Povolit služby výkonného nebo výkonného asistenta

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte na Uživatelé a vyberte uživatele, pro kterého chcete povolit výkonného nebo výkonného asistenta.

2

Vyberte Volání > Pokročilé nastavení volání >výkonného / výkonného asistenta.

3

Zapněte přepínač Výkonný / Výkonný asistent.

4

Vyberte, zda chcete povolit uživatele pro služby Executive nebo Executive Assistant.


 

Výkonní a výkonní asistenti musí mít přidělená telefonní čísla, nejen rozšíření.


 

Uživatelé mohou aktualizovat nastavení výkonného nebo výkonného asistenta na portálu volajícího uživatele. Pokud se chcete dostat na portál volajícího uživatele, přejděte na https://settings.webex.com webex volání a vyberte ho . Informace o tom, jak aktualizovat nastavení služeb výkonného a výkonného asistenta na portálu volajícího uživatele, najdete v tomto článku.

Možnost nastavení sdílené čáry

Vzhled sdíleného řádku lze použít spolu se službou Executive Service, pokud jsou uživatelé ve stejném umístění. Konfigurace vzhledu sdílené linky pomocí výkonné služby poskytuje snadnější využití funkce. Další informace o konfiguraci vzhledu sdílené linky najdete v tématu Přidání a změna pořadí řádků pro telefon MPP.