Předřazení lidí k přerušení relací můžete předřazením buď pomocí seznamu účastníků, nebo importem souboru CSV:

 • Pokud používáte seznam účastníků, můžete pozvané přiřadit ručně nebo automaticky.

  Spoluhostovatelé na vašem seznamu nebudou automaticky přiřazeni k breakout relacím.

 • Pokud importujete soubor CSV, můžete si stáhnout šablonu a zadat názvy zalomení relací a e-mailové adresy lidí, které chcete předem přiřadit. Tito lidé budou pozváni na setkání.

Účastníci schůzky můžete i dělit , přesouvat nebo odebírat, pokud potřebujete provést úpravy po schůzce.

1

Podle pokynů naplánujte schůzku. Ujistěte se, že jste již přidali účastníky.

Pole Účastníci

Až se dostanete do části Zobrazit rozšířené možnosti plánovače schůzky, přejděte ke kroku 2.

2

Na stránce Naplánování schůzky klepněte na tlačítko Zobrazit upřesňující možnosti > možnosti plánování , zaškrtněte políčko Povolit schůzky přerušení a potom klepněte na tlačítkoPředpodepsat schůzky přerušení.

Zaškrtávací políčko Povolit návštěvy přerušení
3

Vyberte počet skupinových relací, které chcete vytvořit, a způsob přiřazení účastníků:

 • Automaticky: Dovolte nám rovnoměrně rozdělit vaše účastníky do každé z průlomových sezení.
 • Ručně: Ke každé relaci přerušení přiřadíte účastníky.
Dialogové okno Předřazení předřazení relací přerušení
4

Klepněte na tlačítko Vytvořit.

Jsou vytvořeny breakoutové relace. Ve výchozím nastavení se jmenují Breakout session 1, Breakout session 2a tak dále. Chcete-li přejmenovat relaci přerušení, najeďte myší Další na název, klikněte > Napřejmenování a zadejte nový název.

Přejmenovat

Pokud v kroku 3 zvolíte Automaticky, budou účastníci přiřazeni.

Vytvořené breakoutové relace

Pokud jste v kroku 3 zvolili Ručně, vyberte účastníky, které chcete přiřadit v části Nepřiřazené , klepněte na tlačítko Přiřadit a potom vyberte relaci přerušení nebovytvořte novou relaci přerušení. Tento krok opakujte, dokud nebudou přiřazeni všichni účastníci.

Přesunout do schůzky
Počet účastníků, které jste přiřadili ke každé relaci přerušení, se zobrazuje v závorce vedle názvu relace přerušení.
Počet účastníků v každé relaci
5

Pokud chcete upravit schůzky přerušení, můžete účastníky přesunout, vyměnit nebo odebrat nebo přidat relace.

Přesunout účastníky
6

Po dokončení předběžného přiřazení účastníků klikněte na Vytvořita dokončete plánování schůzky.

Pokud chcete změnit předpodepsání před zahájením schůzky, přejděte na Schůzky , vyberte název schůzky ze seznamu schůzek a klepněte na tlačítkoPředpodepisovat schůzky.

Předběžně přiřadit schůzky ve skupinách

Co dělat dál

Po schůzce:

 1. Změna nastavení relace přerušení. Nastavení musíte po zahájení relací změnit.

 2. Až budete připraveni zahájit všechny breakout relace, klikněte na Spustit breakout sessions.

  Zahájit schůzky ve skupinách

Předassignace pomocí souboru CSV je k dispozici na webech WBS41.2 a novějších. Informace o tom, kterou verzi schůzek Webex používáte, najdete v tématu Vyhledání čísla verze schůzek cisco webex.

1

Podle pokynů naplánujte schůzku. Pole Účastníci v plánovači není nutné dokončovat. Všichni lidé, které zahrnete do souboru CSV, budou pozváni na schůzku.

Až se dostanete do části Zobrazit rozšířené možnosti plánovače schůzky, přejděte ke kroku 2.

2

Na stránce Naplánovat schůzku klepněte na tlačítko Zobrazit upřesňující možnosti > možnosti plánování , zaškrtněte políčko Povolit schůzky přerušení a potom klepněte na tlačítkoPředpodepsat schůzky přerušení.

Zaškrtávací políčko Povolit návštěvy přerušení
3

V dialogovém okně Před přiřazením relace přerušení klepněte na tlačítko Importovat ze souboru CSV. Tlačítko Vytvořit


 
Prozatím je v pořádku přijmout výchozí hodnoty. Tyto informace budou přepsány při importu souboru CSV.
4

Stáhněte si šablonu formátu CSV.

Importovat ze souboru CSV
5

Naplňte soubor šablony .csv formátu zadaného v šabloně a pak nahrajte soubor CSV.

Šablona CSV
Vytvoří se schůzky přerušení a lidé jsou předem přiřazeni.
Schůzky zalomení jsou předem přiřazeny
6

Pokud chcete upravit schůzky ve zalomování, můžete přesouvat, vyměňovat nebo odebírat lidi nebo přidávat relace.

Přesunout, vyměnit, odebrat
7

Po dokončení předběžného přiřazení osob klikněte na Vytvořita dokončete plánování schůzky.

Pokud chcete změnit předpodepsání před zahájením schůzky, přejděte na Schůzky , vyberte název schůzky ze seznamu schůzek a klepněte na tlačítkoPředpodepisovat schůzky.

Předběžně přiřadit schůzky ve skupinách

Co dělat dál

Po schůzce:

 1. Změna nastavení relace přerušení. Nastavení musíte po zahájení relací změnit.

 2. Až budete připraveni zahájit všechny breakout relace, klikněte na Spustit breakout sessions.

  Zahájit schůzky ve skupinách