Katılımcı listenizi kullanarak veya bir CSV dosyasını içe aktararak kişileri toplantılarda aralara önceden atamanız gerekir:

  • Katılımcı listesini kullanıyorsanız, davetlileri manuel veya otomatik olarak atabilirsiniz.

    Listeniz üzerinde herhangi bir ortak toplantı sahibi otomatik olarak ara oturumlara atanmaacaktır.

  • CSV dosyasını içe aktarıyorsanız şablonu indirebilir ve ardından ön atama yapmak istediğiniz kişilerin araların adlarını ve e-posta adreslerini girebilirsiniz. Bu kişiler toplantıya davet edildi.

Toplantı başladıktan sonra ayarlamalar yapmak zorundasanız, yine de toplantı sırasında katılımcıları atayın, hareket ettirin veya katılımcıları çıkarın.


 

İçindeweb seminerleri, yalnızca panelistler ara oturumlara önceden atanabilir. Katılımcılar ara oturumlara önceden atanamaz. Ara oturumlar başladıktan sonra, katılımcılar hangi beyin fırtınası oturumları katılmak istemediklerini seçebilir.

1

Toplantı planlamak için adımları uygulayın. Katılımcıları zaten ekledik emin olun.

2

Bir Toplantı Planla sayfasında Gelişmiş seçenekler'e tıklayın.

3

Araları etkinleştir onay kutusunu işaretleyin ve ardından Araları Önceden Atama'ya tıklayın.

4

Oluşturmak istediğiniz araların sayısını ve katılımcılarınızı nasıl atamak istediğinizi seçin:

  • Otomatik olarak: Katılımcılarınızı her bir ara oturuma doğru bölüşalım.
  • Manuel olarak: Her eğitim katılımcılarına katılımcı beyin fırtınası oturumları.
5

Oluştur'a tıklayın.

Ara oturumlar oluşturulur. Varsayılan olarak ara 1, ara 2, oturum ve diğer olarak adlandırılmıştır. Bir beyin fırtınası oturumları yeniden adlandırmak için adın üzerine gelin, Daha Fazlasonra > adlandır'a tıklayın ve ardından yeni bir ad girin.

4. Adımda Otomatik olarak'ı seçtiysanız katılımcılar atanır.

4. Adımda Manuel olarak öğesini seçtiysanız Atanmamış altında atanacak katılımcıları seçin, Ata'ya tıklayın ve ardından beyin fırtınası oturumları veya Yeni Etkinlik beyin fırtınası oturumları. Tüm katılımcılar atanana kadar bu adımı tekrarlayın.

Atamış her bir katılımcı sayısı beyin fırtınası oturumları katılımcı adının yanında parantez içinde beyin fırtınası oturumları.
6

Araları ayarlamak için katılımcıları hareket ettirin, fikir alışverişinde bulunarak çıkarın ya da oturum ekleyin.

7

Katılımcıları önceden atamayı tamamlayarak Oluştur'a tıklayın ve ardından toplantıyı planlamayı bitirin.

Sonraki adım

Toplantı başladıktan sonra:

  1. Ayarları beyin fırtınası oturumları değiştirin. Oturumlar başladıktan sonra ayarları değiştiremezsiniz.

  2. Tüm araları başlatmaya hazır olduğunda, Araları başlat'a tıklayın.

CSV dosyası kullanarak ön atama WBS41.2 ve sonraki sitelerde kullanılabilir. Hangi kullanıcı sürümünü kullanmak Webex Meetings için Uygulama sürümü Cisco Webex Meetings bakın.

1

Toplantı planlamak için adımları uygulayın. Planıcıda Katılımcılar alanını tamamlamanız gerekİr. CSV dosyasına dahil etmek istediğiniz tüm kişiler toplantıya davet edildi.

2

Bir Toplantı Planla sayfasında Gelişmiş seçenekler'e tıklayın.

3

Araları etkinleştir onay kutusunu işaretleyin ve ardından Araları Önceden Atama'ya tıklayın.

4

Ara oturum öncesi atamaları dosyasında, CSV dosyasından iletişim kutusu'e tıklayın. Oluştur düğmesi


 
Şu anda varsayılan değerleri kabul etmek doğru. CSV dosyanızı içe aktarırsanız bu bilgilerin üzerine yazılacaktır.
5

CSV biçimindeki şablonu indirin.

CSV’den içe aktar
6

Şu pencereyi doldurmak: template.csv dosyasını şablonda belirtilen biçimde kullanın ve ardından CSV dosyanızı yükleyin.

toplu olarak ata
Ara oturumlar oluşturulur ve kişiler önceden atanır.
Ara oturumlar önceden atanmış
7

Araları ayarlamak için kişi kaldırabilir, kişi kaldırabilir veya oturum ekleyebilirsiniz.

Taşıma, değiştirme, kaldırma
8

Kişi atamayı tamamla'ya tıklayın ve ardından toplantıyı planlamayı bitirin.

Toplantı başlamadan önce yapılan ön atamaları değiştirmek için Toplantılar'a gidin, toplantı listesinden toplantının adını seçin ve araları Önceden Atama'ya tıklayın.

Sonraki adım

Toplantı başladıktan sonra:

  1. Ayarları beyin fırtınası oturumları değiştirin. Oturumlar başladıktan sonra ayarları değiştiremezsiniz.

  2. Tüm araları başlatmaya hazır olduğunda, Araları başlat'a tıklayın.