изходящия телефонен номер на агентите с конкретния CLID на опашката в съответствие с постоянната конфигурация.
 • Агентите могат също да изберат временна конфигурация, за да използват FAC код #80 за изходящ контактен център като телефонен номер, показан като CLID и #81 за изходящо повикване, за да се покаже като личен конфигуриран външен идентификатор на повикващия като CLID.

1

От изгледа за клиент в https://admin.webex.com отидете на Потребители и изберете потребител, за когото искате да конфигурирате настройката на агента.

2

Изберете Calling и Настройки за агент.

3

Изберете ИД на опашката за повиквания на агент.

Можете да го зададете на конфигуриран ИД на повикващия или да посочите номер/опашка на повикванията.
4

Конфигуриране на ИД на опашката за повиквания на агент от следните опции:

 • Конфигуриран ИД на повикващия – ИД на повикващия, който вече е конфигуриран за агента.
 • ИД на повикващия в опашката на повикванията – Потърсете по номер или име на опашка и изберете ИД на повикващия в опашката на повикванията от падащия списък.

   
  Когато избраният агент не е част от опашката на повикванията, тази опция по подразбиране е забранена.