Následující produkty podporují službu analýzy CCUC:

 • Cisco Unified Communications Manager

 • Cisco Unified Communications Manager IM & Presence

Podporované verze aplikace Unified CM jsou následující:

 • Unified CM 11.5(x)

 • Unified CM 12.0(x)

 • Unified CM 12.5(x)

 • Unified CM 14.0(x)

Informace o koncových bodech podporovaných sadou CCUC naleznete v tématu Koncové body Cisco podporované ve verzích systému Unified CM.

Informace o rolích a oprávněních účtu organizace naleznete v tématu Přiřazení rolí účtu organizace v Cisco Webex Control Hub.

Požadavky na volné místo

Služba telemetrie vyžaduje 3 MB místa pro spustitelné soubory.

Pro soubory protokolů je potřeba 10 MB v cestě ke složce /var/log/active.

Využití procesoru a paměti (RAM): Služba CCUC běží s nízkou prioritou. Díky tomu je možné omezit službu a minimalizovat využití procesoru. Služba běží s přibližně 345 MB paměti RAM. Využití CPU je 12 %. Další informace naleznete v tématu Výpočet velikosti vyrovnávací paměti.

Služba CCUC po instalaci zabírá přibližně 155 MB místa na disku pro produkty založené na hlasovém systému (VOS), jako jsou například Unified CM a IM & Presence.

Ukládání do vyrovnávací paměti disku je dokončeno. Velikost vyrovnávací paměti se pohybuje od 20 do 100 MB v závislosti na produktu a velikosti nasazení serveru.

Doporučená nastavení naleznete v části oKnfigurace diagnostiky hovorů v Příručce pro správu platformy Cisco Unified Communications Manager pro příslušnou verzi Unified CM na:

https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-maintenance-guides-list.html

Povinná nastavení platformy Cisco Unified Communications Manager:

 • Příznak CDR Enabled musí být nastaven na True, příznak CDR Log Calls with Zero Duration musí být nastaven na True a parametry služby příznakuCall Diagnostics Enabled musí být nastaveny na Enabled Only When CDR Enabled Flag is True nebo Enabled Regardless of CDR Enabled Flag ve všech uzlech Unified CM v clusteru.

 • Zajistěte, aby byla síťová služba Cisco CDR Repository Managerspuštěna na všech uzlech vydavatele a síťová služba Cisco CDR Agent spuštěna na všech uzlech v clusterech Unified CM. S tímto nastavením může aplikace UC Analytics v centru Control Hub analyzovat soubory Call Details Record (CDR) a CMR.

  Cisco CDR Repository Manager a Cisco CDR Agentjsou síťové služby od služby Cisco Unified Serviceability. Můžete je najít na stránce Nástroje > Řídicí centrum — Síťové služby. Zkontrolujte, zda jsou spuštěny.

 • Server musí být nakonfigurován pro server NTP. Čas serveru se používá v telemetrických datech odesílaných do cloudu a používaných ke zpracování. Chybný čas může způsobit ztrátu dat.

 • Na vydavateli Unified CM musí být spuštěn nástroj Cisco Log Partition Monitoring (LPM). Tato služba čistí soubory CDR a CMR, které jsou kopírovány do služby telemetrie. Tato služba je k dispozici z nabídky Nástroje > Řídicí centrum — Síťové službyna stránce Cisco Unified Serviceability ve službě Cisco Unified Serviceability.


Pokud byly služby CDR a LPM spuštěny již před první instalací služby telemetrie, budou tyto služby restartovány. Při následných upgradech se služby nerestartují. Občas je může restartovat služba telemetrie. Restart těchto služeb nezpůsobí ztrátu dat CDR a LPM.

Další informace o výše zmíněných nastaveních služby Unified CM naleznete v Příručce pro správu platformy Cisco Unified Communications Manager pro příslušnou verzi Unified CM na:

https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-maintenance-guides-list.html

Další postup