Ta funkcja jest obsługiwana w aplikacjach Webex Meetings i Webex Webinars. W aplikacji Webex ta funkcja jest dostępna na naszej platformie spotkań Webex Suite. Dowiedz się, czy Twoje spotkania korzystają z platformy spotkań Webex Suite.

Możesz wstępnie przypisać osoby do sesji grupowych , korzystając z listy uczestników lub panelistów lub importując plik CSV:

 • Jeśli używasz listy uczestników do spotkań lub listy panelistów do webinariów, możesz przypisać osoby ręcznie lub automatycznie. Możesz ręcznie przypisać uczestników do webinariów.

  Żadni współprowadzący z Twojej listy nie zostaną przypisani automatycznie do sesji grupowych.

 • Jeśli zaimportujesz plik CSV, możesz pobrać szablon, a następnie wprowadzić nazwy sesji grupowych i adresy e-mail osób, które chcesz wstępnie przypisać. Osoby te zostają zaproszone na spotkanie.

Możesz przypisać, przenieść lub usunąć uczestników podczas spotkania, jeśli musisz wprowadzić zmiany po rozpoczęciu spotkania.


 
Nie można przypisać uczestników do sesji grupowej podczas webinarium. Po rozpoczęciu sesji grupowych uczestnicy mogą wybrać sesję grupową, do której chcą dołączyć.

Przypisz wstępnie zaproszonych z listy uczestników

1

Wykonaj czynności, aby zaplanować spotkanie. Upewnij się, że uczestnicy zostali już dodani.

2

Na stronie Schedule (Harmonogram) kliknij Ustawienia zaawansowane > Opcje planowania.

W aplikacji Webex na stronie Planowanie spotkania kliknij Ustawienia zaawansowane > Opcje planowania.
3

Zaznacz opcję Włącz sesje grupowe, a następnie kliknij opcję Przypisz wstępnie sesje grupowe.

4

Wybierz liczbę sesji grupowych, które chcesz utworzyć, oraz sposób przypisywania uczestników:

 • Przypisz uczestników automatycznie — Webex dzieli uczestników równomiernie na każdą sesję grupową.

  W aplikacji Webex możesz automatycznie przypisać współprowadzącego do sesji grupowej.

 • Przypisz uczestników ręcznie — przypisujesz uczestników do każdej sesji grupowej.
 • Pozwól uczestnikom wybrać dowolną sesję — uczestnicy wybierają sesję, do której mają dołączyć. Ta opcja jest dostępna w aplikacji Webex.
5

Kliknij przycisk Dalej.

Domyślnie nazywa się je sesją grupową 1, sesją grupową 2 i tak dalej. Aby zmienić nazwę sesji grupowej, przesuń kursor myszy nad nazwę, kliknij More > Zmień nazwę, a następnie wprowadź nową nazwę.

Jeśli wybierzesz opcję Przypisz uczestników automatycznie, uczestnicy zostaną przypisani do sesji grupowych równomiernie.

Jeśli wybrano opcję Przypisz uczestników ręcznie, przeciągnij uczestnika do sesji grupowej, do której chcesz dodać uczestników. Powtarzaj ten krok do momentu przypisania wszystkich uczestników.

Liczba uczestników przypisanych do każdej sesji grupowej jest wyświetlana w nawiasach obok nazwy sesji grupowej.
6

(Opcjonalnie) Kliknij Ustawienia, aby ustawić dodatkowe warunki dla uczestników sesji grupowej.

7

Jeśli chcesz dostosować sesje grupowe, możesz przenosić, wymieniać lub usuwać uczestników lub dodawać sesje.

8

Po zakończeniu wstępnego przypisywania uczestników kliknij przycisk Utwórz, a następnie zakończ planowanie spotkania.

Przypisz osoby z pliku CSV

Przypisz wstępnie uczestników przy użyciu pliku CSV.

Przed rozpoczęciem

Ta funkcja nie jest dostępna w aplikacji Webex.
1

Wykonaj czynności, aby zaplanować spotkanie. Nie musisz wypełniać pola Uczestnicy ani Paneliści w harmonogramie. Wszystkie osoby uwzględnione w pliku CSV zostaną zaproszone na spotkanie.

2

Na stronie Schedule (Harmonogram) kliknij Ustawienia zaawansowane > Opcje planowania.

3

Zaznacz opcję Włącz sesje grupowe, a następnie kliknij opcję Przypisz wstępnie sesje grupowe.

4

W oknie Przypisania wstępne sesji grupowej kliknij opcję Importuj z pliku CSV.


 
Na razie można zaakceptować wartości domyślne. Informacje te są nadpisywane podczas importowania pliku CSV.
5

Pobierz szablon w formacie CSV.

Import from CSV
6

Wypełnij template.csv plik w formacie określonym w szablonie, a następnie prześlij plik CSV.

CSV template
Sesje grupowe zostają utworzone, a ludzie zostaną wstępnie przypisani.
Breakout sessions are preassigned
7

Jeśli chcesz dostosować sesje grupowe, możesz przenosić, wymieniać lub usuwać osoby lub dodawać sesje.

Move, exchange, remove
8

Po zakończeniu wstępnego przypisywania osób kliknij przycisk Utwórz, a następnie zakończ planowanie spotkania.

Aby zmienić wstępne przypisania przed rozpoczęciem spotkania, przejdź do Meetings, wybierz spotkanie z listy i kliknij Preassign (Przypisz wstępne) w sekcji Sesje grupowe .

Co zrobić dalej

Po rozpoczęciu spotkania:

 1. Zmień ustawienia sesji grupowej. Nie można zmienić ustawień po rozpoczęciu sesji.

 2. Gdy chcesz rozpocząć wszystkie sesje grupowe, kliknij opcję Rozpocznij sesje grupowe.

Przypisz wstępnie zaproszonych z listy uczestników

1

Wykonaj czynności, aby zaplanować webinarium. Upewnij się, że uczestnicy zostali już dodani.

2

Na stronie Harmonogram kliknij Opcje zaawansowane.

3

Zaznacz pole wyboru Włącz sesje grupowe , a następnie kliknij opcję Przypisz sesje grupowe.

4

Wybierz liczbę sesji grupowych, które chcesz utworzyć, oraz sposób przypisywania uczestników:

 • Automatycznie— Webex dzieli uczestników równomiernie na każdą sesję grupową.

  W aplikacji Webex możesz automatycznie przypisać współprowadzącego do sesji grupowej.

 • Ręcznie— przypisujesz uczestników do każdej sesji grupowej.
 • Pozwól uczestnikom wybrać dowolną sesję — uczestnicy wybierają sesję, do której mają dołączyć. Ta opcja jest dostępna w aplikacji Webex.

 

Nie można automatycznie przypisywać uczestników do sesji grupowych dla webinariów. Można je dodać ręcznie.

5

Kliknij przycisk Utwórz.

Domyślnie nazywa się je sesją grupową 1, sesją grupową 2 i tak dalej. Aby zmienić nazwę sesji grupowej, przesuń kursor myszy nad nazwę, kliknij More > Zmień nazwę, a następnie wprowadź nową nazwę.

Jeśli wybierzesz opcję Automatycznie, uczestnicy zostaną przydzieleni do sesji grupowych równomiernie.

Jeśli wybrano opcję Ręcznie, wybierz uczestników do przypisania w obszarze Nie przypisano, kliknij przycisk Przypisz do, a następnie wybierz sesję grupową lub utwórz Nową sesję grupową. Powtarzaj ten krok do momentu przypisania wszystkich uczestników.

Liczba uczestników przypisanych do każdej sesji grupowej jest wyświetlana w nawiasach obok nazwy sesji grupowej.
6

Jeśli chcesz dostosować sesje grupowe, możesz przenosić, wymieniać lub usuwać uczestników lub dodawać sesje.

7

Po zakończeniu wstępnego przypisywania uczestników kliknij przycisk Utwórz, a następnie zakończ planowanie webinarium.

Co zrobić dalej

Po rozpoczęciu spotkania:

 1. Zmień ustawienia sesji grupowej. Nie można zmienić ustawień po rozpoczęciu sesji.

 2. Gdy chcesz rozpocząć wszystkie sesje grupowe, kliknij opcję Rozpocznij sesje grupowe.

Przypisz osoby z pliku CSV

Przypisz wstępnie panelistów i uczestników przy użyciu pliku CSV.

Przed rozpoczęciem

Ta funkcja nie jest dostępna w aplikacji Webex.
1

Wykonaj czynności, aby zaplanować webinarium. Nie musisz wypełniać pola Uczestnicy ani Paneliści w harmonogramie. Wszystkie osoby uwzględnione w pliku CSV zostają zaproszone na webinarium.

2

Na stronie Harmonogram kliknij Opcje zaawansowane.

3

Zaznacz opcję Włącz sesje grupowe, a następnie kliknij opcję Przypisz wstępnie sesje grupowe.

4

W oknie Preassignments sesji grupowej kliknij opcję Importuj z pliku CSV.Create button


 
Na razie można zaakceptować wartości domyślne. Informacje te są nadpisywane podczas importowania pliku CSV.
5

Pobierz szablon w formacie CSV.

Import from CSV
6

Wypełnij template.csv plik w formacie określonym w szablonie, a następnie prześlij plik CSV.

CSV template
Sesje grupowe zostają utworzone, a ludzie zostaną wstępnie przypisani.
Breakout sessions are preassigned
7

Jeśli chcesz dostosować sesje grupowe, możesz przenosić, wymieniać lub usuwać osoby lub dodawać sesje.

Move, exchange, remove
8

Po zakończeniu wstępnego przypisywania osób kliknij przycisk Utwórz, a następnie zakończ planowanie webinarium.

Aby zmienić przypisanie wstępne przed rozpoczęciem webinarium, przejdź do Meetings lub Webinars, wybierz webinarium z listy i kliknij opcję Przypisz wstępne w sekcji Sesje grupowe.

Co zrobić dalej

Po rozpoczęciu webinarium:

 1. Zmień ustawienia sesji grupowej. Nie można zmienić ustawień po rozpoczęciu sesji.

 2. Gdy chcesz rozpocząć wszystkie sesje grupowe, kliknij opcję Rozpocznij sesje grupowe.