Můžete předem přiřadit lidi k útěkovým relacím na schůzkách buď pomocí seznamu účastníků, nebo importem souboru CSV:

  • Pokud používáte seznam účastníků, můžete je přiřadit ručně nebo automaticky.

    Žádní spoluhostitelé na tvém seznamu nebudou automaticky přiřazeni k útěkovým relacím.

  • Pokud importujete soubor CSV, můžete stáhnout šablonu a poté zadat názvy útěkových relací a e-mailové adresy lidí, které chcete předřadit. Tito lidé budou pozváni na setkání.

Pokud potřebujete provést úpravy po zahájení schůzky, můžete účastníky během schůzky přiřadit, přesunout nebo odebrat.


 

Vwebináře, pouze panelisté mohou být předběžně přiřazeni k útěkovým relacím. Účastníky nelze předem přiřadit k útěkovým relacím. Jakmile breakout relace začaly, účastníci si mohou vybrat, který breakout relace chtějí připojit.

1

Pro naplánování schůzky postupujte podle pokynů. Ujistěte se, že jste již přidali účastníky.

2

Na stránce Plánování schůzky klikněte na možnost Pokročilé možnosti.

3

Zaškrtněte políčko Enable breakout sessions (Povolit breakout relace) a klikněte na tlačítko Preassign breakout sessions (Předřadit breakout relace).

4

Vyberte počet útěkových relací, které chcete vytvořit, a způsob, jakým chcete přiřadit své účastníky:

  • Automaticky: Nechte nás rozdělit své účastníky rovnoměrně do každého z breakout zasedání.
  • Ručně: Přiřadíte účastníky ke každé relaci útěku.
5

Klikněte na Vytvořit.

Jsou vytvořena útěková sezení. Ve výchozím nastavení jsou pojmenovány Breakout session 1, Breakout session 2, a tak dále. Chcete-li relaci přejmenovat, najeďte myší na název, klikněte na Další > Přejmenovat a zadejte nový název.

Pokud jste zvolili Automaticky v kroku 4, účastníci jsou přiřazeni.

Pokud jste v kroku 4 zvolili možnost Ručně, vyberte účastníky, které chcete přiřadit v části Nepřiřazeno, klikněte na tlačítko Přiřadit a potom vyberte relaci útěku nebo vytvořte novou relaci útěku. Tento krok opakujte, dokud nebudou přiřazeni všichni účastníci.

Počet účastníků, které jste přiřadili ke každé relaci útěku, se zobrazuje v závorkách vedle názvu relace útěku.
6

Pokud chceš upravit relace útěku, můžeš přesunout, vyměnit nebo odebrat účastníky nebo přidat relace.

7

Po dokončení předběžného přiřazení účastníků klikněte na tlačítko Vytvořit a poté dokončete plánování schůzky.

Co dělat dál

Po zahájení schůzky:

  1. Změnit nastavení breakout relace. Po spuštění relací nelze nastavení změnit.

  2. Až budeš připraven/a začít se všemi útěkovými relacemi, klikni na Zahájit útěkové relace.

Předběžné přiřazení pomocí souboru CSV je k dispozici na stránkách WBS41.2 a novějších. Chcete-li zjistit, kterou verzi Webex Meetings používáte, přečtěte si část Najít číslo verze Cisco Webex Meetings.

1

Pro naplánování schůzky postupujte podle pokynů. V plánovači nemusíte vyplňovat pole Účastníci. Všichni lidé, které zahrneš do souboru CSV, budou pozváni na schůzku.

2

Na stránce Plánování schůzky klikněte na možnost Pokročilé možnosti.

3

Zaškrtněte políčko Enable breakout sessions a klikněte na tlačítko Preassign breakout sessions.

4

V dialogovém okně Předběžné přiřazení relace Breakout klikněte na tlačítko Importovat ze souboru CSV. Tlačítko Vytvořit


 
Prozatím je v pořádku přijmout výchozí hodnoty. Tyto informace budou přepsány při importu souboru CSV.
5

Stáhněte si šablonu formátu CSV.

Importovat ze souboru CSV
6

Vyplňte template.csv soubor ve formátu uvedeném v šabloně a poté nahrajte soubor CSV.

šablony CSV
Únikové relace jsou vytvořeny a lidé jsou předurčeni.
Přerušovací relace jsou předem přiřazeny
7

Pokud chceš upravit relace útěku, můžeš přesunout, vyměnit nebo odebrat lidi nebo přidat relace.

Pohyb, výměna, odstranění
8

Po dokončení předběžného přiřazování osob klikněte na tlačítko Vytvořit a poté dokončete plánování schůzky.

Chcete-li změnit předběžné přiřazení před zahájením schůzky, přejděte do části Schůzky, vyberte název schůzky ze seznamu schůzek a klikněte na položku Předřadit úniková relace.

Co dělat dál

Po zahájení schůzky:

  1. Změnit nastavení breakout relace. Po spuštění relací nelze nastavení změnit.

  2. Až budeš připraven/a začít se všemi útěkovými relacemi, klikni na Zahájit útěkové relace.