Ügynökök hozzáadása és szerkesztése

Azokat a felhasználókat, akik hívásokat fogadnak a sorból, ügynököknek nevezzük.Hozzáadhat vagy törölhet felhasználókat és munkaterületeket egy hívásvárakoztatási sorból.A felhasználók és a munkaterületek több hívásvárakoztatási sorhoz is hozzárendelhetők.

1

A(z) https://admin.webex.com ügyfélnézetéből lépjen a Szolgáltatások menübe és válassza a Hívás > Funkciók lehetőséget.

2

Kattintson a Hívásvárakoztatási sor elemre, majd válassza ki a listából a szerkeszteni kívánt hívásvárakoztatási sort.

3

Az oldalsó panelen, az Ügynökök opció mellett kattintson a Kezelés lehetőségre.

4

(Opcionális) Válasszon ki egy alapértelmezett képesítésiszint-értéket az ügynökök számára, ha az ügynököket a képesítésük alapján adja hozzá a Hozzárendelt képesítési szint legördülőlistából.


 
A hívásátirányítás az ügynökök képesítési szintjén és kompetenciaszintjén alapul.A legmagasabb képesítési szint „1”, a legalacsonyabb pedig „20”.
5

Válasszon ki egy felhasználót vagy munkaterületet a Felhasználó vagy munkaterület hozzáadása legördülőlistából.

6

A keresőeszközzel felhasználókat vagy munkaterületeket adhat hozzá.

7

(Opcionális) Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha engedélyezni szeretné, hogy az aktív hívások ügynökei további hívásokat fogadjanak.

8

(Opcionális) Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha engedélyezni szeretné az ügynököknek a sorhoz való csatlakozást vagy az abból való kilépést.

9

(Opcionális) Igazítsa a képesítési szintet és a Csatlakozott csúszkát a sor minden felhasználójához vagy munkaterületéhez.

10

(Opcionális) Felhasználó vagy munkaterület eltávolításához kattintson a(z) elemre a felhasználó vagy a munkaterület mellett.

11

(Opcionális) Kattintson az Összes eltávolítása elemre az összes felhasználó vagy munkaterület eltávolításához a sorból.

12

Kattintson a Mentés lehetőségre.


 
 • A rendszer minden ügynököt IGAZ csatlakozási állapottal ad hozzá a sor létrehozása során.
 • Amennyiben az ügynök csatlakozási állapota HAMIS értékre van állítva, a hívások nem lesznek az ügynökhöz irányítva, akkor sem, ha az ügynök elérhető.

Minden kezdeményezett Webex-híváshoz üzleti hívóvonal-azonosítót (CLID) kap.Ez az üzleti CLID lehet egy hívásvárakoztatási sor telefonszáma vagy az ügynökök által konfigurált telefonszám.Az ügynök dönthet úgy, hogy ezt az információt hívás közben állandó vagy ideiglenes konfiguráción keresztül adja meg.

Mielőtt elkezdené

 • A Control Hub rendszergazdájának engedélyeznie kell, hogy az ügynökök a sor telefonszámát használják kimenő telefonszámként.További információ: Hívásvárakoztatási sor telefonszámainak engedélyezése.
 • A telefonszám engedélyezése után a rendszergazda beállíthatja az ügynökök kimenő telefonszámát az adott sor CLID-jével az állandó konfiguráció szerint.
 • Az ügynökök választhatják az Ideiglenes konfiguráció lehetőséget is, hogy a kimenőhívás-központban CLID-ként megjelenő telefonszámként a 80-as funkció-hozzáférési kódot (FAC), kimenő hívásnál pedig a 81-es kódot használják a CLID-ként megjelenő, személyre szabott külső hívószámként.

1

A(z) https://admin.webex.com ügyfélnézetéből menjen a Felhasználók elemhez, és válassza ki azt a felhasználót, akinek az ügynökbeállítását konfigurálni szeretné.

2

Válassza a Hívás, majd az Ügynökbeállításoklehetőséget.

3

Válassza ki az Ügynök hívásvárakoztatásisor-azonosítója elemet.

Az ügynök hívásvárakoztatásisor-azonosítóját beállíthatja egy konfigurált hívószám azonosítójára, illetve megadhat egy számot vagy hívásvárakoztatási sort.
4

Konfigurálja az ügynök hívásvárakoztatásisor-azonosítóját a következő lehetőségek közül:

 • Konfigurált hívóazonosító – Az ügynökhöz már tartozik konfigurált hívóazonosító.
 • Hívásvárakoztatási sor hívóazonosítója – Keressen szám vagy sornév alapján, és válassza ki a Hívásvárakoztatási sor hívóazonosítóját a legördülőlistából.

   
  Ha a kiválasztott ügynök nem része a hívásvárakoztatási sornak, alapértelmezés szerint ez a beállítás le van tiltva.