Sdílené a virtuální linky mezi pobočkami poskytují službě Webex Calling několik výhod, včetně těchto:

  • Vylepšené zpracování hovorů: Se sdílenými a virtuálními linkami mezi pobočkami jsou příchozí hovory rychle přijímány i v době velkého vytížení. Zkracuje se tím doba čekání hovorů a zvyšuje míra přijatých hovorů.

  • Zvýšená škálovatelnost: Se sdílenými a virtuálními linkami mezi pobočkami mohou firmy podle potřeby snadno přidávat a odebírat linky, a přizpůsobit se tak změnám v objemu hovorů nebo počtu zaměstnanců.

  • Nižší náklady: Sdílené a virtuální linky mezi pobočkami mohou firmám přinést nižší náklady na meziměstské hovory.

Podporovaná zařízení

Následující tabulka obsahuje zařízení, pro která lze konfigurovat sdílené a virtuální linky mezi pobočkami.

Zařízení

Sdílená linka

Virtuální linka

Zařízení MPP přiřazená uživatelům

Aplikace Webex

Bezdrátové telefony 840/860

Profily hostů pro hot desking

Sluchátka DECT

Zařízení MPP přiřazená pracovnímu prostoru

Nedefinováno

Zařízení ATA

Nedefinováno

Dopad na směrování hovorů

Když koncový uživatel vybere linku pro odchozí volání nebo takový uživatel přijme hovor na nějaké lince, aktivuje se plán vytáčení, služby a zásady volání pro použitou linku. U odchozího volání se použije profil směrování pobočky linky, a proto jsou hovory sítě PSTN směrovány na základě přiřazené možnosti sítě PSTN pro danou pobočku.

Co je třeba vzít v úvahu v případě tísňových volání

Směrování tísňových volání je určováno nastavením linky dané pobočky, která je vybrána k uskutečnění tísňového volání. V případě poboček s aktivovanou službou RedSky jsou tísňová volání směrována přímo na službu RedSky prostřednictvím vyhrazeného peeringového připojení. V případě ostatních poboček jsou tísňová volání směrována prostřednictvím poskytovatele sítě PSTN v pobočce.

HELD/HELD+ je funkce zařízení, která je nezávislá na linkách nakonfigurovaných v zařízení. Zařízení poskytne v případě tísňového volání informace o pobočce, směrování hovoru na službu RedSky je však závislé na nastavení pobočky dané linky. Je třeba uvést, že zahrnutí informací o pobočce pro hovor z dané linky, která je definována v pobočce bez povolené služby RedSky, neaktivuje směrování přes službu RedSky.

Výběr čísla zpětného tísňového volání (ECBN) pro tísňová volání je určen linkou, která je vybrána k uskutečnění tísňového volání. Nastavení čísla ECBN linky určí telefonní číslo odeslané pracovníkům tísňové služby. Bude to jedna ze tří možných hodnot:

  • telefonní číslo linky,

  • výchozí číslo ECBN pobočky linky,

  • jiný uživatel nebo virtuální linka ve stejné pobočce.

Další informace o tísňových voláních a číslech ECBN naleznete zde: Vylepšené tísňové volání pro službu Webex CallingČíslo zpětného tísňového volání v centru Control Hub.

Co je třeba vzít v úvahu v případě služby Survivability

V režimu Survivability nejsou sdílené a virtuální linky z jiné pobočky služby Webex Calling registrovány na bráně Survivability (SGW). Zařízení takovou linku zobrazují jako neregistrovanou. Uživatelé nemohou na těchto linkách uskutečňovat odchozí hovory ani přijímat příchozí hovory. Pokud je tato linka přiřazena zařízení v jiné pobočce služby Webex Calling, které je v aktivním režimu, tito uživatelé mohou pomocí této linky volat i přijímat hovory.

Sdílené a virtuální linky z téže pobočky služby Webex Calling se v režimu Survivability na bráně SGW zaregistrují. Uživatelé mohou volat ze zařízení v režimu Survivability a také ze zařízení, které je v aktivním režimu. Hovory uskutečněné na této lince upozorní zařízení, která jsou v aktivním režimu. Interní volání ze zařízení v režimu Survivability upozorní zařízení ve stejné pobočce používající režim Survivability. Hovory LGW-PSTN přijímané na pobočce, která je v režimu Survivability, jsou předány na bránu SGW a upozorní zařízení ve stejné pobočce. Ostatní zařízení v aktivním režimu, která tuto linku sdílejí, upozorněna nejsou.

Když se v pobočce služby Webex Calling obnoví aktivní režim, všechny linky v této pobočce se úspěšně zaregistrují ve službě Webex Calling.

Omezení

  • Linku z pobočky se službou Webex Calling v Indii nelze přiřadit zařízení v jiné pobočce služby Webex Calling.

  • Zařízení v pobočce v Indii používající službu Webex Calling nelze přiřadit linku z jiné pobočky se službou Webex Calling.