Lägg till och redigera agenter

Användare som tar emot samtal från kön kallas agenter.Du kan lägga till eller ta bort användare och arbetsytor från en samtalskö.Användare och arbetsytor kan tilldelas till flera samtalsköer.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Samtalskö och välj sedan den samtalskö du vill redigera i listan.

3

Klicka på Hantera i sidopanelen, bredvid Agenter.

4

(Valfritt) Välj ett standardvärde för färdighetsnivå för agenterna om du lägger till dem baserat på deras kompetens från rullgardinsmenyn Tilldelad kunskapsnivå.


 
Samtalsomkoppling är baserad på agenters färdighets- och kompetensnivå.Den högsta färdighetsnivån är 1 och den lägsta är 20.
5

Välj en användare eller arbetsyta från rullgardinsmenyn Lägg till användare eller arbetsyta.

6

Använd sökverktyget för att lägga till användare eller arbetsytor.

7

(Valfritt) Markera kryssrutan om du vill tillåta att agenter med aktiva samtal besvarar fler samtal.

8

(Valfritt) Markera kryssrutan om du vill tillåta att agenter ansluter till eller lämnar kön.

9

(Valfritt) Redigera färdighetsnivån och växlingsknappen Deltar för varje användare eller arbetsyta i kön.

10

(Valfritt) För att ta bort en användare eller arbetsyta klickar du på bredvid användaren eller arbetsytan.

11

(Valfritt) Klicka på Ta bort alla för att ta bort alla användare eller arbetsytor från kön.

12

Klicka på Spara.


 
 • Alla agenter läggs till med deltagandestatusen SANT när kön skapas.
 • Samtal dirigeras inte till agenten även om agenten är tillgänglig när en agents deltagandestatus är inställd på FALSKT.

För varje Webex-samtal som initieras får du ett företags-CLID.Detta företags-CLID kan antingen vara telefonnumret för en samtalskö eller det telefonnummer som konfigurerats för agenterna.Agenten kan välja att tillhandahålla denna information under ett samtal genom antingen en permanent konfiguration eller en tillfällig konfiguration.

Innan du börjar

 • Administratören för Control Hub måste aktivera telefonnumret för kön som ska användas som agenternas utgående telefonnummer.Mer information finns i Aktivera telefonnummer för samtalskö.
 • När telefonnumret har aktiverats kan administratören ange den specifika köns CLID som agenternas utgående telefonnummer enligt permanent konfiguration.
 • Agenterna kan även välja en tillfällig konfiguration för att använda FAC-koden #80 för utgående callcenter som telefonnumret som visas som CLID och #81 för utgående samtal för att visa det personliga konfigurerade externa uppringar-ID:t som CLID.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer den användare du vill konfigurera agentinställningarna för.

2

Välj Samtal och sedan Agentinställningar.

3

Välj ID för agentens samtalskö.

Du kan antingen ställa in ID för agentens samtalskö på ett konfigurerat uppringar-ID eller ange nummer eller samtalskö.
4

Konfigurera ID för agentens samtalskö från följande alternativ:

 • Konfigurerat uppringar-id – Uppringar-ID:t som redan har konfigurerats för agenten.
 • Uppringar-ID för samtalskö – Sök utifrån nummer eller könamn och välj uppringar-ID för samtalskön i rullgardinsmenyn.

   
  När agenten du har valt inte ingår i samtalskön är det här alternativet inaktiverat som standard.

Innan du börjar

Administratören för Control Hub måste aktivera telefonnumret för kön som ska användas som agenternas utgående telefonnummer.Mer information finns i Aktivera telefonnummer för samtalskö.