Agenten toevoegen en bewerken

Gebruikers die gesprekken uit de wachtrij ontvangen, worden ook wel agenten genoemd.U kunt gebruikers en werkplekken toevoegen aan of verwijderen uit een gesprekswachtrij.Gebruikers en werkplekken kunnen aan meerdere gesprekswachtrijen worden toegewezen.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services en kies Bellen > Functies.

2

Klik op Gesprekswachtrij en selecteer de gesprekswachtrij die u wilt bewerken in de lijst.

3

Klik in het deelvenster naast Agenten op Beheren.

4

(Optioneel) Selecteer een standaardwaarde voor het vaardigheidsniveau voor de agenten als u ze toevoegt op basis van hun vaardigheden in de vervolgkeuzelijst Toegewezen vaardigheidsniveau.


 
Gespreksomleiding is gebaseerd op het vaardigheids- en competentieniveau van een agent.Het hoogste niveau is '1' en het laagste niveau is '20'.
5

Selecteer een gebruiker of werkplek in de vervolgkeuzelijst Gebruiker of werkplek toevoegen.

6

Gebruik de zoektool om gebruikers of werkplekken toe te voegen.

7

(Optioneel) Schakel het selectievakje in als u wilt dat agenten in actieve gesprekken aanvullende gesprekken aannemen.

8

(Optioneel) Schakel het selectievakje in als u agenten wilt toestaan deel te nemen aan de wachtrij of deze te verlaten.

9

(Optioneel) Bewerk het vaardigheidsniveau en de schakelaar Neemt deel voor elke gebruiker of werkplek in de wachtrij.

10

(Optioneel) Klik op naast de gebruiker of werkplek om een gebruiker of werkplek te verwijderen.

11

(Optioneel) Klik op Alles verwijderen om alle gebruikers of werkplekken uit de wachtrij te verwijderen.

12

Klik op Opslaan.


 
 • Alle agenten worden toegevoegd met de status Neemt deel als WAAR tijdens het maken van de wachtrij.
 • Gesprekken worden niet naar de agent omgeleid, zelfs als de agent beschikbaar is wanneer de status Neemt deel van een agent is ingesteld op ONWAAR.

Voor elk Webex-gesprek dat wordt gestart, krijgt u een zakelijke CLID.Deze zakelijke CLID kan een telefoonnummer in de gesprekswachtrij zijn of het door een agent geconfigureerde telefoonnummer.De agent kan kiezen om deze informatie te verstrekken tijdens een gesprek via een permanente configuratie of via een tijdelijke configuratie.

Voordat u begint

 • De Control Hub-beheerder moet het telefoonnummer van de wachtrij inschakelen voor gebruik als uitgaand telefoonnummer door de agenten.Zie Telefoonnummers in een gesprekswachtrij inschakelen voor meer informatie.
 • Nadat het telefoonnummer is ingeschakeld, kan de beheerder het uitgaande telefoonnummer van de agent instellen met de specifieke wachtrij-CLID volgens de permanente configuratie.
 • De agenten kunnen ook Tijdelijke configuratie selecteren om de FAC-code #80 voor uitgaand callcenter te gebruiken als het telefoonnummer dat wordt weergegeven als CLID en #81 voor uitgaande gesprekken als de persoonlijk geconfigureerde externe beller-id als de CLID.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Gebruikers en selecteer een gebruiker waarvoor u de agentinstelling wilt configureren.

2

Selecteer Bellen en kies Agentinstellingen.

3

Selecteer de gesprekswachtrij-id van de agent.

U kunt de gesprekswachtrij-id van de agent instellen op een geconfigureerde beller-id of op een nummer of gesprekswachtrij.
4

Configureer de gesprekswachtrij-id van de agent uit de volgende opties:

 • Geconfigureerd beller-id: de beller-id is al geconfigureerd voor de agent.
 • Beller-id van gesprekswachtrij: zoek op nummer of wachtrijnaam en selecteer de beller-id van de gesprekswachtrij in de vervolgkeuzelijst.

   
  Als de agent die u hebt geselecteerd geen deel uitmaakt van de gesprekswachtrij, is deze optie standaard uitgeschakeld.