Bu özellik, Webex Meetings ve Webex Webinars’ta desteklenir. Webex Uygulamasında bu özellik, Webex Suite toplantı platformumuzda kullanılabilir. Toplantılarınızın Webex Suite toplantı platformunu kullanıp kullanmadığını öğrenin.

Katılımcınızı veya panelist listenizi kullanarak veya bir CSV dosyasını içe aktararak kişileri beyin fırtınası oturumlarına önceden atayabilirsiniz:

 • Toplantılar için katılımcı listesini veya web seminerleri için panelist listesini kullanıyorsanız kişileri manuel veya otomatik olarak atayabilirsiniz. Katılımcıları web seminerlerine manuel olarak atayabilirsiniz.

  Listenizdeki ortak toplantı sahipleri, beyin fırtınası oturumlarına otomatik olarak atanmaz.

 • Bir CSV dosyasını içe aktarırsanız şablonu indirebilir ve ardından önceden atamak istediğiniz kişilerin beyin fırtınası oturumlarının adlarını ve e-posta adreslerini girebilirsiniz. Bu kişiler toplantıya davet edilir.

Toplantı başladıktan sonra ayarlamalar yapmanız gerekirse toplantı sırasında katılımcıları atayabilir, taşıyabilir veya kaldırabilirsiniz.


 
Bir web semineri sırasında beyin fırtınası oturumuna katılımcı atayamazsınız. Beyin fırtınası oturumları başladıktan sonra katılımcılar katılmak istedikleri beyin fırtınası oturumunu seçebilir.

Katılımcı listenizden davetlileri önceden atayın

1

Toplantı planlamak için adımları izleyin. Katılımcıları önceden eklediğinizden emin olun.

2

Zamanlama sayfasında, düğmesine tıklayın Gelişmiş ayarlar > Zamanlama seçenekleri.

Webex Uygulamasında Toplantı planla sayfasında düğmesine tıklayın. Gelişmiş ayarlar > Planlama seçenekleri.
3

Beyin fırtınası oturumlarını etkinleştir seçeneğini işaretleyin ve ardından Beyin fırtınası oturumlarını önceden ata seçeneğine tıklayın.

4

Oluşturmak istediğiniz beyin fırtınası oturumlarının sayısını ve katılımcılarınıza nasıl atamak istediğinizi seçin:

 • Katılımcıları otomatik olarak atayın—Webex, katılımcılarınızı her bir beyin fırtınası oturumuna eşit olarak böler.

  Webex Uygulamasında, ortak toplantı sahibini otomatik olarak bir beyin fırtınası oturumuna atamayı seçebilirsiniz.

 • Katılımcıları manuel olarak atayın—Her bir beyin fırtınası oturumuna katılımcı atarsınız.
 • Katılımcıların herhangi bir oturumu seçmesine izin ver—Katılımcılar katılmak için bir oturum seçer. Bu seçenek, Webex Uygulamasında kullanılabilir.
5

İleri'ye tıklayın.

Varsayılan olarak bunlara Ara 1, Ara 2, vb. adları verilir. Beyin fırtınası oturumunu yeniden adlandırmak için farenin üzerine gelin, More > yeniden adlandırve ardından yeni bir ad girin.

Katılımcıları otomatik olarak ata'yı seçerseniz, katılımcılar beyin fırtınası oturumlarına eşit şekilde atanır.

Katılımcıları manuel olarak ata'yı seçtiyseniz katılımcıyı eklemek istediğiniz beyin fırtınası oturumuna sürükleyin. Tüm katılımcıları atayana kadar bu adımı tekrarlayın.

Her bir beyin fırtınası oturumuna atadığınız katılımcıların sayısı, beyin fırtınası oturumu adının yanında parantez içinde gösterilir.
6

(Isteğe bağlı) Ara katılımcıları için ek koşullar ayarlamak için Ayarlar'a tıklayın.

7

Beyin fırtınası oturumlarını ayarlamak istiyorsanız katılımcıları taşıyabilir, değiş tokuş edebilir veya kaldırabilir ya da oturum ekleyebilirsiniz.

8

Katılımcıları önceden atamayı bitirdiğinizde, Oluştur'a tıklayın ve toplantıyı planlamayı bitirin.

CSV dosyasından kişileri önceden atama

CSV dosyası kullanarak katılımcıları önceden atayın.

Başlamadan önce

Bu özellik, Webex Uygulamasında kullanılamaz.
1

Toplantı planlamak için adımları izleyin. Planlayıcıda Katılımcılar veya Panelistler alanını tamamlamanıza gerek yoktur. CSV dosyasına dahil ettiğiniz herkes toplantıya davet edilir.

2

Zamanlama sayfasında, düğmesine tıklayın Gelişmiş Ayarlar > Zamanlama seçenekleri.

3

Beyin fırtınası oturumlarını etkinleştir seçeneğini işaretleyin ve ardından Beyin fırtınası oturumlarını önceden ata seçeneğine tıklayın.

4

Ara ön atamaları penceresinde, CSV’den içe aktar’a tıklayın.


 
Şu an için varsayılan değerleri kabul etmeniz uygun. CSV dosyanızı içe aktardığınızda bu bilgilerin üzerine yazılır.
5

CSV biçimindeki şablonu indirin.

Import from CSV
6

Şurayı doldurun: template.csv şablonda belirtilen biçimi kullanarak dosyayı ve ardından CSV dosyanızı yükleyin.

CSV template
Beyin fırtınası oturumları oluşturulur ve kişiler önceden atanır.
Breakout sessions are preassigned
7

Beyin fırtınası oturumlarını ayarlamak istiyorsanız kişileri taşıyabilir, değiş tokuş edebilir veya kaldırabilir ya da oturum ekleyebilirsiniz.

Move, exchange, remove
8

Kişi atamayı bitirdiğinizde, Oluştur'a tıklayın ve toplantıyı planlamayı tamamlayın.

Toplantı başlamadan önce ön atamaları değiştirmek için Toplantılar'a gidin, listeden toplantıyı seçin ve Beyin fırtınası oturumları bölümünde Ön Ata'ya tıklayın.

Sonraki işlemler

Toplantı başladıktan sonra:

 1. Beyin fırtınası oturumu ayarlarını değiştirin. Oturumlar başladıktan sonra ayarları değiştiremezsiniz.

 2. Tüm beyin fırtınası oturumlarını başlatmaya hazır olduğunuzda, Beyin fırtınası oturumlarını başlat seçeneğine tıklayın.

Katılımcı listenizden davetlileri önceden atayın

1

Web semineri planlamak için adımları izleyin. Katılımcıları zaten eklediğinizden emin olun.

2

Zamanlama sayfasında, Gelişmiş seçenekler'e tıklayın.

3

Beyin fırtınası oturumlarını etkinleştir onay kutusunu işaretleyin ve ardından Beyin fırtınası oturumlarını önceden ata seçeneğine tıklayın.

4

Oluşturmak istediğiniz beyin fırtınası oturumlarının sayısını ve katılımcılarınıza nasıl atamak istediğinizi seçin:

 • Otomatik olarak—Webex, katılımcılarınızı her bir beyin fırtınası oturumuna eşit şekilde böler.

  Webex Uygulamasında, ortak toplantı sahibini otomatik olarak bir beyin fırtınası oturumuna atamayı seçebilirsiniz.

 • Manuel olarak—Her bir beyin fırtınası oturumuna katılımcı atarsınız.
 • Katılımcıların herhangi bir oturumu seçmesine izin ver—Katılımcılar katılmak için bir oturum seçer. Bu seçenek, Webex Uygulamasında kullanılabilir.

 

Web seminerleri için beyin fırtınası oturumlarına otomatik olarak katılımcı atayamazsınız. Bunları manuel olarak ekleyebilirsiniz.

5

Oluştur'a tıklayın.

Varsayılan olarak bunlara Ara 1, Ara 2, vb. adları verilir. Beyin fırtınası oturumunu yeniden adlandırmak için farenin üzerine gelin, More > yeniden adlandırve ardından yeni bir ad girin.

Otomatik Olarak seçerseniz katılımcılar beyin fırtınası oturumlarına eşit şekilde atanır.

Manuel Olarak seçtiyseniz, Atanmadı altında atayacağınız katılımcıları seçin, Şuna ata öğesine tıklayın ve ardından arayı seçin veya Yeni bir ara oluşturun. Tüm katılımcıları atayana kadar bu adımı tekrarlayın.

Her bir beyin fırtınası oturumuna atadığınız katılımcıların sayısı, beyin fırtınası oturumu adının yanında parantez içinde gösterilir.
6

Beyin fırtınası oturumlarını ayarlamak istiyorsanız katılımcıları taşıyabilir, değiş tokuş edebilir veya kaldırabilir ya da oturum ekleyebilirsiniz.

7

Katılımcıları önceden atamayı bitirdiğinizde, Oluştur'a tıklayın ve web seminerini planlamayı tamamlayın.

Sonraki işlemler

Toplantı başladıktan sonra:

 1. Beyin fırtınası oturumu ayarlarını değiştirin. Oturumlar başladıktan sonra ayarları değiştiremezsiniz.

 2. Tüm beyin fırtınası oturumlarını başlatmaya hazır olduğunuzda, Beyin fırtınası oturumlarını başlat seçeneğine tıklayın.

CSV dosyasından kişileri önceden atama

CSV dosyası kullanarak panelistleri ve katılımcıları önceden atayın.

Başlamadan önce

Bu özellik, Webex Uygulamasında kullanılamaz.
1

Web semineri planlamak için adımları izleyin. Planlayıcıda Katılımcılar veya Panelistler alanını tamamlamanıza gerek yoktur. CSV dosyasına dahil ettiğiniz herkes web seminerine davet edilir.

2

Zamanlama sayfasında, Gelişmiş seçenekler'e tıklayın.

3

Beyin fırtınası oturumlarını etkinleştir seçeneğini işaretleyin ve ardından Beyin fırtınası oturumlarını önceden ata seçeneğine tıklayın.

4

Ara ön atamaları penceresinde, CSV dosyasından içe aktar’a tıklayın.Create button


 
Şu an için varsayılan değerleri kabul etmeniz uygun. CSV dosyanızı içe aktardığınızda bu bilgilerin üzerine yazılır.
5

CSV biçimindeki şablonu indirin.

Import from CSV
6

Şurayı doldurun: template.csv şablonda belirtilen biçimi kullanarak dosyayı ve ardından CSV dosyanızı yükleyin.

CSV template
Beyin fırtınası oturumları oluşturulur ve kişiler önceden atanır.
Breakout sessions are preassigned
7

Beyin fırtınası oturumlarını ayarlamak istiyorsanız kişileri taşıyabilir, değiş tokuş edebilir veya kaldırabilir ya da oturum ekleyebilirsiniz.

Move, exchange, remove
8

Kişi atamayı bitirdiğinizde, Oluştur'a tıklayın ve web semineri planlamayı tamamlayın.

Web semineri başlamadan önce ön atamaları değiştirmek için Toplantılar veya Web Seminerleri bölümüne gidin, listeden web seminerini seçin ve Beyin fırtınası oturumları bölümünde Önceden Ata seçeneğine tıklayın.

Sonraki işlemler

Web semineri başladıktan sonra:

 1. Beyin fırtınası oturumu ayarlarını değiştirin. Oturumlar başladıktan sonra ayarları değiştiremezsiniz.

 2. Tüm beyin fırtınası oturumlarını başlatmaya hazır olduğunuzda, Beyin fırtınası oturumlarını başlat seçeneğine tıklayın.