Katılımcı listenizi kullanarak veya bir CSV dosyasını içe aktararak kişileri aralara önceden atamanız gerekir:

 • Katılımcı listesini kullanıyorsanız davetlileri manuel veya otomatik olarak atabilirsiniz.

  Listeniz üzerinde herhangi bir ortak toplantı sahibi otomatik olarak ara oturumlara atanmaacaktır.

 • CSV dosyasını içe aktarıyorsanız şablonu indirebilir ve ardından ön atama yapmak istediğiniz kişilerin araların adlarını ve e-posta adreslerini girebilirsiniz. Bu kişiler toplantıya davet edildi.

Toplantı başladıktan sonra ayarlamalar yapmak zorundasanız, yine de toplantı sırasında katılımcıları atayın, hareket ettirin veya katılımcıları çıkarın.

1

Toplantı planlamak için adımlarıuygulayın. Katılımcıları zaten ekledik emin olun.

Katılımcılar alanı

Toplantı planleyicinin Gelişmiş seçenekleri göster bölümüne gidin. 2. Adıma geçin.

2

Toplantı Planla sayfasında, Planlama seçenekleri'> Gelişmiş seçenekleri göster'e tıklayın, Araları etkinleştir onay kutusunu işaretleyin ve ardından Araları Önceden Atama'yatıklayın.

Araları etkinleştir onay kutusu
3

Oluşturmak istediğiniz araların sayısını ve katılımcılarınızı nasıl atamak istediğinizi seçin:

 • Otomatik olarak: Katılımcılarınızı her bir ara oturuma doğru bölüşalım.
 • Manuel Olarak: Her eğitim katılımcılarına katılımcı beyin fırtınası oturumları.
Ara oturumlar ön atamaları iletişim kutusu
4

Oluştur'a tıklayın.

Ara oturumlar oluşturulur. Varsayılan olarak, ara oturum 1 , ara2 , adını,ve diğer. Bir 31 beyin fırtınası oturumları adının üzerine gelin, sonra yeniden Daha Fazla Adlandır'> tıklayın ve ardından yeni bir adgirin.

Tekrar adlandır

3. Adımda Otomatik olarak'ı seçtiysanız katılımcılar atanır.

Oluşturulan ara oturumlar

3. Adımda Manuel olarak'ı seçtiyebilirsiniz; Atanmamış altında atanacak katılımcıları seçin, Ata öğesini tıklatın ve ardından beyin fırtınası oturumları seçin veya Yeni E-beyin fırtınası oturumları. Tüm katılımcılar atanana kadar bu adımı tekrarlayın.

Oturuma taşı
Atamış her bir katılımcı sayısı beyin fırtınası oturumları katılımcı adının yanında parantez içinde beyin fırtınası oturumları.
Her oturumda katılımcı sayısı
5

Araları ayarlamak için katılımcıları hareket ettirin, katılımcıları hareket ettirin veya kaldırın ya da oturum ekleyin.

Katılımcıları taşıma
6

Katılımcıları önceden atamayı tamamlayarak Oluştur 'a tıklayınve ardından toplantıyı planlamayı bitirin.

Toplantı başlamadan önce yapılan ön atamaları değiştirmek için Toplantılar 'a gidin, toplantı listesinden toplantının adını seçin ve araları önceden atama 'yatıklayın.

Beyin fırtınası oturumlarını önceden ata

Sonraki adım

Toplantı başladıktan sonra:

 1. Değişiklik beyin fırtınası oturumlarıdeğiştirin. Oturumlar başladıktan sonra ayarları değiştiremezsiniz.

 2. Tüm araları başlatmaya hazır olduğunda, Araları başlat tıklayın.

  Beyin fırtınası oturumlarını başlat

CSV dosyası kullanarak ön atama WBS41.2 ve sonraki sitelerde kullanılabilir. Hangi kullanıcı sürümünü kullanmak Webex Meetings için Uygulama sürümü Cisco Webex Meetings bakın.

1

Toplantı planlamak için adımlarıuygulayın. Planleyicide Katılımcılar alanını tamamlamanız gerekİr. CSV dosyasına dahil etmek istediğiniz tüm kişiler toplantıya davet edildi.

Toplantı planleyicinin Gelişmiş seçenekleri göster bölümüne gidin. 2. Adıma geçin.

2

Toplantı Planla sayfasında Gelişmiş seçenekleri göster veya Planlama seçenekleri > , Araları etkinleştir onay kutusunu işaretleyin ve ardından Araları Önceden Atama'yatıklayın.

Araları etkinleştir onay kutusu
3

Ara oturum ön atamaları iletişim kutusu CSV dosyasından içe aktar 'atıklayın. Oluştur düğmesi


 
Şu anda varsayılan değerleri kabul etmek doğru. CSV dosyanızı içe aktarırsanız bu bilgilerin üzerine yazılacaktır.
4

CSV biçimindeki şablonu indirin.

CSV’den içe aktar
5

Şablonda belirtilen biçimi kullanarak template.csv dosyasını yükleyin ve ardından CSV dosyanızı yükleyin.

toplu olarak ata
Ara oturumlar oluşturulur ve kişiler önceden atanır.
Ara oturumlar önceden atanmış
6

Araları ayarlamak için kişi kaldırabilir, kişi kaldırabilir veya oturum ekleyebilirsiniz.

Taşıma, değiştirme, kaldırma
7

Kişi atamayı tamam tamamlayarak Oluştur 'a tıklayın veardından toplantıyı planlamayı bitirin.

Toplantı başlamadan önce yapılan ön atamaları değiştirmek için Toplantılar 'a gidin, toplantı listesinden toplantının adını seçin ve araları önceden atama 'yatıklayın.

Beyin fırtınası oturumlarını önceden ata

Sonraki adım

Toplantı başladıktan sonra:

 1. Değişiklik beyin fırtınası oturumlarıdeğiştirin. Oturumlar başladıktan sonra ayarları değiştiremezsiniz.

 2. Tüm araları başlatmaya hazır olduğunda, Araları başlat tıklayın.

  Beyin fırtınası oturumlarını başlat