Tato funkce je podporována v aplikacích Webex Meetings a Webex Webinars. V aplikaci Webex je tato funkce k dispozici na naší platformě pro schůzky Webex Suite. Zjistěte, zda vaše schůzky používají platformu pro schůzky Webex Suite.

Osoby můžete předem přiřadit schůzky ve skupinách buď pomocí seznamu účastníků nebo panelistů, nebo importem soubor CSV:

 • Pokud používáte seznam účastníků pro schůzky nebo seznam panelistů pro webináře, můžete lidi přiřadit ručně nebo automaticky. Účastníky můžete k webinářům přiřadit ručně.

  Jakékoli spoluhostitelů na vašem seznamu nebudou automaticky přiřazeni ke schůzkám ve skupinách.

 • Pokud importujete soubor CSV, můžete si stáhnout šablonu a poté zadat názvy schůzek ve skupinách a e-mailové adresy osob, které chcete předem přiřadit. Tito lidé jsou pozváni na schůzku.

Můžete přiřadit , přesunout , nebo odebrat účastníky během schůzky, pokud potřebujete provést úpravy po zahájení schůzky.


 
Během webináře nemůžete přiřadit účastníky do schůzka ve skupinách ve skupinách. Po zahájení schůzky ve skupinách mohou účastníci vybrat, ke které schůzka ve skupinách ve skupinách se chtějí připojit.

Předběžně přiřaďte pozvané osoby ze seznamu účastníků

1

Postupujte podle pokynů pro naplánování schůzky. Ujistěte se, že jste účastníky již přidali.

V aplikaci Webex postupujte podle pokynů a naplánujte schůzku z kalendáře schůzek nebo naplánujte schůzku z prostoru.
2

Na stránce Plán klepněte na možnost Rozšířená nastavení > Možnosti plánování.

V aplikaci Webex na webu Naplánujte schůzku stránce klikněte Pokročilá nastavení > Možnosti plánování .
3

Zkontrolujte Povolit schůzky ve skupinách a potom klikněte na možnost Předběžně přiřadit schůzky ve skupinách .

4

Vyberte počet relací ve skupinách, které chcete vytvořit, a jak chcete přiřadit účastníky:

 • Přiřadit účastníky automaticky – Webex rozděluje účastníky rovnoměrně do každé schůzky ve skupinách.

  V aplikaci Webex se můžete rozhodnout přiřadit spoluhostitele do schůzka ve skupinách ve skupinách automaticky.

 • Přiřaďte účastníky ručně – přiřazujete účastníky ke každé schůzce ve skupinách.
 • Umožněte účastníkům vybrat libovolnou relaci – Účastníci vyberou relaci, ke které se připojí. Tato možnost je dostupná v aplikaci Webex .
5

Klepněte na tlačítko Další.

Ve výchozím nastavení jsou pojmenovány Schůzka ve skupinách 1 , Schůzka ve skupinách 2 a tak dále. Chcete-li přejmenovat schůzku ve skupinách, najeďte myší na název a klikněte na něj. More > Přejmenovat a poté zadejte nový název.

Pokud jste vybrali možnost Přiřadit účastníky automaticky, budou účastníci přiřazeni ke schůzkám ve skupinách rovnoměrně.

Pokud jste vybrali možnost Přiřadit účastníky ručně, přetáhněte účastníka do schůzky ve skupinách, ke které je chcete přidat. Tento krok opakujte, dokud nepřiřadíte všechny účastníky.

Počet účastníků, které jste přiřadili ke každé schůzka ve skupinách ve skupinách, se zobrazuje v závorkách vedle názvu schůzka ve skupinách ve skupinách.
6

(Volitelné) Kliknutím na možnost Nastavení nastavte další podmínky pro účastníky schůzky ve skupinách.

7

Pokud chcete upravit schůzky ve skupinách, můžete přesunout, vyměnit nebo odebrat účastníky nebo přidat relace.

8

Po dokončení předběžného přiřazování účastníků klikněte na Vytvořit a dokončete plánování schůzky.

Předběžně přiřadit osoby ze soubor CSV

Předem přiřaďte účastníky pomocí souboru CSV.

Než začnete

Tato funkce není v aplikaci Webex dostupná.
1

Postupujte podle pokynů pro naplánování schůzky. nemusíte vyplňovat Účastníci nebo Panelisté v plánovači. Na schůzku bude pozván každý, koho zahrnete do souboru CSV.

2

Na stránce Plán klepněte na možnost Rozšířená nastavení > Možnosti plánování.

3

Zkontrolujte Povolit schůzky ve skupinách a potom klikněte na možnost Předběžně přiřadit schůzky ve skupinách .

4

V okně Předběžné přiřazení schůzek ve skupinách klikněte na možnost Importovat z CSV.


 
Můžete OK přijmout výchozí hodnoty. Tyto informace se při importu soubor CSV přepíší.
5

Stáhněte si šablonu formátu CSV.

Import from CSV
6

Vyplňte template.csv ve formátu zadaném v šabloně a poté nahrajte soubor CSV.

CSV template
Jsou vytvořeny schůzky ve skupinách a jsou jim předem přiřazeni lidé.
Breakout sessions are preassigned
7

Pokud chcete upravit schůzky ve skupinách, můžete přesunout, vyměnit, odebrat, odebrat osoby nebo přidat schůzky.

Move, exchange, remove
8

Až dokončíte předběžné přiřazování osob, klikněte na možnost Vytvořit a poté dokončete plánování schůzky.

Chcete-li změnit předběžná přiřazení před zahájením schůzky, přejděte do části Schůzky, vyberte schůzku ze seznamu a klikněte na možnost Předběžné přiřazení v části Schůzky ve skupinách.

Co dělat dál

Po zahájení schůzky:

 1. Změňte nastavení schůzka ve skupinách ve skupinách . Po zahájení relací již nelze nastavení změnit.

 2. Až budete připraveni zahájit všechny schůzky ve skupinách, klikněte Zahájit schůzky ve skupinách .

Předběžně přiřaďte pozvané osoby ze seznamu účastníků

1

Postupujte podle pokynů pro naplánování webináře. Ujistěte se, že jste již přidali účastníky.

2

Na stránce Plán stránce klikněte Pokročilé možnosti .

3

Zkontrolujte možnost Povolit schůzky ve skupinách zaškrtávací políčko a potom klikněte na tlačítko Předběžně přiřadit schůzky ve skupinách .

4

Vyberte počet relací ve skupinách, které chcete vytvořit, a jak chcete přiřadit účastníky:

 • Automaticky – Webex rozdělí účastníky rovnoměrně do jednotlivých schůzek ve skupinách.

  V aplikaci Webex se můžete rozhodnout přiřadit spoluhostitele do schůzka ve skupinách ve skupinách automaticky.

 • Ručně –Účastníky přiřadíte do každé schůzka ve skupinách ve skupinách .
 • Umožněte účastníkům vybrat libovolnou relaci – Účastníci vyberou relaci, ke které se připojí. Tato možnost je dostupná v aplikaci Webex .

 

Účastníky nelze automaticky přiřadit do schůzek ve skupinách pro webináře. Můžete je přidat ručně.

5

Klikněte na Vytvořit.

Ve výchozím nastavení jsou pojmenovány Schůzka ve skupinách 1 , Schůzka ve skupinách 2 a tak dále. Chcete-li přejmenovat schůzku ve skupinách, najeďte myší na název a klikněte na něj. More > Přejmenovat a poté zadejte nový název.

Pokud jste zvolili Automaticky , budou účastníci přiřazeni do schůzek ve skupinách rovnoměrně.

Pokud jste zvolili Ručně , vyberte účastníky, které chcete přiřadit Nepřiřazeno , klikněte Přiřadit komu a potom vyberte schůzka ve skupinách ve skupinách nebo vytvořte schůzku ve skupinách Nová schůzka ve skupinách . Tento krok opakujte, dokud nepřiřadíte všechny účastníky.

Počet účastníků, které jste přiřadili ke každé schůzka ve skupinách ve skupinách, se zobrazuje v závorkách vedle názvu schůzka ve skupinách ve skupinách.
6

Pokud chcete upravit schůzky ve skupinách, můžete přesunout, vyměnit nebo odebrat účastníky nebo přidat relace.

7

Po dokončení předběžného přiřazování účastníků klikněte na možnost Vytvořit a potom dokončete plánování webináře.

Co dělat dál

Po zahájení schůzky:

 1. Změňte nastavení schůzka ve skupinách ve skupinách . Po zahájení relací již nelze nastavení změnit.

 2. Až budete připraveni zahájit všechny schůzky ve skupinách, klikněte Zahájit schůzky ve skupinách .

Předběžně přiřadit osoby ze soubor CSV

Předem přiřaďte panelisty a účastníky pomocí souboru CSV.

Než začnete

Tato funkce není v aplikaci Webex dostupná.
1

Postupujte podle pokynů pro naplánování webináře. nemusíte vyplňovat Účastníci nebo Panelisté v plánovači. Každý, koho zahrnete do souboru CSV, bude pozván na webinář.

2

Na stránce Plán stránce klikněte Pokročilé možnosti .

3

Zkontrolujte Povolit schůzky ve skupinách a potom klikněte na možnost Předběžně přiřadit schůzky ve skupinách .

4

V Předběžné úkoly schůzky ve skupinách okně, klikněte Import ze soubor CSV .Create button


 
Můžete OK přijmout výchozí hodnoty. Tyto informace se při importu soubor CSV přepíší.
5

Stáhněte si šablonu formátu CSV.

Import from CSV
6

Vyplňte template.csv ve formátu zadaném v šabloně a poté nahrajte soubor CSV.

CSV template
Jsou vytvořeny schůzky ve skupinách a jsou jim předem přiřazeni lidé.
Breakout sessions are preassigned
7

Pokud chcete upravit schůzky ve skupinách, můžete přesunout, vyměnit, odebrat, odebrat osoby nebo přidat schůzky.

Move, exchange, remove
8

Po dokončení předběžného přiřazování osob klikněte na možnost Vytvořit a poté dokončete plánování webináře.

Chcete-li předběžné přiřazení změnit před zahájením webináře, přejděte na Schůzky nebo Webináře, vyberte webinář ze seznamu a klikněte na Předběžné přiřazení v části Schůzky ve skupinách.

Co dělat dál

Po zahájení webináře:

 1. Změňte nastavení schůzka ve skupinách ve skupinách . Po zahájení relací již nelze nastavení změnit.

 2. Až budete připraveni zahájit všechny schůzky ve skupinách, klikněte Zahájit schůzky ve skupinách .