WebexZákazníci mají možnost získat přístup k ovládacím prvkům aktualizace produktů, které vám umožní zvolit, jak častoWebexje aktualizován pro vaše uživatele a poskytuje vám možnost aktualizovat aplikaci měsíčně nebo čtvrtletně. Ve výchozím nastavení jsou aktualizace aplikace Webex pro stolní počítače publikovány každý měsíc. To umožní snížit počet aktualizací prezentovaných uživatelům, pokud je to žádoucí.

Umožňujeme vám také odložit nasazení těchto aktualizací až o 4 týdny pro měsíční kadenci nebo až o 2 týdny pro čtvrtletní kadenci, aby vaše firma mohla dokončit požadované ověření aktualizace softwaru. Toto okno odkladu umožní správci předat všechny požadované interní ověřovací kontroly a také umožní vytvoření jakéhokoli kolaterálu pro podporu celopodnikové aktualizace nebo zavedení Webexu.

Tento vyvážený přístup umožňuje správcům uspokojit potřeby zúčastněných stran, jako je jejich bezpečnostní tým, ale zároveň si uvědomit výhody řízeného průběžného doručování.

V Centru řízení mohou správci zkontrolovat, kdy jsou naplánovány aktualizace k zavedení do jejich organizace, podle zvoleného tempa a možností odložení. Jako obvykle koncoví uživatelé obdrží standardní ikonu aktualizace ve Webexu a aplikace bude pokračovat v automatické aktualizaci po restartu.


 

Tyto funkce vám dávají kontrolu nad pravidelnými měsíčními aktualizacemi softwaru Webex. Vezměte prosím na vědomí, že občas potřebujeme použít kritické záplaty na všechny uživatele s okamžitou platností. Takové opravy považujeme za mimo rozsah běžných upgradů a nelze je řídit vaším plánem upgradu nebo preferencí odložení.

Mobil

Naše mobilní aplikace Webex lze ovládat pomocí řešení pro správu mobilních zařízení / správu mobilních aplikací. Více informací naleznete zde: Program pro správu mobilních aplikací

Než začnete

 • Plán aktualizace produktu je určen pro každého uživatele ve vaší organizaci.

 • Aktualizace produktů jsou podporovány po dobu až 3 měsíců a 2 týdnů.

 • Neexistuje žádná možnost vrátit uživatele k dřívějším aktualizacím produktu.

1

Ze zobrazení zákazníka v https:/ / admin.webex.compřejděte na Zprávy a přejděte do části Správa verzí softwaru aplikace Webex.

2

Vyberte si z následujících možností:

 • Automatické aktualizace softwaru (řízené společností Cisco)– Uživatelé jsou automaticky aktualizováni každý měsíc, jakmile je aktualizace produktu k dispozici.
 • Vlastní plán aktualizací– Můžete rozhodnout, kdy se uživatelé aktualizují, pomocí následujících možností:
  • Frekvence– Vyberte si z dostupných možností, uživatelé se aktualizují pomocí této frekvence.

   • 1 měsíc

   • 3 měsíce

  • Dobaodkladu – Volitelně můžete zvolit dobu odkladu. Když je k dispozici aktualizace produktu, začne okno odložení a uživatelé budou automaticky upgradováni, jakmile skončí okno odložení.

Další naplánovaný upgrade se vypočítá a zobrazí v Centru řízení.
3

Kliknutím na možnost Sestavení, která jsou k dispozici ke stažení zobrazíte aktualizace produktu, které jsou k dispozici.


 

Prostředí Webex Meetings v aplikaci Webex je řízeno verzí webu Meetings. Aktualizace webu schůzek se konfigurujísamostatně.

Ovládací prvky aktualizace produktu pro aplikaci Webex se přesunou z části Zasílání zpráv do nastavení organizace. Očekává se, že tyto změny budou v beta verzi v nadcházejících týdnech a poté v obecné dostupnosti krátce poté. Kromě toho se jedná o nadcházející změny v tom, jak budou ovládací prvky fungovat:

 • Frekvence 1 měsíce se nyní bude nazývat Nejnovější.

 • Frekvence 3 měsíců se nyní bude nazývat Slow a chování se změní z3 měsíců na frekvenci 4 měsíců. Organizace, které potřebují řídit aktualizace z důvodu zabezpečení nebo ovládacích prvků změn ve svém prostředí, mohou tento kanál využít ke správě aktualizací v rámci svého prostředí. Tato změna má být v souladu s tím, jak funguje aktuální pomalý kanál pro weby webů Webex Meetings.


   
  Frekvence pomalých aktualizací bude k dispozici pouze na vyžádání. Pokud chcete povolit pomalou frekvenci, jakmile bude tato aktualizace aktivní, obraťte se na svého Manažera pro úspěch zákazníků.
 • Partneři teď budou moct nakonfigurovat ovládací prvky aktualizace produktu pro všechny své zákazníky nebo pro konkrétní zákazníky.

 • Partneři budou moci svým zákazníkům zablokovat nebo povolit provádění změn v ovládacích prvcích aktualizace produktu.

 • Správci budou moci nakonfigurovat konkrétní uživatele tak, aby vždy dostávali nejnovější automatické aktualizace od společnosti Cisco, bez ohledu na konfiguraci organizace.