Povolit výkonné nebo výkonné asistenční služby

1

Z pohledu zákazníka v https://admin.webex.com přejděte na Uživatelé a vyberte uživatele, pro kterého chcete povolit výkonného nebo výkonného asistenta.

2

Vyberte Volání > Pokročilá nastavení hovoru > Výkonný / výkonný asistent.

3

Zapněte přepínač Executive / Executive Assistant.

4

Vyberte, zda chcete povolit uživateli služby Executive nebo Executive Assistant.


 

Výkonní a výkonní asistenti musí mít přidělena telefonní čísla, nejen rozšíření.


 

Uživatelé mohou aktualizovat nastavení výkonného nebo výkonného asistenta v uživatelském portálu Volání. Chcete-li se dostat na Volající uživatelský portál, přejděte https://settings.webex.com na a vyberte Webex Volání. Informace o tom, jak aktualizovat nastavení výkonných a výkonných asistenčních služeb v uživatelském portálu volání, naleznete v tomto článku.

Možnost nastavení sdílené linky

Sdílený vzhled linky lze použít společně s výkonnou službou, pokud jsou uživatelé na stejném místě. Konfigurace sdíleného vzhledu řádku s výkonnou službou usnadňuje použití funkce. Další informace o konfiguraci vzhledu sdílené linky naleznete v části Přidat a změnit pořadí řádků pro telefon MPP.