Informace o novinkách v řešení Cisco Webex Contact Center zjistíte kliknutím sem.

Informace o novinkách v řešení Cisco Webex Contact Center 1.0 zjistíte kliknutím sem.

20. června 2021

Vylepšení aplikace Agent Desktop

Podpora aplikace Google Chrome: Aplikace Agent Desktop podporuje aplikaci Google Chrome v. 88.0.4324 nebo vyšší. Agenti již nebudou odpojeni z důvodu omezení využití paměti aplikací Chrome.

Srpen 2020

Panel „Do not share PII“ (Nesdílejte osobní údaje) na obrazovce konfigurace šablony e-mailu

Správci vytvářejí šablony e-mailu pro agenty organizace pomocí možnosti nabídky Create Process Article (Vytvořit článek procesu) na portálu Management Portal. Na obrazovce konfigurace šablony e-mailu se zobrazí nový panel obsahující upozornění „v obsahu e-mailů nebo v přílohách nesdílejte osobní údaje, finanční či zdravotní údaje“.

Červenec 2020

Stereofonní záznamy

Funkce stereofonních záznamů nyní poskytuje zvukové proudy volajícího ve dvou samostatných zvukových kanálech v rámci jednoho souboru záznamu. Tato funkce umožňuje analýzu hlasové komunikace, což nebylo u monofonních souborů možné, protože zvuk byl smíchán do jednoho zvukového proudu.

Květen 2020

Funkce pozastavení a pokračování

Agent může z aplikace Agent Desktop vyvolat během hovoru události pozastavení a pokračování v nahrávání. Události jsou ukládány v záznamu aktivit zákazníka (CAR). Přístup k záznamu CAR je k dispozici pro poskytovatele WFO/WFM přes rozhraní API. Pokud dojde ke zpoždění nad povolenou dobu pro obnovení nahrávání, funkce štítu na ochranu osobních údajů automaticky nahrávání obnoví.

Číslo problému

Popis

CSCvr58653

V aplikaci QMonitor MM se nezobrazují všechna data ContactsInQ.

CSCvr86648

E-mail neodesílá dotaz na přítomnost hlavičky předmětu.

Číslo problému

Popis

CSCvr64907

Pro agenty, kteří byli migrováni z verze R9 na verzi R10, nejsou k dispozici sestavy.

CSCvr64945

Přihlášení agenti se nezobrazují v modulu TAM, přitom v jACG se zobrazují.

CSCvr64617

Jedna instance jACG (jACG [10.0.0.813]) byla ve špatném stavu a způsobila selhání při přihlašování agenta.

CSCvr64598

Změna úrovně protokolování jACG nevyžaduje restartování služby.

Číslo problému

Popis

CSCvr96219

Nelze stáhnout sestavu profilů dovedností z klientského portálu Management Portal pro klienta R10 OceanX.

CSCvr92052

Problémy při hromadném odesílání čísel v adresáři pro EP z klientského portálu Management Portal pro klienta R10 OceanX.

CSCvr59785

Po upgradu platformy Kafka / portálu nelze z řídícího panelu stáhnout sestavu směrování.

CSCvr59620

Změny časového pásma se pro strategie směrování na úrovni klienta neaktualizují.

CSCvs11310

Historické sestavy pro agenty, kteří byli migrováni z verze R9 na verzi R10, nejsou k dispozici na řídicím panelu Zákazník ve staré verzi.

Číslo problému

Popis

CSCvr78799

V sestavách analyzátoru času v reálném čase chybí více agentů.

CSCvr81129

Velké množství chyb v produkčním prostředí – téměř 5 za sekundu.