Den här funktionen stöds i Webex Meetings och Webex Webinars. I Webex-appen är den här funktionen tillgänglig på vår mötesplattform för Webex Suite. Ta reda på om dina möten använder Webex Suite-mötesplattformen.

Du kan förtilldela personer till privata möten antingen genom att använda din deltagar- eller diskussionsdeltagarlista eller genom att importera en CSV-fil:

 • Om du använder deltagarlistan för möten eller diskussionsdeltagarlistan för webbseminarier kan du tilldela personer manuellt eller automatiskt. Du kan tilldela deltagare till webbseminarier manuellt.

  Alla medvärdar i din lista tilldelas inte automatiskt till privata möten.

 • Om du importerar en CSV-fil kan du hämta en mall och sedan ange namnen på de privata mötena och e-postadresserna till de personer som du vill förtilldela. Dessa personer bjuds in till mötet.

Du kan tilldela, flytta eller ta bort mötesdeltagare under mötet om du behöver göra justeringar efter att mötet har startat.


 
Du kan inte tilldela deltagare till ett privat möte under ett webbseminarium. När privata möten har startat kan deltagarna välja vilket privat möte de vill delta i.

Förtilldela inbjudna från din deltagarlista

1

Följ stegen för att schemalägga ett möte. Se till att du redan har lagt till deltagarna.

2

Klicka på sidan SchemaläggAvancerade inställningar > Schemaläggningsalternativ.

Klicka på sidan Schemalägg ett möte i Webex-appen Avancerade inställningar > Schemaläggningsalternativ.
3

Markera Aktivera privata möten och klicka sedan på Förtilldela privata möten.

4

Välj antalet privata möten som du vill skapa och hur du vill tilldela dina mötesdeltagare:

 • Tilldela mötesdeltagare automatiskt – Webex delar upp dina mötesdeltagare jämnt i var och en av de privata mötena.

  I Webex-appen kan du välja att tilldela medvärden till ett privat möte automatiskt.

 • Tilldela mötesdeltagare manuellt – du tilldelar mötesdeltagare till varje privat möte.
 • Låt mötesdeltagare välja en session – Mötesdeltagare väljer en session att delta i. Det här alternativet är tillgängligt i Webex-appen.
5

Klicka på Nästa.

Som standard kallas de för privat möte 1, privat möte 2 och så vidare. Om du vill byta namn på ett privat möte håller du muspekaren över namnet och klickar på More > Byt namn och ange ett nytt namn.

Om du väljer Tilldela mötesdeltagare automatiskt tilldelas mötesdeltagarna jämnt till privata möten.

Om du väljer Tilldela mötesdeltagare manuellt drar du mötesdeltagaren till det privata möte som du vill lägga till dem i. Upprepa det här steget tills du tilldelar alla mötesdeltagare.

Antalet deltagare som du har tilldelat till varje privat möte visas i parentes bredvid namnet på det privata mötet.
6

(Valfritt) Klicka på Inställningar för att ställa in ytterligare villkor för mötesdeltagare i privata möten.

7

Om du vill justera de privata mötena kan du flytta, byta eller ta bort mötesdeltagare eller lägga till sessioner.

8

När du är klar med att förtilldela mötesdeltagare klickar du på Skapa och avslutar sedan schemaläggningen av mötet.

Förtilldela personer från en CSV-fil

Förtilldela deltagare med en CSV-fil.

Innan du börjar

Den här funktionen är inte tillgänglig i Webex-appen.
1

Följ stegen för att schemalägga ett möte. Du behöver inte fylla i fältet Deltagare eller diskussionsdeltagare i schemaläggaren. Alla som du inkluderar i CSV-filen bjuds in till mötet.

2

Klicka på sidan SchemaläggAvancerade inställningar > Schemaläggningsalternativ.

3

Markera Aktivera privata möten och klicka sedan på Förtilldela privata möten.

4

Klicka på Importera från CSV i fönstret Förtilldelningar för privat möte.


 
Det är OK att acceptera standardvärdena för tillfället. Den här informationen skrivs över när du importerar din CSV-fil.
5

Hämta CSV-formatmallen.

Import from CSV
6

Fyll i template.csv filen med det format som anges i mallen och överför sedan din CSV-fil.

CSV template
De privata mötena skapas och personerna förtilldelas.
Breakout sessions are preassigned
7

Om du vill justera de privata mötena kan du flytta, byta eller ta bort personer eller lägga till sessioner.

Move, exchange, remove
8

När du är klar med att förtilldela personer klickar du på Skapa och avslutar sedan schemaläggningen av mötet.

Om du vill ändra förtilldelningarna innan mötet startar går du till Möten, väljer mötet i listan och klickar på Förtilldela i avsnittet Privata möten.

Nästa steg

Efter att mötet har startat:

 1. Ändra inställningar för privat möte. Du kan inte ändra inställningarna efter att sessionerna har startat.

 2. När du är redo att starta alla privata möten klickar du på Starta privata möten.

Förtilldela inbjudna från din deltagarlista

1

Följ stegen för att schemalägga ett webbseminarium. Se till att du redan har lagt till deltagarna.

2

På sidan Schemalägg klickar du på Avancerade alternativ.

3

Markera kryssrutan Aktivera privata möten och klicka sedan på Förtilldela privata möten.

4

Välj antalet privata möten som du vill skapa och hur du vill tilldela dina mötesdeltagare:

 • Automatiskt – Webex delar upp dina mötesdeltagare jämnt i varje privat möte.

  I Webex-appen kan du välja att tilldela medvärden till ett privat möte automatiskt.

 • Manuellt – du tilldelar mötesdeltagare till varje privat möte.
 • Låt mötesdeltagare välja en session – Mötesdeltagare väljer en session att delta i. Det här alternativet är tillgängligt i Webex-appen.

 

Du kan inte automatiskt tilldela deltagare till privata möten för webbseminarier. Du kan lägga till dem manuellt.

5

Klicka på Skapa.

Som standard kallas de för privat möte 1, privat möte 2 och så vidare. Om du vill byta namn på ett privat möte håller du muspekaren över namnet och klickar på More > Byt namn och ange ett nytt namn.

Om du väljer Automatiskt tilldelas mötesdeltagarna jämnt till privata möten.

Om du väljer Manuellt väljer du de deltagare som ska tilldelas under Ej tilldelad, klickar på Tilldela till och väljer sedan det privata mötet eller skapar ett nytt privat möte. Upprepa det här steget tills du tilldelar alla mötesdeltagare.

Antalet deltagare som du har tilldelat till varje privat möte visas i parentes bredvid namnet på det privata mötet.
6

Om du vill justera de privata mötena kan du flytta, byta eller ta bort mötesdeltagare eller lägga till sessioner.

7

När du är klar med att förtilldela mötesdeltagare klickar du på Skapa och avslutar sedan schemaläggning av webbseminariet.

Nästa steg

När mötet har startat:

 1. Ändra inställningar för privat möte. Du kan inte ändra inställningarna efter att sessionerna har startat.

 2. När du är redo att starta alla privata möten klickar du på Starta privata möten.

Förtilldela personer från en CSV-fil

Förtilldela diskussionsdeltagare och deltagare med en CSV-fil.

Innan du börjar

Den här funktionen är inte tillgänglig i Webex-appen.
1

Följ stegen för att schemalägga ett webbseminarium. Du behöver inte fylla i fältet Deltagare eller diskussionsdeltagare i schemaläggaren. Alla som du inkluderar i CSV-filen bjuds in till webbseminariet.

2

På sidan Schemalägg klickar du på Avancerade alternativ.

3

Markera Aktivera privata möten och klicka sedan på Förtilldela privata möten.

4

I fönstret Förtilldelningar för privat möte klickar du på Importera från CSV-fil.Create button


 
Det är OK att acceptera standardvärdena för tillfället. Den här informationen skrivs över när du importerar din CSV-fil.
5

Hämta CSV-formatmallen.

Import from CSV
6

Fyll i template.csv filen med det format som anges i mallen och överför sedan din CSV-fil.

CSV template
De privata mötena skapas och personerna förtilldelas.
Breakout sessions are preassigned
7

Om du vill justera de privata mötena kan du flytta, byta eller ta bort personer eller lägga till sessioner.

Move, exchange, remove
8

När du är klar med att förtilldela personer klickar du på Skapa och avslutar sedan schemaläggningen av webbseminariet.

Om du vill ändra förtilldelningarna innan webbseminariet startar går du till Meetings eller Webbseminarier, väljer webbseminariet i listan och klickar på Förtilldela i avsnittet Privata möten.

Nästa steg

När webbseminariet har startat:

 1. Ändra inställningar för privat möte. Du kan inte ändra inställningarna efter att sessionerna har startat.

 2. När du är redo att starta alla privata möten klickar du på Starta privata möten.