Legg til og rediger agenter

Brukere som mottar samtaler fra køen, kalles agenter.Du kan legge til eller slette brukere og arbeidsområder fra en samtalekø.Brukere og arbeidsområder kan tilordnes til flere samtalekøer.

1

I kundevisning i https://admin.webex.com, gå til Tjenester og velg Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på Samtalekø, og velg deretter samtalekøen du vil redigere fra listen.

3

I sidepanelet ved siden av Agenter, klikker du på Administrer.

4

(Valgfritt) Velg en standard verdi for ferdighetsnivå for agentene hvis du legger dem til basert på ferdighetene deres fra rullegardinlisten Tilordnet ferdighetsnivå.


 
Samtaleruting er basert på en agents ferdighets- og kompetansenivå.Det høyeste ferdighetsnivået er 1, og det laveste er 20.
5

Velg en bruker eller et arbeidsområde fra rullegardinlisten Legg til bruker eller arbeidsområde.

6

Bruk søkeverktøyet til å legge til brukere eller arbeidsområder.

7

(Valgfritt) Merk av i avmerkingsboksen hvis du vil tillate at agenter i aktive samtaler tar imot flere anrop.

8

(Valgfritt) Merk av i avmerkingsboksen hvis du vil tillate agenter å bli med i eller forlate køen.

9

(Valgfritt) Rediger bryteren for Kompetansenivå og Ble med for hver bruker eller hvert arbeidsområde i køen.

10

(Valgfritt) Hvis du vil fjerne en bruker eller et arbeidsområde, klikker du på ved siden av brukeren eller arbeidsområdet.

11

(Valgfritt) Klikk på Fjern alle for å fjerne alle brukerne eller arbeidsområdene fra køen.

12

Klikk på Lagre.


 
 • Alle agenter legges til Ble med-status som SANN under opprettelsen av køen.
 • Anrop rutes ikke til agenten selv om agenten er tilgjengelig når en agents Ble med-status er satt til USANN.

For hver Webex-samtale som startes, får du en forretnings-CLID.Denne forretnings-CLID-en kan enten være et telefonnummer i telefonkøen eller det agentkonfigurerte telefonnummeret.Agenten kan velge å enten oppgi denne informasjonen under en samtale gjennom vedvarende konfigurasjon eller gjennom midlertidig konfigurasjon.

Før du starter

 • Control Hub-administratoren må aktivere at telefonnummeret til køen brukes som utgående telefonnummer av agentene.Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Aktivere telefonnumre for samtalekø.
 • Når telefonnummeret er aktivert, kan administratoren angi agentens utgående telefonnummer med den spesifikke kø-CLID-en i henhold til Vedvarende konfigurasjon.
 • Agentene kan også velge Midlertidig konfigurasjon for å bruke FAC-koden #80 for utgående telefonsenter som telefonnummeret som vises som CLID og #81 for utgående anrop for å vise den personlig konfigurerte, eksterne oppringer-ID-en som CLID.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Brukere og velger brukeren du ønsker å konfigurere en agentinnstilling for.

2

Velg Anrop og deretter Agentinnstillinger.

3

Velg Agent-ID for samtalekø.

Du kan angi Agent-ID-en for samtalekøen til enten en konfigurert innringer-ID eller du kan spesifisere et nummer eller en samtalekø.
4

Konfigurer agent-ID-en for samtalekøen ut fra følgende alternativer:

 • Konfigurert innringer-ID – innringer-ID-en som allerede er konfigurert for agenten.
 • Innringer-ID for samtalekø – søk etter nummer eller kønavn, og velg innringer-ID-en for samtalekøen fra rullegardinlisten.

   
  Når agenten du har valgt, ikke er en del av samtalekøen, er dette alternativet deaktivert som standard.

Før du starter

Control Hub-administratoren må aktivere at telefonnummeret til køen brukes som utgående telefonnummer av agentene.Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Aktivere telefonnumre for samtalekø.